Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2018/2019-0017
ÚS DK zo dňa 17.10.2018
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kovalčík Roman 1229761 + 20€ (Vranov nad Topľou), Balko Miroslav 1271860 + 20€ (Snina), Janko Dušan 1241309 + 20€ (Snina), Kohút Michal 1234043 + 20€ (Šarišské Michaľany), Luterančík Jakub 1262047 + 20€ (Šarišské Michaľany), Jabcon Samuel 1258369 + 10€ (Veľký Šariš), Brincko Michal 1230835 + 10€ (Levoča), Polkabla Jakub 1288146 + 5€ (Jamník), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Vinc Dávid 1277431 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.46/1a,2, Baník Richard 1203350 + 10€ (Poproč) čl.45/1,2a, Kováč Samuel 1285198 + 10€ (Perín) čl.45/1,2a, Havryliv Andriy 1371148 + 10€ (Michaľany) čl.37/3, Keresteš Vladimír 1165760 + 10€ (Bystré) čl.46/1a,2, Matis Dávid Gabriel 1307111 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.37/3, MD Kotľár Kristián 1389688 + 5€ (Hermanovce) čl.37/3, Š Hamrák Marek 1317158 + 5€ (FAM Poprad) čl.46/1a,2, SŽ sk.C 3 stretnutia: Majerčák Tomáš 1346726 + 5€ (Spišská Belá) čl.49/1a,2a, MD Na obdobie: Repovský Peter 1227326 + 10€ (Veľké Kapušany) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 08.10.2018 do 05.11.2018, Iskajc Maroš 1265211 + 10€ (Stakčín) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 15.10.2018 s prerušením v prestávke, Sopko Tomáš 1317267 + 5€ (Giraltovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 14.10.2018 s prerušením v prestávke, Mato Michael 1316340 + 5€ (KAC Košice) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 14.10.2018 s prerušením v prestávke, Sorokáč René 1334683 + 5€ (Nacina Ves) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 14.10.2018 s prerušením v prestávke, Bogár Erik 1342660 + 5€ (Trhovište) čl.49/1d,2d, na obdobie 2 mesiacov od 14.10.2018 s prerušením v prestávke, Holaň Klaudio 1326776 + 5€ (Trhovište) čl.49/1d,2d, na obdobie 2 mesiacov od 14.10.2018 s prerušením v prestávke, Kohút Adrián 1322840 + 5€ (Vikartovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 14.10.2018 s prerušením v prestávke, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Tomáško Marek 1188299 + 10€ (Raslavice) 1 stretnutie do 30.06.2019, Mikča Radoslav 1305019 + 10€ (Zámutov) 1 týždeň do 30.06.2019, Čomor Viktor 1224584 + 10€ (Budimír) 1 týždeň do 30.06.2019, Drahokoupil Adrián 1277047 + 10€ (Močarany) 1 týždeň do 30.06.2019, Havlíček Adam 1279486 + 5€ (Humenné) 2 týždne do 30.06.2019, Valenčin Olivec 1294084 + 5€ (Chminianska Nova Ves) 1 týždeň do 30.06.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Smižany pokarhanie + 5€ podľa čl.11, za HNS a vykázanie z lavičky v stretnutí III. ligy SD sk. PT: Levoča – Smižany. Zároveň DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu činnosti p. Rovdera Peter 1391649+ 5€ na obdobie 2 týždňov od 08.10.2018 do 22.10.2018 podľa 48/1c,2b. • FK Svidník pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutia Prípraviek U11/U10: Sabinov – Svidník. