Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0014
ÚS DK zo dňa 06.10.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Tomáško Marek 1188299 + 10€ (Raslavice), Krafčík Miroslav 1255999 + 10€ (Gerlachov), Gut Šimon 1261725 + 10€ (Sečovská Polianka), Goldir Richard 1284519 + 5€ (KAC Košice), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Stach Martin 1139580 + 10€ (Záhradné) čl.37/3, Žilka Martin 1261089 + 10€ (Veľký Šariš) čl.46/1a,2, Hojdan Šimon 1272511 + 10€ (Ptičie) čl.37/3, Gerčák Patrik 1153621 + 10€ (Gerlachov) čl.37/3, Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.37/3, Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča) čl.37/3, Grutka Peter 1142448 + 10€ (Sokoľany) čl.37/3, Ciglarik Kristián 1294979 + 10€ (Dlhá Lúka) čl.37/3, Sova Ján 1257476 + 10€ (Ľubica) čl.37/3, Depta Juraj 1196899 + 10€ (Spišská Belá) čl.37/3, Michal Chromý 1328428 +5€ (Poprad) čl.37/3, MD od 21.09.2017, trest odstál v 9.kole Hvasta Dávid 1271723 + 5€ (Vojčice) čl.45/1,2a, Z Šinglár František 1322331 + 5€ (Pušovce) čl.37/3, Š Širila Erik 1285343 + 5€ (Spišský Hrušov) čl.37/3, PT 2 stretnutia: Szynalik Daniel 1285358 + 5€ (Markušovce) čl.49/1a,2a, PT Brutvin Patrik 1285973 + 5€ (Spišský Hrušov) čl.49/1a,2a, PT Na obdobie: Raši Matej 1314996 + 10€ (Kechnec) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 02.10.2017 do 30.10.2017, Timko Erik 1317246 + 5€ (Zemplinská Teplica) čl.37/3 a čl.48/1c,2b, na obdobie 5 týždňov od 02.10.2017 do 6.11.2017, Čarnogurský Peter 1358593 + 5€ (Spišská Stará Ves) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.10.2017 do 23.10.2017, Lacko Kristián 1363151 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 02.10.2017 do 30.10.2017, Žiga Ján 1369874 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.10.2017 do 23.10.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves) 2 týždne do 28.02.2018, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Sedliská pokarhanie + 10€ podľa čl.11 na NS lekára v stretnutí V.ligy VD: Stakčín – Sedliská, zároveň udeľuje pokarhanie + 10€ podľa čl.11 p. Murín Stanislav. DK VsFZ na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti hráčovi Bednár Matej 1265296 + 10€ (Kežmarok) na 4 stretnutia nepodmienečne podľa čl.45/1,2a, za stretnutie V.ligy PT: Kežmarok – Olcnava. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie hráča Hricko Stanislav 1217454. Bez prijatia disciplinárnych opatrení. DK VsFZ berie na podnet hráča Sova Ján. Disciplinárne sankcie ponecháva v platnosti. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Markušovce. Disciplinárnu sankciu ponecháva v platnosti. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Zemplinská Teplica. Podnety ohľadom výkonu rozhodcu posielajte na KR VsFZ. Disciplinárnu sankciu ponecháva v platnosti. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2017 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV.ligy S: Soľ – Záhradné, R – Benedik Boris, AR1 – Mati Dávid, AR2 – Hamadej Ján, DZ – Gnip Ladislav, HU – Krišta Dušan, VD – Tirpák Bartolomej, KD – Hajník Michal 1224179, VH – Kačmár Peter, KH – Kondžura Miroslav 1295876, hráča H č.17 Pavuk Radoslav 1213461. Zároveň DK VsFZ ukladá podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča č.17 Pavuk Radoslav 1213461 (Záhradné) v zastavení športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 02.10.2017 a vedúceho družstva p. Kačmar Peter v zastavení výkonu funkcie podľa čl.43/2a,4 od 02.10.2017. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 11.10. o 17:30 hod. trénera Kačmarčík Karol (Nová Ľubovňa) z dôvodu štartu hráča na cudzí RP v stretnutí II.ligy SMŽ sk.C: Krompachy – Nová Ľubovňa. DK VsFZ na základe predložených dokumentov pozastavuje disciplinárne konanie a FK TJ Družstevník Malá Ida doporučuje obrátiť sa s podnetom voči AŠK Maria Huta Gelnica hráč Krupa Patrik 1281379 na Komoru pre riešenie sporov pri SFZ. DK VsFZ na základe predložených dokumentov pozastavuje disciplinárne konanie a FK TJ Bánovce nad Ondavou doporučuje obrátiť sa s podnetom voči TJ Družstevník Parchovany hráč Baník Dávid 1252945 na Komoru pre riešenie sporov pri SFZ. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0014
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 12:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Tomáško 10 EUR 06.10.2017 13:09
Miroslav Krafčík 10 EUR 06.10.2017 13:10
Šimon Gut 10 EUR 06.10.2017 13:10
Richard Goldir 5 EUR 06.10.2017 13:11
Martin Stach 10 EUR 06.10.2017 13:13
Martin Žilka 10 EUR 06.10.2017 13:14
Šimon Hojdan 10 EUR 06.10.2017 13:14
Patrik Gerčák 10 EUR 06.10.2017 13:14
Martin Viňanský 10 EUR 06.10.2017 13:15
Dominik Buzoga 10 EUR 06.10.2017 13:15
Peter Grutka 10 EUR 06.10.2017 13:15
Kristián Ciglarik 10 EUR 06.10.2017 13:16
Ján Sova 10 EUR 06.10.2017 13:16
Juraj Depta 10 EUR 06.10.2017 13:16
Dávid Hvasta 5 EUR 06.10.2017 13:17
František Šinglár 5 EUR 06.10.2017 13:18
Erik Širila 5 EUR 06.10.2017 13:18
Daniel Szynalik 5 EUR 06.10.2017 13:19
Patrik Butvin 5 EUR 06.10.2017 13:19
Matej Raši 10 EUR 06.10.2017 13:19
Erik Timko 5 EUR 06.10.2017 13:20
Peter Čarnogurský 5 EUR 06.10.2017 13:20
Kristián Lacko 5 EUR 06.10.2017 13:20
Ján Žiga 5 EUR 06.10.2017 13:21
Vladimír Gaľo 10 EUR 06.10.2017 13:21
10 EUR 06.10.2017 13:21
Stanislav Murín 10 EUR 06.10.2017 13:22
Matej Bednár 10 EUR 06.10.2017 13:23
Michal Chromý 5 EUR 12.10.2017 13:32