Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0019
ÚS DK zo dňa 08.11.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Blaško Ján 1197763 + 20€ (Lipany), Zapotocký Lukáš 1165319 + 20€ (Svidník), Janiga Patrik 1210674 + 20€ (Sabinov), Gere Pavol 1234698 + 20€ (Rožňava), Babčák Peter 1239885 + 10€ (Gerlachov), Legemza Ľuboš 1277778 + 10€ (Sobrance), Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča), Puškáš Adrián 1216578 + 10€ (Čečejovce), - odstál v 14.kole Otrošina Matúš 1321052 + 10€ (Parchovany), Haminda Marián 1309817 + 10€ (Streda nad Bodrogom), Csizsmár Dávid 1234691 + 10€ (Čierna nad Tisou), Jáger Adrián 1284632 + 10€ (Čierna nad Tisou), Takács Peter 1285520 + 10€ (Borša), Zubko Maroš 1308018 + 10€ (Sečovská Polianka), Prusák Miroslav 1184353 + 10€ (Ražňany), Michalík Martin 1192208 + 10€ (Štrba), Roman Peter 1257445 + 10€ (Kluknava), Ferenc Vladimír 1184016 + 10€ (Helcmanovce), Halula Miroslav 1210505 + 10€ (Olcnava), Bača Lukáš 1196898 + 10€ (Kežmarok), Hrobko Miroslav 1136660 + 10€ (Veľký Folkmar), Norko Mário 1321709 + 5€ (Galaktik), SD Lorincz Branislav 1293537 + 5€ (Ľubotice), SD Sarvaš Adam 1280613 + 5€ (Košická Nová Ves), SD Pačay Patrik 1280309 + 5€ (Medzev), KG Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Ščerba Michal 1279556 + 10€ (Pakostov) čl.46/1a,2, Lešňovský Peter 1191071 + 10€ (Levoča) čl.37/3, Garaj Šimon 1326966 + 5€ (Humenné) čl.37/3, MD Varga Štefan 1353294 + 5€ (Malý Horeš) čl.37/3, Z Na obdobie: Török Lukáš 1166747 + 10€ (Geča) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.11.2017 s prerušením v prestávke, Kepel Kristián 1268018 + 5€ (Veľká Lomnica) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 06.11.2017 s prerušením v prestávke, Halmi Peter 1351113 + 5€ (Buzica) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 6 týždňov od 06.11.2017 s prerušením v prestávke, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Krásnohorské Podhradie pokutu 200+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy J: Krásnohorské Podhradie – Kalša. • FK Ulič pokutu 300+10€ podľa čl.51/1f,2, a podmienečným uzavretím HP na 1 stretnutie do 30.06.2018 podľa čl.28/1. • FK Koprivnica pokutu 100+10€ podľa čl.57/1c,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu a HNS voči DO v stretnutí V.ligy Š: Koprivnica – Župčany. • FK Buzica pokutu 100+5€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS funkcionára po stretnutí II.ligy SŽ sk.A: Košické Nová Ves – Buzica. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie DO divákom po stretnutí IV.ligy S: Zámutov – Kračúnovce, DK VsFZ udeľuje FK Zámutov disciplinárne sankcie pokutu 400+10€ podľa čl.57/1f,2 a zastavenie HP na 1 stretnutie nepodmienečne (Vykonané v 16.kole) podľa čl.57/3b. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0019
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 15:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Blaško 20 EUR 15.11.2017 09:22
Lukáš Zapotocký 20 EUR 15.11.2017 09:23
Patrik Janiga 20 EUR 15.11.2017 09:23
Pavol Gere 20 EUR 15.11.2017 09:23
Peter Babčák 10 EUR 15.11.2017 09:24
Ľuboš Legemza 10 EUR 15.11.2017 09:24
Dominik Buzoga 10 EUR 15.11.2017 09:24
Adrián Puškáš 10 EUR 15.11.2017 09:25
Matúš Otrošina 10 EUR 15.11.2017 09:25
Marián Haminda 10 EUR 15.11.2017 09:26
Dávid Csizsmár 10 EUR 15.11.2017 09:26
Adrián Jáger 10 EUR 15.11.2017 09:27
Peter Takács 10 EUR 15.11.2017 09:27
Maroš Zubko 10 EUR 15.11.2017 09:27
Miroslav Prusák 10 EUR 15.11.2017 09:27
Martin Michalík 10 EUR 15.11.2017 09:28
Peter Roman 10 EUR 15.11.2017 09:28
Vladimír Ferenc 10 EUR 15.11.2017 09:28
Miroslav Halula 10 EUR 15.11.2017 09:29
Lukáš Bača 10 EUR 15.11.2017 09:29
Miroslav Hrobko 10 EUR 15.11.2017 09:30
Mário Norko 5 EUR 15.11.2017 09:30
Branislav Lorincz 5 EUR 15.11.2017 09:30
Adam Sarvaš 5 EUR 15.11.2017 09:31
Patrik Pačay 5 EUR 15.11.2017 09:31
Michal Ščerba 10 EUR 15.11.2017 09:32
Peter Lešňovský 10 EUR 15.11.2017 09:32
Šimon Ganaj 5 EUR 15.11.2017 09:33
Štefan Varga 5 EUR 15.11.2017 09:34
Lukáš Török 10 EUR 15.11.2017 09:37
Kristián Repel 10 EUR 15.11.2017 09:38
Péter Halmi 5 EUR 15.11.2017 09:38
10 EUR 15.11.2017 09:38
10 EUR 15.11.2017 09:39
10 EUR 15.11.2017 09:39
5 EUR 15.11.2017 09:39
10 EUR 15.11.2017 09:40
POKUTY