Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0007
ÚS DK zo dňa 21.08.2019
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Kozel Marek 1281366 + 20€ (Vranov nad Topľou) čl.46/1a,2, Haluška Šimon 1249151 + 10€ (Ľubotice) čl.37/3, Makara Lukáš 1262821 + 10€ (Záhradné) čl.37/3, Podolský Ján 1188328 + 10€ (Spišská Belá) čl.46/1b,2, – na základe správy DS a stanoviska KR VsFZ (4.kolo) Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice) čl.37/3, Angelovič Martin 1159611 + 10€ (Čaňa) čl.46/1b,2, Dozsický Gergö 1154501 + 10€ (Veľké Kapušany) čl.37/3, Fotta Peter 1155864 + 10€ (Seňa) čl.37/3, Talian Jozef 1155629 + 10€ (Lokomotíva Košice) čl.46/1a,2, – na základe stanoviska KR VsFZ Orosz Gergö 1141609 + 10€ (Čierna nad Tisou) čl.37/3, Sarik Samuel 1271714 + 10€ (Vojčice) čl.37/3, Kopčo Jozef 1302740 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.46/1b,2, Nemčík Pavol 1238266 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.46/1b,2, – na základe správy DS a stanoviska KR VsFZ Brilla Samuel 1244452 + 10€ (Šarišské Dravce) čl.46/1b,2, Varga Matúš 1321167 + 10€ (Veľký Šariš) čl.37/3, Bujňák Maroš 1234078 + 10€ (Torysa) čl.46/1b,2, Migaš Šimon 1295329 + 10€ (Pušovce) čl.37/3, Klein Dominik 1273070 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3, SD - odstál v 5.kole Hudák Kamil 1383348 + 5€ (Svidník) čl.37/3, SD Vysočan Tomáš 1294388 + 5€ (Sabinov) čl.37/3, SD Seman Peter 1321827 + 5€ (Kurima) čl.37/3, ŠD Na obdobie: Bolcár Ladislav 1155206 + 10€ (Rudňany) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 19.08.2019 do 02.09.2019, Fako Vojtech 1322328 + 10€ (Zámutov) čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 12.08.2019 do 16.09.2019, Timuľak Samuel 1326975 + 5€ (Jasenov) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 17.08.2019 do 31.08.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Kolbas Jaroslav 1154387 + 20€ (Prešov) 1 týždeň do 31.12.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Spišská Nová Ves upozornenie + 20€ podľa čl.10, za nedostatočnú ÚS v stretnutí III. ligy: Spišská Nová Ves – Kalša. • FK Záhradné pokutu 100+10€ podľa čl.57/1c,2, za HNS divákov počas stretnutia IV. ligy S: Záhradné – Raslavice. • FK Pakostov pokutu 450+10€ podľa čl.65/1,2, porušenie Kódexu futbalovej etiky. • FK Chminianska Nová Ves upozornenie + 10€ podľa čl.10, za vykázanie z lavičky v stretnutí V. ligy Š: Šarišské Dravce – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Fedor Marián 1056748 + 10€ na obdobie 2 týždňov od 12.08.2019 do 26.08.2019 podľa 48/1c,2b. • FK KAC Košice pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II. ligy MŽ sk.A: KAC Košice – Rožňava. • FK Strážske pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II. ligy MŽ sk.A: Janočko Academy – Strážske. DK VsFZ žiada klub FK POKROK SEZ Krompachy o propozície turnaja, súpisky družstiev a výsledkový servis mládežníckeho turnaja konaného pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. DK VsFZ žiada 1.FC Tatran Prešov o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov počas stretnutia III. Ligy: Humenné – Prešov. DK VsFZ žiada Hlavného usporiadateľa (FK Humenné) o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov počas stretnutia III. Ligy: Humenné – Prešov. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Petruš Róbert 1054049 (Svidník), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 22.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí v III. ligy: Svidník – Stropkov. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu mužstva Kurilec Michal 1343220 (Svidník), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 22.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí v III. ligy: Svidník – Stropkov. