Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0002
Uznesenie DK VsFZ 26.07.2019
DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ DK VsFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6: Gaľo Vladimír 1141789 (Nacina Ves) + 50€, Šarišský Jozef 1293001 (Kamenica ) + 50€, Dubas Alexander 1199902 (Soľ) + 50€. DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Luterančík Jakub 1262047 + 20€ (Šarišské Michaľany) 1 týždeň do 31.12.2019, Dudáš Jozef 1184472 + 10€ (Čierne nad Topľou) 1 týždeň 31.12.2019, DK VsFZ zamieta žiadosť TJ Nový život Kluknava o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Tomaško Marek 1290983. TJ Nový život Kluknava + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0002
Dátum zaevidovania: 31.07.2019 08:01
Dátum vyriešenia: 31.07.2019 08:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vladimír Gaľo 50 EUR 31.07.2019 08:03
Jozef Šarišský 50 EUR 31.07.2019 08:03
Alexander Dubas 50 EUR 31.07.2019 08:04
Jakub Luterančík 20 EUR 31.07.2019 08:06
Jozef Dudáš 10 EUR 31.07.2019 08:11
Marek Tomaško 10 EUR 31.07.2019 08:12