Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0013
ÚS KR zo dňa 30.10.2019
1. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 2. Rôzne - KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 6.-8.12.2019 (POZOR UPRAVENÝ TERMÍN) v Hotely Trigan, Štrbské Pleso. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie kontroly zdravotnej služby na stretnutiach mládeže, dorastu a dospelých. Výsledok kontroly podľa požiadavky ŠTK musí byť zaznamenaný v zápise o stretnutí, ak na stretnutí nie je delegát zväzu. Ak je delegát zväzu prítomný na stretnutí ten výsledok kontroly zaznamená do správy DS. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov: · R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020 · DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020 · R sk. C a D: 21.-23.2.2020 - KR berie na vedomie podnet: · FK Raslavice. Poplatok 10€ · FK Stakčín. Poplatok 10€ - KR berie na vedomie pochvalu: · FK Svidník na R Molitoris, AR Bobko D., Hamadej a DZ Novysedlák zo stretnutia Svidník - Šarišské Michaľany. · FK Čirč na R Kačmár, AR Marušin a Basoš zo stretnutia Gaboltov – Čirč. · FK Vysoké Tatry na R Bjalončík, AR Turcsányi, Jakubčo a DZ Koščák zo stretnutia Spišská Stará Ves - Vysoké Tatry. · FK Hencovce na R Kavčák, AR Kurták, Škukrla a DZ Šimko zo stretnutia Ptičie – Hencovce. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: · Župčany – Spišská Belá na základe podnetu FK Spišská Belá a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. · Stará Ľubovňa – Gerlachov na základe podnetu FK Stará Ľubovňa a považuje podnet za neopodstatnený v dvoch bodoch a v jednom bode opodstatnený. Poplatok 40€. KR dáva do pozornosti DK FK stará Ľubovňa za nesprávne natočený videozáznam zo stretnutia St. Ľubovňa – Gerlachov podľa Rozpisu súťaží. · Krompachy – Humenné na základe podnetu FK Humenné a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€. · Veľké Revištia – Stropkov na základe podnetu FK Stropkov a považuje podnet za opodstatnený.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0013
Dátum zaevidovania: 31.10.2019 10:59
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 31.10.2019 11:00
10 EUR 31.10.2019 11:00
40 EUR 31.10.2019 11:00
40 EUR 31.10.2019 11:01
40 EUR 31.10.2019 11:01