Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0015
ÚS DK zo dňa 11.10.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Lajčák Tomáš 1269158 + 20€ (Svit), Gallo Miloš 1233902 + 20€ (Rožňava), Migaš Ján 1241495 + 10€ (Pušovce), Gmitro Martin 1102375 + 10€ (Fintice), Nemčík Marcel 1076663 + 10€ (Petrovce nad Laborcom), Plachetka Ján 1289572 + 10€ (Helcmanovce), Jurov Peter 1302697 + 5€ (Vranov nad Topľou), SD Tomko Adrián 1288860 + 5€ (Chminianska Nová Ves), Š Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Kendra Tomáš 1166357 + 20€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3, Kerékgyártó Csaba 1256326 + 10€ (Čičarovce) čl.45/1,2a, Fazekaš Alexander 1330896 + 10€ (Čečejovce) čl.37/3, Nazarej Jozef 1200407 + 10€ (Koprivnica) čl.37/3, Petruľa Marián 1189609 + 10€ (Hranovnica) čl.37/3, Petrík Jozef 1129951 + 10€ (Veľký Folkmar) čl.37/3, Norko Mário 1321709 + 5€ (Galaktik) čl.37/3, SD Chromý Michal 1328428 + 5€ (Poprad) čl.46/1a,2, MD Sedlár Jozef 1324923 + 5€ (Poproč) čl.45/1,2a, KG Miškovič René 1274383 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3, PT Jurč Patrik 1308309 + 5€ (Kračúnovce) čl.37/3, SŽ sk.B Danko Martin 1361832 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.45/1,2a, MŽ sk.A Na obdobie: Stajkovič Bojan 1363626 + 10€ (Gerlachov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017, Bačo Lukáš 1249188 + 10€ (Ťahanovce) čl. 49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017, Haladej Michal 1292884 + 5€ (Šarišské Michaľany) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017, Baláž Ákos 1367969 + 5€ (Veľké Kapušany) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Bartok Jaroslav 1147864 + 10€ (Geča) 1 týždeň do 28.02.2018, Feke Tomáš 1265026 + 10€ (Streda nad Bodrogom) 1 týždeň do 28.02.2018, Straka Ján 1249939 + 10€ (Široké) 1 týždeň do 28.02.2018, Szynalik Daniel 1285358 + 5€ (Markušovce) 1 stretnutie do 28.02.2018, Butvin Patrik 1361832 + 5€ (Spišský Hrušov) do 28.02.2018, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Plavnica pokarhanie + 20€ podľa čl.11 na vykázanie trénera z lavičky v stretnutí III.ligy : Plavnica – Vranov nad Topľou, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie podľa zastavenie výkonu činnosti p. Petruš Róbert 1054049 + 20€ na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 23.10.2017 podľa čl.48/1c,2b. • FK Svit pokutu 200+20€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS funkcionára po stretnutí III.ligy: Svit – Bardejovská Nová Ves, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie podľa zastavenie činnosti p. Jambor Milan 1074060 + 20€ na obdobie 3 týždňov od 09.10.2017 do 30.10.2017 podľa čl.48/1c,2b. • FK Soľ pokutu 250+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV.ligy S: Soľ – Záhradné. • FK Záhradné pokutu 100+10€ podľa čl.48/1c,2b, za HNS a vykázanie vedúceho družstva v stretnutí IV.ligy S: Soľ – Záhradné, zároveň udeľuje p. Kačmár Peter 1029192 podľa čl.48/1c,2b, + 10€ disciplinárne zastavenie výkonu funkcie na obdobie 3 týždňov od 02.10.2017 do 23.10.2017 a hráčovi Pavuk Radoslav 1213461 + 10€ na 1 stretnutie podľa čl.37/3 od 02.10.2017. + • FK Kamenica nad Cirochou pokutu 300€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie V.ligy VD: Kamenica nad Cirochou – Nižný Hrušov. • FK Nová Ľubovňa pokutu 50+5€ podľa čl.53/1d za stretnutie II.ligy SMŽ sk.C: Krompachy – Nová Ľubovňa., zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pokarhanie + 5€ trénerovi Kačmarčík Karol podľa čl.11. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.10.2017 o 17:00 hod. hráča Bednár Matej 1265296 (Kežmarok) a DZ – Sendek Jozef. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok, dohoda medzi klubom 1.MFK Kežmarok a MŠK Slavoj Spišská Belá, hráč Horoščák Zacher Milan 1192797. MŠK Slavoj Spišská Belá + 10€. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok, dohoda medzi klubom 1.MFK Kežmarok a MŠK Slavoj Spišská Belá, hráč Bednár Matej 1265296. MŠK Slavoj Spišská Belá + 10€. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá na základe podania 1.MFK Kežmarok podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada MŠK Slavoj Spišská Belá o predloženie dohody (Gardoš Jakub 1268084). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MŠK Slavoj Spišská Belá na základe podania 1.MFK Kežmarok podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada MŠK Slavoj Spišská Belá o predloženie dohody (Janči Matej 1337356). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 13:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Lajčák 20 EUR 12.10.2017 16:16
Miloš Gallo 20 EUR 12.10.2017 16:17
Ján Migaš 10 EUR 12.10.2017 16:17
Martin Gmitro 10 EUR 12.10.2017 16:17
Marcel Nemčík 10 EUR 12.10.2017 16:18
Ján Plachetka 10 EUR 12.10.2017 16:18
Peter Jurov 5 EUR 12.10.2017 16:18
Adrián Tomko 5 EUR 13.10.2017 09:04
Tomáš Kendra 20 EUR 13.10.2017 09:05
Csaba Kerékgyártó 10 EUR 13.10.2017 09:05
Alexander Fazekaš 10 EUR 13.10.2017 09:16
Jozef Nazarej 10 EUR 13.10.2017 09:17
Marián Petruľa 10 EUR 13.10.2017 09:22
Jozef Petrík 10 EUR 13.10.2017 09:22
Mário Norko 5 EUR 13.10.2017 09:23
Michal Chromý 5 EUR 13.10.2017 09:23
Jozef Sedlár 5 EUR 13.10.2017 09:23
René Miškovič 5 EUR 13.10.2017 09:24
Patrik Jurč 5 EUR 13.10.2017 09:24
Martin Danko 5 EUR 13.10.2017 09:25
Bojan Stajković 10 EUR 13.10.2017 09:27
Lukáš Bačo 10 EUR 13.10.2017 09:27
Michal Haladej 5 EUR 13.10.2017 09:27
Ákos Baláž 5 EUR 13.10.2017 09:28
Jaroslav Bartok 10 EUR 13.10.2017 09:28
Tomáš Feke 10 EUR 13.10.2017 09:28
Ján Straka 10 EUR 13.10.2017 09:29
Daniel Szynalik 5 EUR 13.10.2017 09:29
Patrik Butvin 5 EUR 13.10.2017 09:30
20 EUR 13.10.2017 09:30
Róbert Petruš 20 EUR 13.10.2017 09:31
20 EUR 13.10.2017 09:31
Milan Jambor 20 EUR 13.10.2017 09:31
10 EUR 13.10.2017 09:32
10 EUR 13.10.2017 09:32
Peter Kačmár 10 EUR 13.10.2017 09:34
Radoslav Pavuk 10 EUR 13.10.2017 09:36
5 EUR 13.10.2017 09:36
Karol Kačmarčík 5 EUR 13.10.2017 09:37
Milan Zacher 10 EUR 13.10.2017 09:37
Matej Bednár 10 EUR 13.10.2017 09:38
POKUTY