Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2017/2018-0001
ÚS DK zo dňa 28.06.2017
DK VsFZ upozorňuje kluby na čl.37/6 a stanovuje výšku pokuty v kategórii dospelí na 50€, dorast na 30€, žiaci 30€ plus prejednávací poplatok. Žiadosť je potrebné podať do 14 dní tj. do 05.07.2017 od oznámenia DO v ÚS. 3 stretnutia: Hirjak Tomáš 1211761 (Strážske) podľa čl.49/1a,2a, Na obdobie: Kardoš Tibor 1151973 (Gemerská Hôrka) podľa čl.49/1b,2b a čl.41/4, na obdobie 4 týždňov od 19.06.2017 s prerušením v prestávke, - bez možnosti prekvalifikovanie (Oprava ÚS zo dňa 21.6.2017) DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Bardejovská Nová Ves pokarhanie + 20€ podľa čl.10 na NS po stretnutí III.ligy: Svit – Bardejovská Nová Ves. DK VsFZ opätovne žiada kluby FK Strážske a FK Rožňava o zaslanie písomného stanoviska k incidentu po strelení prvého gólu hostí. Zároveň žiada DK VsFZ kluby o zaslanie dohody o vysporiadaní škody spôsobenej na majetku FK Strážske. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ opätovne žiada FK Čičarovce o zaslanie písomného vyjadrenia k situácii v 10 minúte stretnutia na tribúne. Zároveň DK VsFZ žiada KR VsFZ o odborné stavisko k situácii v 86 minúte stretnutia. Zároveň DK VsFZ uklada podľa čl.43/1 predbežné ochranné opatrenie pre hráča č.2 Terenyi Csaba 1106338 (Streda nad Bodrogom) v zastavení športovej činnosti podľa čl.43/2a,4 od 21.06.2017. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske na základe podania KAC Jednota Košice podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ FK Vyšné Opátske o predloženie dokladu o úhrady faktúry (Daněk Adam 1340634). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 07.07.2017 10:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 07.07.2017 10:36