Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0013
ÚS DK zo dňa 27.09.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Javorský Daniel 1197002 + 10€ (Gaboltov), Hudák Patrik 1288417 + 5€ (Ľubotice), SD Vasiľ Dominik 1287980 + 5€ (Trebišov), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Zelko Peter 1267298 + 20€ (Svit) čl.37/3, Dadu Richard 1264543 + 10€ (Čičarovce) čl.37/3, Vaško Peter 1184847 + 10€ (Kalša) čl.37/3, Benček Jakub 1222619 + 10€ (Topoľany) čl.45/1,2a, Hric Christián 1280979 + 10€ (Lokomotíva Košice) čl.45/1,2a, Laškody Lukáš 1264540 + 10€ (Borša) čl.37/3, Dirga Milan 1154431 + 10€ (Čirč) čl.46/1a,2b, Strišovský Sebastián 1275358 + 5€ (Spišská Belá) čl.45/1,2a, SD – odstál 26.9. Mátyás Simon 1288322 + 5€ (KAC Košice) čl.37/3, MD Mirga Richard 1394274 + 5€ (Podolínec) čl.45/1,2a, SŽ sk.C Na obdobie: Bartok Jaroslav 1147865 + 10€ (Geča) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017, Feke Tomáš 1265026 + 10€ (Streda nad Bodrogom) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017, Straka Ján 1249939 + 10€ (Široké) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 25.09.2017 do 16.10.2017, Zahurančík Matúš 1213272 + 10€ (Široké) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 25.09.2017 do 23.10.2017, Janečka Róbert 1156556 + 10€ (Levoča) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 25.09.2017 do 23.10.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Barabas Milan 1207121 + 10€ (Veľká Lomnica) 1 stretnutie do 31.01.2018, Rusin Michal 1324362 + 5€ (Smižany) 1 týždeň do 31.01.2018, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Plavnica pokutu 200+20€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov počas a po stretnutí III.ligy: Plavnica – Snina. • FK Haniska pokutu 50+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú US po stretnutí V.ligy KG: Haniska – Čečejovce. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pokarhanie hráčovi Nemčík Juraj 1050312 + 10€. • FK Michalovce pokutu 50€ podľa RS 7j za stretnutia I.ligy žiačok: Stropkov – Michalovce. DK VsFZ žiada KR VsFZ o odborné stanovisko k 88 minúte stretnutia V.ligy PT: Kežmarok – Olcnava. DK VsFZ berie na vedomie podnety FK Široké a hráča Straka Ján 1249939. Disciplinárne sankcie ponecháva v platnosti. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Gaboltov. Disciplinárnu sankciu ponecháva v platnosti. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči AŠK Maria Huta Gelnica na základe podania TJ Družstevník Malá Ida podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada AŠK Maria Huta Gelnica o predloženie dohody (Krupa Patrik 1281379). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok na základe podania MŠK Slavoj Spišská Belá podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.MFK Kežmarok o predloženie dohody (Zacher Milan 1192797). DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.MFK Kežmarok na základe podania MŠK Slavoj Spišská Belá podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.MFK Kežmarok o predloženie dohody (Bednár Matej 1265296). DK VsFZ opätovne žiada TJ Družstevník Parchovany na základe nedodržania zmluvy s TJ Bánovce nad Ondavou doklad o úhrade tabuľkovej hodnoty hráča Baník Dávid 1252945. DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Šľachtiteľ Malý Šariš, dohoda medzi klubom TJ Šľachtiteľ Malý Šariš a TŠK Terňa, hráč Horoščák Michal 1206842. TŠK Terňa + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 15:55
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Daniel Javorský 10 EUR 29.09.2017 15:57
Patrik Hudák 5 EUR 29.09.2017 15:57
Dominik Vasiľ 5 EUR 29.09.2017 15:57
Peter Zelko 20 EUR 29.09.2017 15:58
Richard Dadu 10 EUR 29.09.2017 15:58
Peter Vaško 10 EUR 29.09.2017 15:58
Jakub Benček 10 EUR 29.09.2017 15:59
Christián Hric 10 EUR 29.09.2017 15:59
Lukáš Laškody 10 EUR 29.09.2017 15:59
Milan Dirga 10 EUR 29.09.2017 16:00
Sebastián Strišovský 5 EUR 29.09.2017 16:00
Mátyás Simon 5 EUR 29.09.2017 16:00
Richard Mirga 5 EUR 29.09.2017 16:01
Jaroslav Bartok 10 EUR 29.09.2017 16:02
Tomáš Feke 10 EUR 29.09.2017 16:02
Ján Straka 10 EUR 29.09.2017 16:02
Matúš Zahurančík 10 EUR 29.09.2017 16:03
Róbert Janečka 10 EUR 29.09.2017 16:03
Milan Barabas 10 EUR 29.09.2017 16:03
Michal Rusin 5 EUR 29.09.2017 16:03
20 EUR 29.09.2017 16:04
10 EUR 29.09.2017 16:04
Juraj Nemčík 10 EUR 29.09.2017 16:04
Michal Horoščák 10 EUR 29.09.2017 16:05
POKUTY