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči správcovi štadióna Mihalík Vladimír (Svidník), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze prístupu k DO podľa čl.43/1,2a,4 od 22.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí v III. ligy: Svidník – Stropkov. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči hráčovi Ducár Ján 1252672 (Svidník), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti podľa čl.43/1,2a,4 od 22.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí v III. ligy: Svidník – Stropkov. DK VsFZ na základe vyjadrenia Komisie rozhodcov VsFZ upúšťa od sankcie pozastavenia športovej činnosti hráča Vida Dominik 1187142 (Spišská Belá) zo stretnutia IV. ligy S: Medzilaborce – Spišská Belá. DK VsFZ opätovne žiada MFK Stará Ľubovňa o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa ÚS po stretnutí IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Záhradné. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči hlavnému usporiadateľovi Zeleňák Štefan (Sokoľany), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 19.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu HNS k DO po stretnutí IV. ligy J: Sokoľany – Rudňany. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi Krivda Ľudovít (Široké), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 21.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí v IV. ligy SD sk.Š: Demjata – Široké. DK VsFZ opätovne žiada MFK Stará Ľubovňa o písomné vyjadrenie k registrácii hráča Vislocký Šimon. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ na základe predložených materiálov ŠK Odeva Lipany (doklad o prevodnome príkaz) DK VsFT konštatuje, že došlo k vyrovnaniu pohľadávok za transfer hráča (Džačovský Kevin 1288723). MFK Slovan Sabinov poplatok + 10€. DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči FK Tatran Zámutov na základe podania ŠK Roma Zámutov podľa DP čl.64 a RaPP čl.37, ohľadom hráča Ovšak Jozef 1255066. DK VsFZ žiada ŠK Roma Zámutov o vyjadrenie sa k zmluve ohľadom vzájomných prestupov hráčov do menovaných klubov. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči OŠK Sokol Chminianska Nová Ves na základe podania TJ Družstevník Žipov podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada OŠK Sokol Chminianska Nová Ves o predloženie dohody (Magáč René 1292650 a Roderik Magár 1327589). DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Gerlachov. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Tatran Zámutov. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie hráča Dzurovčin Michal 1235702 (Sečovská Polianka). Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0007
Dátum zaevidovania: 22.08.2019 12:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Kozel 20 EUR 22.08.2019 12:52
Šimon Haluska 10 EUR 22.08.2019 12:52
Lukáš Makara 10 EUR 22.08.2019 12:53
Ján Podolský 10 EUR 22.08.2019 12:54
Adam Bujnovský 10 EUR 22.08.2019 12:54
Martin Angelovič 10 EUR 22.08.2019 12:55
Gergö Dozsický 10 EUR 22.08.2019 12:55
Peter Fotta 10 EUR 22.08.2019 12:55
Jozef Talian 10 EUR 22.08.2019 12:56
Gergö Orosz 10 EUR 22.08.2019 12:57
Samuel Sarik 10 EUR 22.08.2019 12:57
Jozef Kopčo 10 EUR 22.08.2019 12:58
Pavol Nemčík 10 EUR 22.08.2019 12:58
Samuel Brilla 10 EUR 22.08.2019 12:58
Matúš Varga 10 EUR 22.08.2019 12:59
Maroš Bujňák 10 EUR 22.08.2019 12:59
Šimon Migaš 10 EUR 22.08.2019 12:59
Dominik Klein 5 EUR 22.08.2019 12:59
Kamil Hudák 5 EUR 22.08.2019 13:00
Tomáš Vysočan 5 EUR 22.08.2019 13:00
Peter Seman 5 EUR 22.08.2019 13:00
Ladislav Bolcár 10 EUR 22.08.2019 13:01
Vojtech Fako 10 EUR 22.08.2019 13:01
Samuel Timuľak 5 EUR 22.08.2019 13:01
Jaroslav Kolbas 20 EUR 22.08.2019 13:02
20 EUR 22.08.2019 13:04
10 EUR 22.08.2019 13:04
10 EUR 22.08.2019 13:04
10 EUR 22.08.2019 13:04
Marián Fedor 10 EUR 22.08.2019 13:05
POKUTY