Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0006
ÚS DK zo dňa 16.08.2017
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Janík Maroš 1292410 + 10€ (Raslavice) čl.37/3, Šafran Patrik 1216689 + 10€ (Radvaň nad Laborcom) čl.46/1a,2, Viňanský Martin 1147899 + 10€ (Sobrance) čl.45/1,2a, Verčimák Pavol 1201595 + 10€ (Slávia TU) čl.37/3, Popovič Vladimír 1193444 + 10€ (Kokšov-Bakša) čl.37/3, Vartovník Dominik 1231253 + 10€ (Nálepkovo) čl.37/3, Bednár Matej 1265296 + 10€ (Kežmarok) čl.45/1,2a, Medoň Kristián 1288832 + 5€ (Lipany) čl.37/3, SD Hrabovčin Samuel 1356921 + 5€ (Snina) čl.37/3, MD Ivan Matej 1274212 + 5€ (Svit) čl.37/3, MD Klanduch Lukáš 1300158 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Š Pindroch Michal 1274489 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.37/3, PT 2 stretnutia: Kertis Daniel 1149554 + 10€ (Sedliská) čl.49/1a,2a, Na obdobie: Štefánik Michal 1188517 + 10€ (Pušovce) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017, Lörinc Daniel 1196473 + 10€ (Topoľany) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017, Havrila Tomáš 1284809 + 5€ (Košická Nová Ves) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017, Stolár Viktor 1280175 + 5€ (KAC Košice) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017, Burik Patrik 1269376 + 5€ (Snina) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017, Ficik Erik 1278629 + 5€ (Nacina Ves) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 14.08.2017 do 04.09.2017, Kozár Mário 1352162 + 5€ (Vojčice) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 5 týždňov od 14.08.2017 do 18.09.2017, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Kardoš Tibor 1151973 + 10€ (Gemerská Hôrka) 2 týždne do 31.12.2017, Ondovčák Jozef 1327073 + 10€ (Michaľany) 2 týždne do 31.12.2017, Antol Peter 1278510 + 10€ (Vyšný Žipov) 1 stretnutie do 31.12.2017, Girgoško Peter 1300231 + 5€ (Plavnica) 2 týždne do 31.12.2017, DK VsFZ prejednala podnety FK Gerlachov a FK Záhradné. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ žiada FK Čičarovce o písomné vyjadrenie sa k správaniu divákov pred, počas a po stretnutí IV.ligy J: Čičarovce – Kalša. DK VsFZ žiada FK Borov o písomné vyjadrenie sa k správaniu HU a p. Černegu st. v stretnutí V.ligy VD: Borov – Kamenica nad Cirochou. DK VsFZ udeľuje pokarhanie + 10€ klubu FK Kechnec a opätovne žiada FK Kechnec k písomnému vyjadreniu ohľadom nevydania RP hráčov. Pod ďalšími disciplinárnymi následkami. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu FK Prakovce pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Krausz Nikolas 1288287 medzi FK Prakovce a FK Slovan Helcmanovce, FK Prakovce je povinné do 22.08.2017 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (200€). DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu TJ Družstevník Koprivnica pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Halža Patrik 1314862 medzi TJ Družstevník Koprivnica a OFK SIM Raslavice, TJ Družstevník Koprivnica je povinné do 22.08.2017 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (doplatok 500€). DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie klubu FA Buzica pokutu 100€ za porušenie čl.64 a RaPP čl.37, transfer hráča Rerko Peter 1367725 medzi FA Buzica a SFK Medvede, FA Buzica je povinné do 22.08.2017 predložiť doklad o vyplatení tabuľkovej hodnoty hráča (100€). K VsFZ na základe dokumentov od Matriky VsFZ zastavuje disciplinárne konanie voči TJ Rozkvet Vyšný Hrušov ohľadom hráča Havrilčák Peter 1279489. OŠK Udavské + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 18.08.2017 09:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Maroš Janík 10 EUR 18.08.2017 09:20
Patrik Šafran 10 EUR 18.08.2017 09:20
Martin Viňanský 10 EUR 18.08.2017 09:21
Pavol Verčimák 10 EUR 18.08.2017 09:21
Vladimír Popovič 10 EUR 18.08.2017 09:21
Dominik Vartovník 10 EUR 18.08.2017 09:22
Matej Bednár 10 EUR 18.08.2017 09:22
Kristián Medoň 5 EUR 18.08.2017 09:22
Samuel HRABOVČIN 5 EUR 18.08.2017 09:23
Matej Ivan 5 EUR 18.08.2017 09:23
Lukáš Klanduch 5 EUR 18.08.2017 09:23
Michal Pindroch 5 EUR 18.08.2017 09:24
Daniel Kertis 10 EUR 18.08.2017 09:24
Michal Štefaník 10 EUR 18.08.2017 09:24
Daniel Lörinc 10 EUR 18.08.2017 09:26
Tomáš Havrila 5 EUR 18.08.2017 09:27
Viktor Stolár 5 EUR 18.08.2017 09:31
Patrik Burik 5 EUR 18.08.2017 09:31
Erik Ficik 5 EUR 18.08.2017 09:32
Mário Kozár 5 EUR 18.08.2017 09:32
Tibor Kardoš 10 EUR 18.08.2017 09:33
Jozef Ondovčák 10 EUR 18.08.2017 09:34
Peter Antol 10 EUR 18.08.2017 09:34
Peter Girgoško 5 EUR 18.08.2017 09:35
10 EUR 18.08.2017 09:35
Peter Havrilčák 10 EUR 18.08.2017 09:36
POKUTY