Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0008
26.08.2019
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Prysiazhniuk Dmytro 1357711 + 20€ (Stropkov) čl.46/1b,2, Tuch Dávid 1290668 + 20€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0008
Dátum zaevidovania: 27.08.2019 14:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dmytro Prysiazhniuk 20 EUR 27.08.2019 14:11
Dávid Tuch 20 EUR 27.08.2019 14:12