Trénersko-metodická komisia
Členovia
Peter Szénay
Juraj Mihalčín
Tajomníci