Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0020
ÚS DK zo dňa 15.11.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Varga Matúš 1321167 + 10€ (Veľký Šariš), Balog Vladimír 1209350 + 10€ (Malá Ida), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Hegeduš Patrik 1284830 + 5€ (Krásna) čl.46/1a,2, MD Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0020
Dátum zaevidovania: 20.11.2017 10:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matúš Varga 10 EUR 20.11.2017 10:43
Vladimír Balog 10 EUR 20.11.2017 10:43
Patrik Hegedüš 5 EUR 20.11.2017 10:43