Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0003
ÚS DK zo dňa 01.08.2019
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Knurovský Adrián 1258388 + 20€ (Poprad) čl.46/1b,2, - odstál v 2.kole Tropp Mario 1193641 + 20€ (Poprad) čl.37/3, Kinský Matej 1300134 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Sasák Maroš 1181967 + 10€ (Ťahanovce) čl.37/3, Ujházi Marek 1207238 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.46/1b,2, Vaško Jakub 1288646 + 5€ (KAC Košice) čl.37/3, SD Na obdobie: Kováč Štefan 1151617 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 01.08.2019 do 15.08.2019, DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6: Čigaš Ondrej 1215512 (Ždaňa) + 50€, Guľak Marián 1237434 (Stakčín) + 50€, Hrivňák Dávid 1247223 (Zámutov) + 50€, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Šuster Marek 1189393 + 10€ (Perín) 1 týždeň do 31.12.2019, Žiga Jozef 1330395 + 10€ (Čečejovce) 1 týždeň do 31.12.2019, Krasniči Jakub 1318075 + 5€ (KAC Košice) 1 stretnutie do 31.12.2019, Varecha Ján 1314847 + 5€ (Lipany) 2 mesiac do 30.06.2020, DK VsFZ žačína disciplinárne konanie voči TJ Slavoj Kráľovský Chlmec, zároveň žiada TJ Slavoj Kráľovský Chlmec o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas a po stretnutí IV. ligy J: Kráľovský Chlmec – Pavlovce nad Uhom. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, stanoviska odbornej komisie KR VsFZ a vlastných zistení, začína disciplinárne konanie a žiada Kolbas Jaroslav 1154384 (1. FC Tatran Prešov) o podrobné písomné stanovisko k situácii zo 26. minúty (kopnutie brankára domácich nadmernou silou do hlavy so zranením) v stretnutí 2. kola III. ligy: Giraltovce – Prešov, konaného dňa 31.7.2019, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 6.8.2019. Zároveň predbežným ochranným opatrením menovanému pozastavuje výkon športu, podľa čl. 43/2a, 4 DP, až do rozhodnutia DK VsFZ. DK VsFZ na základe Správy delegáta stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, stanoviska odbornej komisie KR VsFZ a vlastných zistení, žiada klub MFK Slovan Giraltovce/FC Košice o písomné stanovisko k situácii zo 26. minúty stretnutia 2.kola III. ligy: Giraltovce – Prešov, konaného dňa 31.7.2019 (kopnutie brankára domácich nadmernou silou do hlavy so zranením), spolu s lekárskou správou o stave hráča domácich č. 1 Giertl Jakub s predpokladanou dobou liečenia, od 1.8.2019. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0003
Dátum zaevidovania: 02.08.2019 14:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Adrián Knurovský 20 EUR 02.08.2019 14:07
Mario Tropp 20 EUR 02.08.2019 14:07
Matej Kinský 10 EUR 02.08.2019 14:08
Maroš Sasák 10 EUR 02.08.2019 14:10
Marek Ujházi 10 EUR 02.08.2019 14:11
Jakub Vaško 5 EUR 02.08.2019 14:11
Marek Ujházi 10 EUR 02.08.2019 14:11
Ondrej Čigáš 50 EUR 02.08.2019 14:12
Marián Guľák 50 EUR 02.08.2019 14:12
Dávid Hrivňák 50 EUR 02.08.2019 14:13
Marek Šuster 10 EUR 02.08.2019 14:13
Jozef Žiga 10 EUR 02.08.2019 14:13
Jakub Krasniči 5 EUR 02.08.2019 14:14
Ján Varecha 5 EUR 02.08.2019 14:14