Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0016
ÚS DK zo dňa 19.10.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kosturko Juraj 1259191 + 20€ (Plavnica), Harčár Jakub 1188295 + 10€ (Fintice), Jurko Roman 1141343 + 10€ (Medzev), Kríž Marek 1204056 + 10€ (Jasenov), Samčík Matúš 1191171 + 10€ (Ulič), Maliňák Lukáš 1237452 + 10€ (Široké), Korinko Jozef 1054012 + 10€ (Kendice), Kusý Adam 1233580 + 10€ (Olcnava), Gordoň Dávid 1284476 + 5€ (Krásna), SD Kapral Michal 1274260 + 5€ (FAM Poprad), PT Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Tomáško Ján 1265302 + 10€ (Raslavice) čl.37/3, Miklosh Vitalii 1390889 + 10€ (Medzilaborce) čl.37/3, Petričko Peter 1249359 + 10€ (Radvaň nad Laborcom) čl.46/1a,2, Sovič Vladimír 1188842 + 10€ (Gerlachov) čl.46/1a,2, Leško Kristián 1287951 + 10€ (Borša) čl.46/1a,2, Otrošina Matúš 1321052 + 10€ (Parchovany) čl.46/1a,2, Gombita Tomáš 1235062 + 10€ (Pakostov) čl.45/1,2,a Mati Miroslav 1234971 + 10€ (Hencovce) čl.37/3, Tkáč Juraj 1226247 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3, Bobák Patrik 1229978 + 10€ (Nálepkovo) čl.37/3, Dolák Martin 1270197 + 5€ (Spišské Podhradie) čl.37/3, SD Staňa Igor 1320483 + 5€ (Spišské Podhradie) čl.37/3, SD Ivanecký Peter 1321379 + 5€ (Pušovce) čl.37/3, Š Fabiny Filip 1373891 + 5€ (Harichovce) čl.37/3, SŽ sk.C 2 stretnutia: Tirpák Valentín 1282983 + 5€ (Trebišov) čl.49/1a,2a, Na obdobie: Bdžoch Tomáš 1228135 + 10€ (Rudňany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.10.2017 do 06.11.2017, Vasiľov Marcel 1251351 + 10€ (Sedliská) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.10.2017 do 06.11.2017, Novotný Marián 1133441 + 10€ (Nálepkovo) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 16.10.2017 do 13.11.2017, Tóth Dominik 1288543 + 5€ (Barca) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.10.2017 do 06.11.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Zahurančík Matúš 1213272 + 10€ (Široké) 1 týždeň do 28.02.2018, Čarnogurský Peter 1358693 + 5€ (Spišská Stará Ves) 1 týždeň do 28.02.2018, DK VsFZ zamieta žiadosť 1.MFK Kežmarok o prekvalifikovanie trestu hráča Bednár Matej 1265296 do podmienečného. 1.MFK Kežmarok + 10€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Košická Nová Ves pokarhanie + 5€ podľa čl.11 na vykázanie trénera z lavičky v stretnutí II.ligy MŽ sk.A: Lokomotíva Košice „B“ – Košická Nová Ves, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pokarhanie podľa čl.11 trénerová p. Urban Vladimír + 5€. DK VsFZ opätovne pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.10.2017 o 17:00 hod. hráča Bednár Matej 1265296 (Kežmarok) a DZ – Sendek Jozef. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá, dohoda medzi klubom MŠK Slavoj Spišská Belá a 1.MFK Kežmarok, hráč Horoščák Gardoš Jakub 1268084. 1.MFK Kežmarok + 5€. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá, dohoda medzi klubom MŠK Slavoj Spišská Belá a 1.MFK Kežmarok, Janči Matej 13373561.MFK Kežmarok + 5€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0016
Dátum zaevidovania: 19.10.2017 14:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Kosturko 20 EUR 19.10.2017 14:08
Jakub Harčár 10 EUR 19.10.2017 14:09
Roman Jurko 10 EUR 19.10.2017 14:09
Marek Kríž 10 EUR 19.10.2017 14:09
Matúš Samčík 10 EUR 19.10.2017 14:10
Lukáš Maliňák 10 EUR 19.10.2017 14:10
Jozef Korinko 10 EUR 19.10.2017 14:10
Adam Kusý 10 EUR 19.10.2017 14:11
Dávid Gordoň 5 EUR 19.10.2017 14:11
Michal Kapral 5 EUR 19.10.2017 14:11
Ján Tomáško 10 EUR 19.10.2017 14:12
Vitalii Miklosh 10 EUR 19.10.2017 14:12
Peter Petričko 10 EUR 19.10.2017 14:13
Vladimír Sovič 10 EUR 19.10.2017 14:13
Kristián Leško 10 EUR 19.10.2017 14:13
Matúš Otrošina 10 EUR 19.10.2017 14:14
Tomáš Gombita 10 EUR 19.10.2017 14:19
Miroslav Mati 10 EUR 19.10.2017 14:20
Juraj Tkáč 10 EUR 19.10.2017 14:20
Patrik Bobák 10 EUR 19.10.2017 14:20
Martin Dolák 5 EUR 19.10.2017 14:21
Igor Staňa 5 EUR 19.10.2017 14:21
Peter Ivanecký 5 EUR 19.10.2017 14:21
Filip Fabiny 5 EUR 19.10.2017 14:22
Valentín Tirpák 5 EUR 19.10.2017 14:22
Tomáš Bdžoch 10 EUR 19.10.2017 14:23
Marcel Vasiľov 10 EUR 19.10.2017 14:23
Marián Novotný 10 EUR 19.10.2017 14:23
Dominik Tóth 5 EUR 19.10.2017 14:24
Matúš Zahurančík 10 EUR 19.10.2017 14:24
Peter Čarnogurský 5 EUR 19.10.2017 14:25
Matej Bednár 10 EUR 19.10.2017 14:26
5 EUR 19.10.2017 14:26
Vladimír Urban 5 EUR 19.10.2017 14:27
Jakub Gardoš 5 EUR 19.10.2017 14:28
Matej Janči 5 EUR 19.10.2017 14:28