Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0008
ÚS DK zo dňa 30.08.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Ištok Zsolt 1188531 + 20€ (Rožňava) čl.45/1,2a, Migaš Ján 1241495 + 10€ (Pušovce) čl.37/3, Molčan Michal 1258714 + 10€ (Záhradné) čl.37/3, Partila Patrik 1141580 + 10€ (Kračúnovce) čl.37/3, Ďurík Tomáš 1251743 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3, Horoščák Michal 1206842 + 10€ (Malý Šariš) čl.37/3, Mezey Martin 1144093 + 10€ (Spišská Belá) čl.37/3, Pisko Jaroslav 1103590 + 10€ (Helcmanovce) čl.45/1,2a, Kuruc Marek 1285286 + 5€ (Galaktik) čl.37/3, MD Ovšák Vladimír 1306400 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, MD od 30.8. Katrenič Gabriel 1292288 + 5€ (Osikov) čl.45/1,2a, ŠD 2 stretnutia: Manojlovič Branislav 1335101 + 10€ (Humenné) čl.45/1,2a, Kapsdorfer Alex 1269645 + 5€ (Poprad) čl.49/1a,2a, SD od 30.8. Na obdobie: Riš Ondrej 1240665 + 10€ (Harichovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 28.08.2017 do 18.09.2017, Okoš Filip 1270577 + 10€ (Jasenov) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 28.08.2017 do 18.09.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Lorinc Daniel 1196473 + 10€ (Topoľany) 1 týždeň do 31.12.2017, Havrila Tomáš 1284809 + 5€ (Košická Nová Ves) 1 týždeň do 31.12.2017, Ficik Erik 1278629 + 5€ (Nacina Ves) 1 týždeň do 31.12.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Sedliská pokutu 100+10€ podľa čl.57/1c,2, za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí V.ligy VD: Sedliská – Borov. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenia FK Plavnica a FK Krompachy. Bez prijatia disciplinárnych opatrení. DK VsFZ žiada FK Veľký Folkmar o písomné vyjadrenie sa k situácii počas a po stretnutí V.ligy PT: Veľký Folkmar – Helcmanovce. DK VsFZ žiada FK Helcmanovce o písomné vyjadrenie sa k situácii a správaniu sa funkcionára počas a po stretnutí V.ligy PT: Veľký Folkmar – Helcmanovce. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Malá Ida na základe podania FK Krásnohorské Podhradie podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada TJ Družstevník Malá Ida o predloženie dohody (Prónyai Attila 1206110). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 01.09.2017 09:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zsolt Ištók 20 EUR 01.09.2017 10:00
Ján Migaš 10 EUR 01.09.2017 10:00
Michal Molčan 10 EUR 01.09.2017 10:00
Patrik Partila 10 EUR 01.09.2017 10:01
Tomáš Ďurik 10 EUR 01.09.2017 10:01
Michal Horoščák 10 EUR 01.09.2017 10:02
Martin Mezey 10 EUR 01.09.2017 10:02
Jaroslav Pisko 10 EUR 01.09.2017 10:02
Marek Kuruc 5 EUR 01.09.2017 10:03
Vladimír Ovšak 5 EUR 01.09.2017 10:03
Gabriel Katrenič 5 EUR 01.09.2017 10:04
Branislav Manojlović 10 EUR 01.09.2017 10:08
Alex Kapsdorfer 5 EUR 01.09.2017 10:09
Ondrej Riš 10 EUR 01.09.2017 10:09
Filip Okoš 10 EUR 01.09.2017 10:09
Daniel Lörinc 10 EUR 01.09.2017 10:10
Tomáš Havrila 5 EUR 01.09.2017 10:10
Erik Ficik 5 EUR 01.09.2017 10:11
10 EUR 01.09.2017 10:11
POKUTY