Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0011
ÚS DK zo dňa 13.09.2017
DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Alex Kapsdorfer 1269645 + 5€ (Poprad) 1 stretnutie do 31.01.2018. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Veľký Šariš pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. • FK Záhradné pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za NS správanie funkcionára v stretnutí IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné, zároveň udeľuje p. Kačmár Peter disciplinárne sankcie pokarhanie + 10€ podľa čl.11. DK Vs FZ na základe podnetu DS a vzhliadnutia video záznamu udeľuje hráčovi Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves) podľa čl.49/1d,2d, disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti na obdobie 5 týždňov od 13.09.2017 do 18.10.2017. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Šľachtiteľ Malý Šariš na základe podania TŠK Terňa podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Šľachtiteľ Malý Šariš o predloženie dohody (Horoščák Michal 1206842). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 15.09.2017 13:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Alex Kapsdorfer 5 EUR 15.09.2017 13:38
10 EUR 15.09.2017 13:38
10 EUR 15.09.2017 13:38
Vladimír Gaľo 10 EUR 15.09.2017 13:39
10 EUR 15.09.2017 13:39
POKUTY