Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2018/2019-0001
ÚS DK zo dňa 11.07.2018
DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Perín pokutu 100+10€ podľa 48/4, za HNS funkcionára po stretnutí V. ligy KG: Ždaňa – Perín, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Pikla Gabriel 1049859 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 18.06.2018 do 20.08.2018 podľa 48/1c,2b. • FK Malý Horeš pokutu 600€ podľa RS 6g za nedodanie videozáznam zo stretnutia V. ligy Z: Malý Horeš – Borša (Na základe podnetu Komisie rozhodcov VsFZ). DK VsFZ opätovne žiada TJ Nový život Kluknava o zaslanie vyčíslenia škody na majetku po stretnutí V. ligy PT: Kluknava – Prakovce. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok na základe podania MŠK Slavoj Spišská Belá podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.MFK Kežmarok o predloženie dohody (Džadoň Andrej 1259145). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 12.07.2018 16:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 12.07.2018 16:03
Gabriel Pikla 10 EUR 12.07.2018 16:04
Jozef Sedlár 5 EUR 12.07.2018 16:07
Jozef Sedlár -5 EUR 12.07.2018 16:07
POKUTY