Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0012
ÚS DK zo dňa 20.09.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Vandraško Dárius 1249150 + 10€ (Spišské Podhradie), Gyurán Ákos 1261186 + 10€ (Gemerská Hôrka), Hoppej Ján 1257147 + 10€ (Kluknava), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Štefčák Richard 1209009 + 20€ (Lipany) čl.37/3, Starinský Tibor 1269747 + 20€ (Svit) čl.37/3, Tomáško Ján 1265302 + 10€ (Raslavice) čl.37/3, - odstál 17.9. v 9.kole Gombár Vladimír 1165748 + 10€ (Raslavice) čl.37/3, Baník Richard 1203350 + 10€ (Poproč) čl.37/3, Šimko Jozef 1248211 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.46/1a,2, Fabian Peter 1223121 + 10€ (Nálepkovo) čl.37/3, Ovčík Kristián 1289576 + 10€ (Hrabušice) čl.45/1,2a, Harok Nikolas 1328418 + 5€ (Veľká Ida) čl.37/3, KG Ržonca Sebastián 1296870 + 5€ (SAFI Prešov) čl.45/1,2a, Š Olejár Mário 1288698 + 5€ (Hermanovce) čl.37/3, Š Tóth Štefan 1336543 + 5€ (Vikartovce) čl.45/1,2a, PT Na obdobie: Bujnovský Tomáš 1327756 + 5€ (Spišské Podhradie) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 18.09.2017 do 09.10.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Takáč Erik 1067911 + 10€ (Kalša) 1 stretnutie do 31.01.2018, Pešta Peter 1315608 + 10€ (Vinné) 1 stretnutie do 31.01.2018, Feke Gábor 1227701 + 10€ (Malý Horeš) 1 týždeň do 31.01.2018, Zajac Patrik 1314113 + 5€ (Giraltovce) 2 týždne do 31.01.2018, Horváth Jozef 1336554 + 5€ (Veľká Ida) 1 týždeň do 31.01.2018, Mihalik Adrián 1290254 + 5€ (Fintice) 2 týždne do 31.01.2018, Krajča Pavol 1269639 + 5€ (Veľká Lomnica) 2 týždne do 31.01.2018, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Kechnec pokutu 400€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie IV.ligy J: Maria Huta – Kechnec. • FK Gaboltov pokutu 100€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Opakovaná neúčasť na zasadnutí ŠTK VsFZ). DK VsFZ ruší pokutu udelenú FK Sedliská v ÚS z dňa 13.09.2017. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Parchovany na základe podania TJ Bánovce nad Ondavou podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Parchovany o predloženie dohody (Baník Dávid 1252945). DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu TJ Šľachtiteľ Malý Šariš pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Horoščák Michal 1206842 medzi TJ Šľachtiteľ Malý Šariš a TŠK Terňa, TJ Šľachtiteľ Malý Šariš je povinné do 27.09.2017 predložiť doklad o vyplatení zvyšnej časti tabuľkovej hodnoty hráča (300€). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 09:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dárius Vandraško 10 EUR 21.09.2017 09:47
Ákos Gyurán 10 EUR 21.09.2017 09:48
Ján Hoppej 10 EUR 21.09.2017 09:48
Richard Štefčák 20 EUR 21.09.2017 09:48
Tibor Starinský 20 EUR 21.09.2017 09:49
Vladimír Gombár 10 EUR 21.09.2017 09:49
Richard Baník 10 EUR 21.09.2017 09:50
Jozef Šimko 10 EUR 21.09.2017 09:50
Peter Fabian 10 EUR 21.09.2017 09:51
Kristián Ovčík 10 EUR 21.09.2017 09:51
Nikolas Harok 5 EUR 21.09.2017 09:52
Sebastián Ržonca 5 EUR 21.09.2017 09:52
Štefan Tóth 5 EUR 21.09.2017 09:52
Mário Olejár 5 EUR 21.09.2017 09:53
Tomáš Bujnovský 5 EUR 21.09.2017 09:53
Erik Takáč 10 EUR 21.09.2017 09:54
Peter Pešta 10 EUR 21.09.2017 09:54
Gábor Feke 10 EUR 21.09.2017 09:54
Patrik Zajac 5 EUR 21.09.2017 09:55
Jozef Horváth 5 EUR 21.09.2017 09:55
Adrián Mihalík 5 EUR 21.09.2017 09:57
Pavol Krajč 5 EUR 21.09.2017 09:57
Ján Tomáško 10 EUR 22.09.2017 19:01
POKUTY