Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2018/2019-0018
ÚS DK zo dňa 24.10.2018
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Dolutovský František 1239477 + 20€ (Humenné), Angelovič Martin 1159611 + 20€ (Maria Huta), Škvarla Gabriel 1143808 + 10€ (Gerlachov), Gombár Vladimír 1165748 + 10€ (Raslavice), Lapoš Róbert 1229984 + 10€ (Stará Ľubovňa), Lörinc Daniel 1196473 + 10€ (Topoľany), Černega Alexander 1152111 + 10€ (Borov), Rudý Marek 1325785 + 10€ (Pakostov), Hurajt Patrik 1207327 + 10€ (Nálepkovo), Levicky Michal 1341684 + 5€ (Trebišov), SD Vaško Jakub 1288646 + 5€ (KAC Košice), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Laković Nikola 1389993 + 20€ (Humenné) čl.37/3, Chripák Tomáš 1206814 + 10€ (Medzilaborce) čl.37/3, Gere Pavol 1234698 + 10€ (Slávia TU) čl.37/3, Demko Roland 1225052 + 10€ (Ždaňa) čl.37/3, Sabovčík Kristián 1278166 + 10€ (Lastomír) čl.37/3, Hatala Michal 1234514 + 10€ (Bystré) čl.37/3, Vasilko Viliam 1209120 + 10€ (Kamenica nad Cirochou) čl.37/3, Harčarik Samuel 1299029 + 10€ (Dubinné) čl.46/1a,2, Čarnogurský Mário 1234682 + 10€ (Spišská Belá) čl.37/3, Regec Marek 1208802 + 10€ (Harichovce) čl.37/3, Kaleja Ladislav 1385779 + 5€ (KAC Košice) čl.37/3, MD Porteľ René 1317930 + 5€ (Michaľany) čl.46/1b,2, Z 2 stretnutia: Gombár Dominik 1277467 + 5€ (Stropkov) čl.49/1a,2a, SD Na obdobie: Seman Ľuboš 1226859 + 10€ (Malá Ida) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 22.10.2018 s prerušením v prestávke, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Repovský Peter 1227326 + 10€ (Veľké Kapušany) 2 týždne do 30.06.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Snina pokutu 50€ podľa RS čl.11 bod i (podnet ŠTK VsFZ). • FK Pakostov pokutu 135€ podľa RS 6g na návrh KR VsFZ za nedodanie videozáznamu zo stretnutia V. ligy VD: Pakostov – Belá nad Cirochou. •. FK Hranovnica pokutu 135€ podľa RS 6g na návrh KR VsFZ za nedodanie videozáznamu zo stretnutia V. ligy PT: Hranovnica – Levoča. • FK Hermanovce upozornenie + 5€ podľa čl.10, za NS divákov po stretnutí III. ligy SD sk.Š: Hermanovce – Chminianska Nová Ves. • FK Spišské Podhradie pokutu 50+5€ podľa čl.53/1 za stretnutie II. ligy SŽ sk.C: Krompachy – Spišské Podhradie. DK VsFZ nevyhovuje odvolaniu OŠK Pavlovce nad Uhom, potvrdzuje svoje rozhodnutie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach OŠK Pavlovce nad Uhom riadených VsFZ p. Badi Jozef 1046236 a odvolanie predkladá na prerokovanie odvolacej komisii VsFZ. DK VsFZ opätovne žiada TJ Veľké Revištia a FC Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia III. Ligy: Veľké Revištia – Košice. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ žiada FK Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia III. Ligy: Košice – Prešov „B“. DK VsFZ žiada OŠK Vinné o dodanie videozáznamu zo stretnutia V. Ligy sk.Z: Vinné – Močarany. DK VsFZ žiada FK Veľká Lomnica a HU – p. Hriňák Michal o podrobné písomné stanovisko k svojmu správia počas a po stretnutí V. ligy sk. PT: Veľká Lomnica – Nálepkovo. DK VsFZ prejednala podnet MFK Sobrance o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráča Bak Lukáš 1273853. Hráč si svoj trest už odstál. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2018/2019-0018
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 13:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 25.10.2018 13:39
5 EUR 25.10.2018 13:39
František Dolutovský 20 EUR 25.10.2018 13:40
Martin Angelovič 20 EUR 25.10.2018 13:40
Gabriel Škvarla 10 EUR 25.10.2018 13:40
Vladimír Gombár 10 EUR 25.10.2018 13:41
Róbert Lapoš 10 EUR 25.10.2018 13:41
Daniel Lörinc 10 EUR 25.10.2018 13:41
Alexander Černega 10 EUR 25.10.2018 13:42
Marek Rudý 10 EUR 25.10.2018 13:42
Patrik Hurajt 10 EUR 25.10.2018 13:42
Michal Levicky 5 EUR 25.10.2018 13:42
Jakub Vaško 5 EUR 25.10.2018 13:43
Nikola Laković 20 EUR 25.10.2018 13:43
Tomáš Chripák 10 EUR 25.10.2018 13:43
Pavol Gere 10 EUR 25.10.2018 13:44
Roland Demko 10 EUR 25.10.2018 13:44
Kristián Sabovčík 10 EUR 25.10.2018 13:45
Michal Hatala 10 EUR 25.10.2018 13:45
Viliam Vasilko 10 EUR 25.10.2018 13:46
Samuel Harčarík 10 EUR 25.10.2018 13:46
Mário Čarnogurský 10 EUR 25.10.2018 13:47
Marek Regec 10 EUR 25.10.2018 13:47
Ladislav Kaleja 5 EUR 25.10.2018 13:47
René Porteľ 5 EUR 25.10.2018 13:47
Dominik Gombár 5 EUR 25.10.2018 13:48
Ľuboš Seman 10 EUR 25.10.2018 13:48
Peter Repovský 10 EUR 25.10.2018 13:49
POKUTY