Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2018/2019-0021
ÚS DK zo dňa 15.11.2018
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Tomko Roman 1286774 + 20€ (Giraltovce), Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice), Maličký Nikolas 1235357 + 10€ (Ptičie), Kolesár Marek 1253227 + 10€ (Zámutov), Prusák Miroslav 1184353 + 10€ (Sabinov), Ištók Zsolt 1188531 + 10€ (Slávia TU), Tkáč Ján 1152573 + 10€ (Strážske), Gros Ostap 1378673 + 10€ (Sobrance), Karafa Tomáš 1273000 + 10€ (Veľké Kapušany), Mitrík Martin 1283769 + 10€ (Čaňa), Princz Richard 1307701 + 10€ (Pavlovce nad Uhom), Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Pavlovce nad Uhom), Šlehofer Matúš 1288512 + 5€ (Galaktik), SD – odstál v 1.kolo dňa 15.11. Hudák Patrik 1288417 + 5€ (Ľubotice), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Lapoš Róbert 1229984 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Knap Samuel 1281164 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.46/1b,2, SD Na obdobie: Sciranka Matúš 1155123 + 20€ (Maria Huta) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 12.10.2018 s prerušením v prestávke, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Ľubica upozornenie + 10€ podľa čl.10 za správanie divákov v stretnutí V. ligy PT: Ľubica – Harichovce. • FK Harichovce upozornenie + 10€ podľa čl.10 za správanie divákov v stretnutí V. ligy PT: Ľubica – Harichovce. DK VsFZ žiada FK Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia III. Ligy: Košice – Humenné Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie hráča divákom v priestoroch určených v stretnutí IV. ligy S: Zámutov – Spišské Podhradie DK VsFZ udeľuje FK Tatran Zámutov disciplinárne sankcie pokutu 500+10€, zastavenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne (Najbližšie domáce stretnutie odohrá minimálne 15 km od HP v Zámutova.) podľa čl.57/1f,2,3, za telesné napadnutie delegovanej osoby divákom a nedostatočnú ÚS. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach FK Tatran Zámutov riadených VsFZ p. Hadžala Matej ml. + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 5.112018 podľa čl.58/4 a čl.20. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 21.11.2018 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Kechnec – Sokoľany, R – Kmec Patrik, AR1 – Fedák Miloš, DZ – Mriglot Peter a AT hostí p. Csatlós Alexander 1247424. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2018/2019-0021
Dátum zaevidovania: 16.11.2018 08:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Tomko 20 EUR 16.11.2018 08:50
Adam Bujnovský 10 EUR 16.11.2018 08:50
Nikolas Maličký 10 EUR 16.11.2018 08:51
Marek Kolesár 10 EUR 16.11.2018 08:51
Miroslav Prusák 10 EUR 16.11.2018 08:51
Zsolt Ištók 10 EUR 16.11.2018 08:52
Ján Tkáč 10 EUR 16.11.2018 08:52
Ostap Gros 10 EUR 16.11.2018 08:52
Tomáš Karafa 10 EUR 16.11.2018 08:53
Martin Mitrík 10 EUR 16.11.2018 08:53
Richard Princz 10 EUR 16.11.2018 08:53
Martin Viňanský 10 EUR 16.11.2018 08:54
Matúš Šlehofer 5 EUR 16.11.2018 08:54
Patrik Hudák 5 EUR 16.11.2018 08:54
Róbert Lapoš 10 EUR 16.11.2018 08:55
Samuel Knap 5 EUR 16.11.2018 08:56
Matúš Sciranka 20 EUR 16.11.2018 08:57
10 EUR 16.11.2018 08:57
10 EUR 16.11.2018 08:57
10 EUR 16.11.2018 08:57
Matej Hadžala 10 EUR 16.11.2018 08:58
POKUTY