Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0007
ÚS DK zo dňa 23.08.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Zošš Richard 1320374 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.37/3, Čuj Jakub 1184206 + 10€ (Rudňany) čl.45/1,2a, Kočan Matúš 1251246 + 10€ (Ulič) čl.37/3, Kahanovský Dominik 1188474 + 10€ (Vyšný Žipov) čl.37/3, Reľovský František 1316967 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Takáč Patrik 1280257 + 5€ (Košická Nová Ves) čl.37/3, SD Horváth Martin 1280872 + 5€ (Kechnec) čl.37/3, KG Dupaľ Kamil 1278602 + 5€ (Strážske) čl.45/1,2a, Z Romančák Richard 1338480 + 5€ (Strážske) čl.37/3, Z Varga Marek 1290252 + 5€ (FAMT Prešov) čl.37/3, Š Šiška Peter 1344901 + 5€ (Harichovce) čl.37/3, PT Štosel Slavomír 1273221 + 5€ (Ľubica) čl.37/3, PT 2 stretnutia: Kudroč Lukáš 1190580 + 10€ (Vinné) čl.49/1a,2a, Na obdobie: Senenko Oleksandr 1385008 + 10€ (Veľké Kapušany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017, Kovalčin Juraj 1197784 + 10€ (Parchovany) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017, Tkačin Miroslav 1280999 + 10€ (Pakostov) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017, Kušnirák Matúš 1342168 + 5€ (Spišský Štvrtok) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.08.2017 do 11.09.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Berecký Michal 1231915 + 10€ (Gerlachov) 1 týždeň do 31.12.2017, Jáger Adrián 1284632 + 10€ (Čierna nad Tisou) 1 týždeň do 31.12.2017, Fedorko Jozef 1326136 + 10€ (Pakostov) 3 týždne do 30.06.2018, Gajdoš Ján 1342175 + 5€ (Kechnec) 3 týždne do 30.06.2018, Lazár Radoslav 1278113 + 5€ (Nacina Ves) 1 týždeň do 31.12.2017, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Čičarovce pokutu 200+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy J: Čičarovce – Kalša, ďalej udeľuje podľa čl.27/1 a čl.40/1,2, disciplinárne sankcie zastavenie HP na 1 stretnutie s podmienečným odkladom na 3 mesiacov od 23.8.2017. • FK Borov pokarhanie + 10€ podľa čl.11 za NS správanie funkcionára v stretnutí V.ligy VD: Borov – Kamenica nad Cirochou. • FK Kamenica nad Cirochou pokarhanie + 10€ podľa čl.11 na NS lavičky v stretnutí V.ligy VD: Borov – Kamenica nad Cirochou. • FK Krásna pokutu 150€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.ligy MD sk.J: Krásna – KAC Košice. • FK Gemerská Hôrka pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD KG: Junior Šaca – Gemerská Hôrka. • FK Giraltovce pokutu 50€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie II.ligy MŽ sk.B: Giraltovce – Ľubotice. DK VsFZ žiada FK Plavnica a FK Krompachy o písomné vyjadrenie sa k situácii v 86 minúte stretnutia III.ligy: Plavnica – Krompachy. DK VsFZ žiada FK Sedliská o dodanie videozáznamu zo stretnutia V.ligy VD: Sedliská – Borov, zároveň žiada aj písomné vyjadrenie FK Sedliská k správaniu sa divákov a k situácii po stretnutí. DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Kechnec. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči FK Prakovce na základe podania FK Slovan Helcmanovce podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Krausz Nikolas 1288287. FK Slovan Helcmanovce + 10€. Zároveň DK VsFZ ruší pokutu 100€ pre FK Prakovce. DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Družstevník Koprivnica na základe podania OFK SIM Raslavice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Halža Patrik 1314862. OFK SIM Raslavice + 10€. DK VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči FA Buzica na základe podania SFK Medvede podľa DP čl.64 a RaPP čl.37 a hráča Rerko Peter 1367725. SFK Medvede + 5€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 17:12
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Richard Zošš 20 EUR 25.08.2017 14:01
Jakub Čuj 10 EUR 25.08.2017 14:02
Matúš Kočan 10 EUR 25.08.2017 14:02
Dominik Kahanovský 10 EUR 25.08.2017 14:02
František Reľovský 10 EUR 25.08.2017 14:03
Patrik Takáč 5 EUR 25.08.2017 14:03
Martin Horváth 5 EUR 25.08.2017 14:03
Kamil Dupaľ 5 EUR 25.08.2017 14:04
Richard Romančák 5 EUR 25.08.2017 14:04
Marek Varga 5 EUR 25.08.2017 14:04
Peter Šiška 5 EUR 25.08.2017 14:05
Slavomír Štosel 5 EUR 25.08.2017 14:05
Lukáš Kudroč 10 EUR 25.08.2017 14:05
Oleksandr Senenko 10 EUR 25.08.2017 14:06
Juraj Kovalčin 10 EUR 25.08.2017 14:06
Miroslav Tkačin 10 EUR 25.08.2017 14:07
Matúš Kušnirák 5 EUR 25.08.2017 14:07
Michal Berecký 10 EUR 25.08.2017 14:07
Adrián Jáger 10 EUR 25.08.2017 14:08
Jozef Fedorko 10 EUR 25.08.2017 14:08
Ján Gajdoš 5 EUR 25.08.2017 14:08
Radoslav Lazár 5 EUR 25.08.2017 14:09
10 EUR 25.08.2017 14:09
10 EUR 25.08.2017 14:09
10 EUR 25.08.2017 14:09
Nikolas Krausz 10 EUR 25.08.2017 14:10
Patrik Halža 10 EUR 25.08.2017 14:10
Peter Rerko 5 EUR 25.08.2017 14:11
POKUTY