Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2018/2019-0019
ÚS DK zo dňa 31.10.2018
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Jakubčo Peter 1208687 + 20€ (Stropkov), Gužiňák Dávid 1278661 + 20€ (Veľké Revištia), Balužinský Samuel 1243333 + 10€ (Gerlachov), Dubas Alexander 1199902 + 10€ (Soľ), Lepir Marko 1407511 + 10€ (Záhradné), Tárczy Ľudovít 1113791 + 10€ (Čičarovce), Želinský Dávid 1282007 + 10€ (Kechnec), Leško Martin 1290137 + 10€ (Chminianska Nová Ves), Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany), od 31.10. Kos Peter 1302824 + 5€ (Vranov nad Topľou), SD Michalko Ján – Dárius 1280648 + 5€ (Poproč), KG Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Kočiš Filip 1288829 + 20€ (Prešov) čl.37/3, Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice) čl.37/3, Molnár Jozef 1247708 + 10€ (Sokoľany) čl.37/3, Verbič Milan 1120838 + 10€ (Lastomír) čl.37/3, Smolák Martin 1189809 + 10€ (Vinné) čl.37/3, Balig Ferdinand 1251773 + 10€ (Krišovská Liesková) čl.37/3, Leško Marcel 1118047 + 10€ (Rudlov) čl.37/3, Kocurko Pavol 1209849 + 10€ (Kamenica) čl.37/3, od 31.10. Geletka Marek 1201070 + 10€ (Olcnava) čl.37/3, Vojtek Dominik 1267630 + 10€ (Veľká Lomnica) čl.37/3, Terpaj Peter 1280268 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.37/3, SD Pavlík Vladimír 1335983 + 5€ (Vikartovce) čl.37/3, PT Na obdobie: Dzurovčin Michal 1235702 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 29.10.2018 s prerušením v prestávke, Pitoňák Boris 1375216 + 5€ (Vysoké Tatry) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 29.10.2018 s prerušením v prestávke, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Iskajc Maroš 1265211 + 10€ (Stakčín) 2 týždne do 30.06.2019, Dulovič Matúš 1153654 + 10€ (Hranovnica) 1 mesiac do 30.06.2019, Mato Michael 1316340 + 5€ (KAC Košice) 2 týždne do 30.06.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Veľké Revištia upozornenie + 20€ podľa čl.10, za umožnenie vnesenia pyrotechniky divákmi hostí v stretnutí III. ligy: Veľké Revištia – Košice. • FK Vinné pokutu 100+10€ podľa čl.57/ za nedostatočnú ÚS po stretnutí V. ligy Z: Vinné – Močarany. • FK Veľká Lomnica pokutu 100+10€ podľa čl.48/1c,4, za HNS hlavného usporiadateľa počas a po stretnutí V. ligy PT: Veľká Lomnica – Nálepkovo. Zároveň DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Hriňák Michal 1146447 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 31.10.2018 s prerušením v prestávke podľa 48/1c,2b. DK VsFZ upozorňuje FC Košice na dodržiavanie predpisov SFZ. DK VsFZ opätovne žiada FK Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia III. Ligy: Košice – Prešov „B“. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči Csatlós Alexander 1247424, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 29.10.2018 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu v stretnutí IV. ligy J: Kechnec – Sokoľany. DK VsFZ na základe vyjadrenia IT SFZ ruší svoje uznesenie z ÚS DK VsFZ zo dňa 24.10.2018 za stretnutie V. ligy PT: Hranovnica – Levoča. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Čierna nad Tisou, na základe nesplenia náležitostí (Nesplnenie termínu odvolania.) neprejednala podnet. DK VsFZ prejednala podnet MFK Stropkov o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráča Gombár Samuel 1277467. Hráč si svoj trest už odstál. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2018/2019-0019
Dátum zaevidovania: 01.11.2018 15:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Peter Jakubčo 20 EUR 02.11.2018 10:02
Dávid Gužiňák 20 EUR 02.11.2018 10:04
Samuel Balužinský 10 EUR 02.11.2018 10:04
Alexander Dubas 10 EUR 02.11.2018 10:04
Marko Lepir 10 EUR 02.11.2018 10:05
Ľudovít Tárczy 10 EUR 02.11.2018 10:05
Dávid Želinský 10 EUR 02.11.2018 10:06
Martin Leško 10 EUR 02.11.2018 10:06
Marek Seman 10 EUR 02.11.2018 10:06
Peter Kos 5 EUR 02.11.2018 10:07
Filip Kočiš 20 EUR 02.11.2018 10:07
Adam Bujnovský 10 EUR 02.11.2018 10:07
Jozef Molnár 10 EUR 02.11.2018 10:07
Milan Verbič 10 EUR 02.11.2018 10:08
Martin Smolák 10 EUR 02.11.2018 10:08
Ferdinand Balog 10 EUR 02.11.2018 10:08
Marcel Leško 10 EUR 02.11.2018 10:09
Pavol Kocurko 10 EUR 02.11.2018 10:09
Marek Geletka 10 EUR 02.11.2018 10:10
Dominik Vojtek 10 EUR 02.11.2018 10:10
Peter Terpaj 5 EUR 02.11.2018 10:11
Vladimír Pavlík 5 EUR 02.11.2018 10:11
Michal Dzurovčin 10 EUR 02.11.2018 10:11
Boris Pitoňák 5 EUR 02.11.2018 10:12
Maroš Iskajc 10 EUR 02.11.2018 10:12
Michael Mato 5 EUR 02.11.2018 10:12
20 EUR 02.11.2018 10:13
10 EUR 02.11.2018 10:13
10 EUR 02.11.2018 10:13
Michal Hriňák 10 EUR 02.11.2018 10:13
Ján - Darius Michalko 5 EUR 02.11.2018 13:27
Matúš Dulovič 10 EUR 02.11.2018 13:29
POKUTY