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie hráča divákom v priestoroch určených v stretnutí IV. ligy J: Pavlovce nad Uhom – Veľké Kapušany, DK VsFZ udeľuje OŠK Pavlovce nad Uhom disciplinárne sankcie pokutu 500+10€, zastavenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne (Najbližšie domáce stretnutie odohrá minimálne 15 km od HP v Pavlovciach nad Uhom.) podľa čl.57/1f,2,3, za telesné napadnutie hráča divákom a nedostatočnú ÚS. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach OŠK Pavlovce nad Uhom riadených VsFZ p. Badi Jozef 1046236 + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 17.10.2018 podľa čl.58/4 a čl.20. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby hráčom na hracej ploche v stretnutí III. ligy SD sk. Z: Zemplínska Teplica – Trhovište, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie TJ FK Družstevník Trhovište pokutu 300+5€ a dáva návrh ŠTK VsFZ na kontumáciu stretnutia a odpočet 3 bodov po skončení ročníka podľa čl.49/5,6, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu športovej činnosti hráčovi Horvat Ladislav 1375004 + 5€ na obdobie 12 mesiacov od 14.10.2018 do 13.10.2019 podľa čl.49/1f,2f. DK VsFZ žiada TJ Veľké Revištia a FC Košice o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov počas stretnutia III. Ligy: Veľké Revištia – Košice. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Hermanovce a OŠK Chminianska Nová Vec o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa divákov po stretnutí III. Ligy SD sk. Š: Hermanovce – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie hráča Vachaľ Ján 1141167 (Medzilaborce), DK VsFZ zároveň udeľuje Vachaľ Ján 1141167 + 10€ (Medzilaborce), disciplinárne sankcie zastavenie výkonu športu na obdobie 4 týždňov od 08.10.2018 do 05.11.2018 podľa čl.48/1c,2b. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2018/2019-0017
Dátum zaevidovania: 18.10.2018 13:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 18.10.2018 13:52
Peter Rovder 5 EUR 18.10.2018 13:54
10 EUR 18.10.2018 13:55
Jozef Badi 10 EUR 18.10.2018 13:55
5 EUR 18.10.2018 13:57
Ladislav Horvat 5 EUR 18.10.2018 13:58
Ján Vachaľ 10 EUR 18.10.2018 14:00
Roman Kovalčík 20 EUR 18.10.2018 14:08
Miroslav Balko 20 EUR 18.10.2018 14:09
Dušan Janko 20 EUR 18.10.2018 14:09
Michal Kohút 20 EUR 18.10.2018 14:09
Jakub Luterančík 20 EUR 18.10.2018 14:10
Samuel Jabcon 10 EUR 18.10.2018 14:10
Michal Brincko 10 EUR 18.10.2018 14:11
Jakub Polkabla 5 EUR 18.10.2018 14:12
Dávid Vinc 10 EUR 18.10.2018 14:12
Richard Baník 10 EUR 18.10.2018 14:13
Samuel Kováč 10 EUR 18.10.2018 14:13
Andriy Havryliv 10 EUR 18.10.2018 14:14
Vladimír Keresteš 10 EUR 18.10.2018 14:14
Dávid Gabriel Matis 5 EUR 18.10.2018 14:15
Kristián Kotľár 5 EUR 18.10.2018 14:16
Marek Hamrák 5 EUR 18.10.2018 14:17
Tomáš Majerčák 5 EUR 18.10.2018 14:17
Peter Repovský 10 EUR 18.10.2018 14:18
Maroš Iskajc 10 EUR 18.10.2018 14:18
Tomáš Sopko 5 EUR 18.10.2018 14:19
Michael Mato 5 EUR 18.10.2018 14:19
René Sorokáč 5 EUR 18.10.2018 14:19
Erik Bogár 5 EUR 18.10.2018 14:20
Klaudio Hoľan 5 EUR 18.10.2018 14:20
Adrián Kohút 5 EUR 18.10.2018 14:20
Marek Tomáško 10 EUR 18.10.2018 14:21
Radoslav Mikča 10 EUR 18.10.2018 14:21
Viktor Čomor 10 EUR 18.10.2018 14:22
Adrián Drahokoupil 10 EUR 18.10.2018 14:22
Adam Havliček 5 EUR 18.10.2018 14:22
Oliver Valenčin 5 EUR 18.10.2018 14:23
POKUTY