Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0012
ÚS KR zo dňa 23.10.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 6.-8.12.2019 (POZOR UPRAVENÝ TERMÍN) v Hotely Trigan, Štrbské Pleso. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ na dodržiavanie kontroly zdravotnej služby na stretnutiach mládeže, dorastu a dospelých. Výsledok kontroly podľa požiadavky ŠTK musí byť zaznamenaný v zápise o stretnutí, ak na stretnutí nie je delegát zväzu. Ak je delegát zväzu prítomný na stretnutí ten výsledok kontroly zaznamená do správy DS. - KR žiada FK Sokoľany o doručenie videozáznamu zo stretnutia Sokoľany – Medzev na KR VsFZ (USB kľúč, DVD, pamäťová karta) do 28.10.2019 - KR žiada TJ Župčany o vyloženie videozáznamu zo stretnutia Župčany – Sp. Belá na Futbalnet do 28.10.2019 - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov: • R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020 • DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020 • R sk. C a D: 21.-23.2.2020 - KR berie na vedomie podnet: • FK Bystré. Podnetu nevyhovuje. • FK Kechnec. Podnetu vyhovuje. Poplatok 10€. • FK Humenné. Podnetu vyhovuje. Poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Streda n/B na R Kuspán, AR Gnip a Fečo zo stretnutia Petrovce n/L – Streda n/B. • FK Zámutov na R Zrebňák, AR Dušek, Bali-Jenčík a DZ Guľko zo stretnutia Zámutov – Čierne. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Soľ – Raslavice na základe podnetu DK KR VsFZ konštatuje, že hráčovi H12 Samuel Maník nemal byť udelený OT ČK.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0012
Dátum zaevidovania: 24.10.2019 15:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.10.2019 15:15
10 EUR 24.10.2019 15:15