Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0009
ÚS DK zo dňa 08.09.2017
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Dozsický Gergö 1154501 + 10€ (Veľké Kapušany), Možík Róbert 1184235 + 10€ (Topoľany), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Angelovič Ján 1119419 + 10€ (Záhradné) čl.46/1a,2, Čekan Kevin Peter 1258715 + 10€ (Ľubotice) čl.37/3, Kovács Sebastián 1278571 + 10€ (Gemerská Hôrka) čl.46/1a,2, od 2.9. Majoroš Erik 1286435 + 10€ (Haniska) čl.46/1a,2, Lipnický Maroš 1300260 + 10€ (Veľký Lipník) čl.37/3, Ličák Dominik 1262048 + 10€ (Demjata) čl.37/3, Maliňák Denis 1257687 + 10€ (Prakovce) čl.37/3, Slovinský Filip 1259839 + 10€ (Prakovce) čl.37/3, Cili Tomáš 1274862 + 5€ (Trebišov) čl.37/3, - odstál Košuda Patrik 1303237 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, SD Bodnar Alex 1281493 + 5€ (Budimír) čl.37/3, KG Béreš Marko 1268493 + 5€ (Zemplinská Teplica) čl.46/1a,2, Z Zamrij Samuel 1305532 + 5€ (Benecol Košice) čl.37/3, SŽ sk.A Na obdobie: Feke Gábor 1227701 + 10€ (Malý Horeš) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017, Marcin Erik 1315163 + 5€ (Ľubotice) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017, Zajac Patrik 1314113 + 5€ (Giraltovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017, Horváth Jozef 1336564 + 5€ (Veľká Ida) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017, Mihalik Adrián 1290254 + 5€ (Fintice) podľa čl. 48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017, Figura Juraj 1316893 + 5€ (Veľká Lomnica) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017, Krajč Pavol 1269639 + 5€ (Veľká Lomnica) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017, Rusin Michal 1324362 + 5€ (Smižany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 04.09.2017 do 02.10.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Banajlović Branislav 1335101 + 10€ (Humenné) 1 stretnutie do 31.12.2018, Senenko Olexandr 1385008 + 10€ (Veľké Kapušany) 1 týždeň do 31.12.2018, Kovalčin Juraj 1197784 + 10€ (Parchovany) 1 týždeň do 31.12.2018, Tkačin Miroslav 1280999 + 10€ (Pakostov) 1 týždeň do 31.12.2018, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: - FK Veľké Kapušany pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov po stretnutí IV.ligy J: Veľké Kapušany – Petrovce nad Laborcom, zároveň hráčovi Fintor Ján 1123332 + 10€ udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti podľa čl.48/1b,2a, na 2 stretnutia od 06.09.2017. - FK Pakostov pokutu 100+10€ podľa čl.56/1,4 za HNS a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy VD: Hencovce – Pakostov, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Gombita Peter + 10€ na obdobie 1 mesiaca od 04.09.2017 do 04.10.2017 podľa čl.56/1,2. - FK Helcmanovce pokutu 100+10€ podľa 48/4, za HNS funkcionára v stretnutí V.ligy PT: Veľký Folkmar – Helcmanovce, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Pisko Jaroslav + 10€ na obdobie 3 týždňov od 06.09.2017 do 27.09.2017 podľa 48/1c,2b. - FK Štrba pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za HNS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy PT: Štrba – Kluknava, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu činnosti p. Ondruš Milan 1122897 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 04.09.2017 do 25.09.2017 podľa čl.48/1c,2b. - FK Parchovany pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD Z: Streda nad Bodrogom – Parchovany. - FK Giraltovce pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.ligy MŽ sk.B: Giraltovce – Košice-Barca „B“. - FK Giraltovce pokutu 300€ na základe podnetu ŠTK VsFZ (Odstúpenie zo súťaže II.ligy SMŽ sk.B). - FK FAMT Prešov pokarhanie + 5€ podľa čl.11 za NS voči R a vykázanie z lavičky v stretnutí II.ligy MŽ sk.B: Svidník – FAMT Prešov, zároveň udeľuje Aštary Daniel 1184347 disciplinárne sankcie pokarhanie + 5€ podľa čl.11. DK VsFZ na základe správy PR a vyjadrenia odbornej komisie KR VsFZ upúšťa od potrestania hráča Peťovský Patrik 1280359 (Čaňa) stretnutie IV.ligy J, Medzev – Čaňa. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.09.2017 o 16:30 hod. FK Záhradné a DZ – Barvirčák Ladislav zo stretnutia IV.ligy S: Veľký Šariš – Záhradné. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Veľký Folkmar. Bez prijatia disciplinárnych opatrení. DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Malá Ida na základe podania FK Krásnohorské Podhradie podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Prónyai Attila 1206110. FK Krásnohorské Podhradie + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0009
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 11:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Gergö Dozsický 10 EUR 08.09.2017 11:46
Róbert Mižík 10 EUR 08.09.2017 11:49
Ján Angelovič 10 EUR 08.09.2017 11:50
Kevin Peter Čekan 10 EUR 08.09.2017 11:51
Sebastián Kovács 10 EUR 08.09.2017 11:51
Erik Majoroš 10 EUR 08.09.2017 11:52
Maroš Lipnický 10 EUR 08.09.2017 11:52
Dominik Ličák 10 EUR 08.09.2017 11:52
Denis Maliňák 10 EUR 08.09.2017 11:53
Filip Slovinský 10 EUR 08.09.2017 11:53
Patrik Košuda 5 EUR 08.09.2017 11:53
Alex Bodnar 5 EUR 08.09.2017 11:54
Marko Béreš 5 EUR 08.09.2017 11:54
Samuel Zamrij 5 EUR 08.09.2017 11:55
Gábor Feke 10 EUR 08.09.2017 11:55
Erik Marcin 5 EUR 08.09.2017 11:55
Patrik Zajac 5 EUR 08.09.2017 11:56
Jozef Horváth 5 EUR 08.09.2017 11:57
Adrián Mihalík 5 EUR 08.09.2017 11:57
Juraj Figura 5 EUR 08.09.2017 11:57
Pavol Krajč 5 EUR 08.09.2017 11:58
Michal Rusin 5 EUR 08.09.2017 11:58
Branislav Manojlović 10 EUR 08.09.2017 11:59
Oleksandr Senenko 10 EUR 08.09.2017 11:59
Juraj Kovalčin 10 EUR 08.09.2017 12:00
Miroslav Tkačin 10 EUR 08.09.2017 12:00
10 EUR 08.09.2017 12:00
10 EUR 08.09.2017 12:01
10 EUR 08.09.2017 12:01
10 EUR 08.09.2017 12:01
10 EUR 08.09.2017 12:02
Milan Ondruš 10 EUR 08.09.2017 12:02
5 EUR 08.09.2017 12:03
Daniel Aštary 5 EUR 08.09.2017 12:03
10 EUR 08.09.2017 12:04
Ján Fintor 10 EUR 08.09.2017 12:04
Attila Prónyai 10 EUR 08.09.2017 12:09
POKUTY