Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0014
ÚS KR zo dňa 06.11.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 6.-8.12.2019 (POZOR UPRAVENÝ TERMÍN) v Hotely Trigan, Štrbské Pleso. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie kontroly zdravotnej služby na stretnutiach mládeže, dorastu a dospelých. Výsledok kontroly podľa požiadavky ŠTK musí byť zaznamenaný v zápise o stretnutí, ak na stretnutí nie je delegát zväzu. Ak je delegát zväzu prítomný na stretnutí ten výsledok kontroly zaznamená do správy DS. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov: • R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020 • DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020 • R sk. C a D: 21.-23.2.2020 - KR berie na vedomie podnet: • FK Svit. Poplatok 10€. • FK Vranov. Podnet nespĺňa náležitosti. • DK VsFZ a konštatuje, že R mal udeliť ČK pre H6 za HNS hrubá urážka R a ČK po druhej ŽK pre H1 za NS sotenie do člena US. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Zámutov na R Ištoňa, AR Székely, Puškaš a DZ Hreško zo stretnutia Zámutov – Kamenica n/C. • FK Úpor na R Zrebňák, AR Kavčák a Miľo zo stretnutia Čierna n/T - Úpor. • FK Stará Ľubovňa na R Kriak, AR Revák a Pohanka zo stretnutia Stará Ľubovňa – Medzilaborce • FK Geča na R Kováčová, AR Lang, Gordoň a DZ Róka zo stretnutia Geča – Čaňa. • FK V. Tatry na R Kandráč, AR Lipták, Pacák a DZ Pecha - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Močarany – Lastomír na základe podnetu FK Lastomír a považuje podnet za čiastočne opodstatnená. • Ždaňa - Dvorníky-Včeláre na základe podnetu FK Dvorníky-Včeláre a považuje podnet za opodstatnený.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0014
Dátum zaevidovania: 07.11.2019 14:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 07.11.2019 14:24