Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0004
ÚS DK zo dňa 07.08.2019
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Hovančík Juraj 1197760 + 20€ (Lipany) čl.37/3, Šimco Peter 1232256 + 10€ (Raslavice) čl.37/3, Horský Matúš 1241464 + 10€ (Nižný Hrušov) čl.37/3, Hamarík Matúš 1278668 + 10€ (Topoľany) čl.37/3, Cina Dušan 1201445 + 10€ (Geča) čl.46/1b,2, Koscelník Miroslav 1155722 + 10€ (Vojčice) čl.37/3, Jánošík Jakub 1219139 + 10€ (Koprivnica) čl.46/1b,2, Timko Michal 1261714 + 10€ (Široké) čl.46/1b,2, Zajac Patrik 1314113 + 5€ (Giraltovce) čl.46/1b,2, SD Malačina Oliver 1307958 + 5€ (Stropkov) čl.46/1b,2, MD Labaš Dominik 1361412 + 5€ (Čirč) čl.37/3, Š DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Kováč Štefan 1151617 + 10€ (Kráľovský Chlmec)1 týždeň do 31.12.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Šarišské Michaľany pokutu 100€ za neúčasť na zasadnutí ŠTK VsFZ (Návrh ŠTK VsFZ). • FK Kráľovský Chlmec pokutu 150+10€ podľa čl.57/1c,2, za HNS divákov počas a po stretnutí IV. ligy J: Kráľovský Chlmec – Pavlovce nad Uhom. Zároveň ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v uzavretí štadióna na 1 stretnutie s podmienečným odkladom do 31.12.2019 podľa čl.57/1c,3. • FK Čičarovce pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V. ligy Z: Budkovce - Čičarovce. • FK Brekov pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V. ligy VD: Hencovce – Brekov. DK VsFZ opätovne žiada hráča Giertl Jakub o písomné stanovisko k situácii zo 26. minúty stretnutia 2.kola III. ligy: Giraltovce – Prešov, konaného dňa 31.7.2019 (kopnutie brankára domácich nadmernou silou do hlavy so zranením), spolu s lekárskou správou o stave hráča domácich č. 1 Giertl Jakub s predpokladanou dobou liečenia. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi Durkaj Dušan, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 05.08.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k správaniu lavičky v stretnutí IV. ligy S: Medzilaborce – Nižný Hrušov. DK VsFZ žiada MFK Stará Ľubovňa o písomné vyjadrenie k registrácii hráča Vislocký Šimon. Pod disciplinárnymi následkami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0004
Dátum zaevidovania: 08.08.2019 13:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Hovančík 20 EUR 08.08.2019 13:16
Peter Šimco 10 EUR 08.08.2019 13:16
Matúš Horský 10 EUR 08.08.2019 13:16
Matúš Hamarík 10 EUR 08.08.2019 13:16
Dušan Cina 10 EUR 08.08.2019 13:17
Miroslav Koscelník 10 EUR 08.08.2019 13:17
Jakub Jánošík 10 EUR 08.08.2019 13:17
Michal Timko 10 EUR 08.08.2019 13:18
Patrik Zajac 5 EUR 08.08.2019 13:18
Oliver Malačina 5 EUR 08.08.2019 13:18
Dominik Labaš 5 EUR 08.08.2019 13:19
Štefan Kováč 10 EUR 08.08.2019 13:20
10 EUR 08.08.2019 13:21
POKUTY