Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2018/2019-0020
ÚS DK zo dňa 07.11.2018
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Bednár Filip 1229844 + 20€ (Vranov nad Topľou), Gdovin Martin 1251931 + 20€ (Giraltovce), Labun Tomáš 1149586 + 20€ (Maria Huta), Tvaružek Tomáš 1195871 + 10€ (Svit), Weiss Dávid 1268042 + 10€ (Svit), Gajan Tomáš 1249209 + 10€ (Poprad), Vasiľko Pavol 1235327 + 10€ (Raslavice), Džubák Martin 1225291 + 10€ (Ptičie), Kinský Matej 1300134 + 10€ (Stará Ľubovňa), Bolcár Ladislav 1155206 + 10€ (Rudňany), Lipán Zsolt 1286064 + 10€ (Veľké Kapušany), Biačko Juraj 1255451 + 10€ (Čečejovce), Kraus Ladislav 1223247 + 10€ (Poproč), Hornák Roland 1384566 + 10€ (Veľká Ida), Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Perín), Jankovič Ľuboslav 1237444 + 10€ (Bystré), Paluba Marek 1149563 + 10€ (Bystré), Horvát Matúš 1252918 + 10€ (Vyšný Žipov), Lackaň Samuel 1288859 + 10€ (Chminianska Nová Ves), Zábava Miroslav 1150396 + 10€ (Ražňany), Jurčišin Marian 1133413 + 10€ (Dlhá Lúka), Krajňák Jakub 1319866 + 10€ (Kamenica), Šarišský Jozef 1293001 + 10€ (Kamenica), Varga Matúš 1321167 + 10€ (Veľký Šariš), Compeľ Lukáš 1162026 + 10€ (Veľká Lomnica), Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča), Čeremeta Maroš 1270534 + 5€ (Humenné), SD Gibala Michal 1342295 + 5€ (Spišská Nová Ves), SD Ištvánik Šimon 1327957 + 5€ (Spišská Nová Ves), SD Macko Róbert 1286326 + 5€ (KAC Košice), SD Ľoch Dominik 1278118 + 5€ (Topoľany), Z Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Kočiš Tomáš 1219474 + 10€ (Kračúnovce) čl.37/3, Makara Lukáš 1262821 + 10€ (Záhradné) čl.37/3, Deme Tomáš 1274937 + 10€ (Čičarovce) čl.46/1a,2, Janočko Michal 1329514 + 10€ (Malá Ida) čl.37/3, Venceľ Ondrej 1247382 + 10€ (Hencovce) čl.37/3, Kožarik Drahoslav 1260209 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.37/3, Pukluš Peter 1195750 + 10€ (Harichovce) čl.37/3, Śkodi Richard 1326421 + 5€ (Trebišov) čl.37/3, SD Filinský Vladimír 1336223 + 5€ (Spišská Nová Ves) čl.46/1a,2, MD Sedlár Jozef 1324923 + 5€ (Poproč) čl.37/3, KG Eliáš Marek 1292729 + 5€ (Pušovce) čl.37/3, Š Šiška Peter 1344901 + 5€ (Harichovce) čl.37/3, PT Na obdobie: Šedzmák Jakub 1227304 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.10.2018 s prerušením v prestávke, Bezeg Benjamín 1261455 + 10€ (Kurima) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 07.10.2018 s prerušením v prestávke, – Stanovisko KR VsFZ, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Kamenica nad Cirochou pokutu 100+10€ podľa čl.48/4, za HNS a vykázanie z lavičky v stretnutí V. ligy VD: Kamenica nad Cirochou – Sačurov. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Cenkner Ladislav 1056334 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 05.11.2018 s prerušením v prestávke podľa 48/1c,2b. • FK Zemplínska Teplica pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za NS funkcionára počas stretnutia V. ligy Z: Zemplínska Teplica – Parchovany. • FK Dubinné pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutia V. ligy Š: Dubinné – Demjata. DK VsFZ opätovne žiada FK Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia III. Ligy: Košice – Prešov „B“. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11.2018 o 16:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Kechnec – Sokoľany, R – Kmec Patrik, AR1 – Fedák Miloš, DZ – Mriglot Peter a AT hostí p. Csatlós Alexander 1247424. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11.2018 o 16:30 hod. aktérov stretnutia IV. ligy S: Zámutov – Spišské Podhradie, R – Gabštur Peter, AR1 – Jurášek Igor, AR2 – Cisko Marek, DZ – Štofka Ján, HU – Kepeň Jaroslav a p. Hadžala Matej. Zároveň DK VsFZ ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre p. Hadžala Matej (Zámutov) spočívajúce v zákaze vstupu do priestorov určených podľa čl.43/2a,4 od 05.11.2018. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ na základe návrhu Komisie rozhodcov VsFZ upúšťa od pozastavenia športovej činnosti hráča Podubinský Slavomír 1261327 (Kurima) zo stretnutia V. ligy Š: Kurima – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ berie na vedomie list p. Malčický Martin. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2018/2019-0020
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 09:43
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
300 EUR 08.11.2018 09:50
10 EUR 08.11.2018 09:51
Ladislav Cenkner 10 EUR 08.11.2018 09:51
10 EUR 08.11.2018 09:51
Filip Bednár 20 EUR 08.11.2018 09:52
Martin Gdovin 20 EUR 08.11.2018 09:52
Tomáš Labun 20 EUR 08.11.2018 09:53
Tomáš Tvaružek 10 EUR 08.11.2018 09:53
Dávid Weiss 10 EUR 08.11.2018 09:53
Tomáš Gajan 10 EUR 08.11.2018 09:53
Pavol Vasiľko 10 EUR 08.11.2018 09:54
Martin Džubák 10 EUR 08.11.2018 09:54
Matej Kinský 10 EUR 08.11.2018 09:54
Ladislav Bolcár 10 EUR 08.11.2018 09:55
Zsolt Lipán 10 EUR 08.11.2018 09:55
Juraj Biačko 10 EUR 08.11.2018 09:55
Ladislav Kraus 10 EUR 08.11.2018 09:56
Roland Horňák 10 EUR 08.11.2018 09:56
Gerhard Gluchman 10 EUR 08.11.2018 09:56
Ľuboslav Jankovič 10 EUR 08.11.2018 09:57
Marek Paluba 10 EUR 08.11.2018 09:57
Matúš Horvát 10 EUR 08.11.2018 09:57
Samuel Lackaň 10 EUR 08.11.2018 09:58
Miroslav Zábava 10 EUR 08.11.2018 09:58
Marian Jurčišin 10 EUR 08.11.2018 09:58
Jakub Krajňák 10 EUR 08.11.2018 09:59
Jozef Šarišský 10 EUR 08.11.2018 09:59
Matúš Varga 10 EUR 08.11.2018 09:59
Lukáš Compeľ 10 EUR 08.11.2018 10:00
Peter Lešňovský 10 EUR 08.11.2018 10:00
Maroš Čeremeta 5 EUR 08.11.2018 10:00
Michal Gibala 5 EUR 08.11.2018 10:00
Šimon Ištvánik 5 EUR 08.11.2018 10:01
Róbert Macko 5 EUR 08.11.2018 10:01
Dominik Ľoch 5 EUR 08.11.2018 10:01
Tomáš Kočiš 10 EUR 08.11.2018 10:02
Lukáš Makara 10 EUR 08.11.2018 10:02
Tomáš Deme 10 EUR 08.11.2018 10:03
Michal Janočko 10 EUR 08.11.2018 10:03
Ondrej Venceľ 10 EUR 08.11.2018 10:03
Drahoslav Kožarik 10 EUR 08.11.2018 10:04
Peter Pukluš 10 EUR 08.11.2018 10:04
Richard Śkodi 5 EUR 08.11.2018 10:04
Vladimír Filinský 5 EUR 08.11.2018 10:05
Jozef Sedlár 5 EUR 08.11.2018 10:05
Marek Eliáš 5 EUR 08.11.2018 10:05
Peter Šiška 5 EUR 08.11.2018 10:06
Jakub Šedzmák 10 EUR 08.11.2018 10:06
Benjamín Bezeg 10 EUR 08.11.2018 10:06
POKUTY