Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0001
ÚS DK zo dňa 17.07.2019
DK VsFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. DK VsFZ uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti na základe DP 37/6: Weiss Dávid 1268042 (Svit) + 50€, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Benka Timotej 1290945 + 10€ (Gerlachov) 1 týždeň 31.12.2019, Vinca Ivan 1188384 + 10€ (Poproč) 1 týždeň do 31.12.2019, Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0001
Dátum zaevidovania: 18.07.2019 12:59
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dávid Weiss 50 EUR 18.07.2019 12:59
Timotej Benka 10 EUR 18.07.2019 13:00
Ivan Vinca 10 EUR 18.07.2019 13:01