Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0011
ÚS KR zo dňa 16.10.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 7.-8.12.2019 v Hotely Trigan, Štrbské Pleso. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov: • R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020 • DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020 • R sk. C a D: 21.-23.2.2020 - KR odstupuje na DK FK Sokoľany za nevyloženie video-záznamu zo stretnutia Sokoľany – Medzev na server futbalnet.sk - KR upozorňuje R a DZ na dôrazne dodržiavanie bodov 1. a 2. v ÚS ŠTK. - KR prerokovala podnet: • FK Ľubica. KR podnetu nevyhovuje. Poplatok 10€. • FK Sečovská Polianka. KR podnetu vyhovuje. Poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Svidník na R Leško, AR Cuprák, Pacák a DZ Kotrady zo stretnutia Svidník - Vranov. • FK Raslavice na R Mišenčík Matúš, AR Ištoňa, Svat a DZ Borufka zo stretnutia Raslavice - Spišské Podhradie. • FK Humenné na R Jasečko, AR Béreš Dávid a Maliňák zo stretnutia Bardejovská Nová Ves - Humenné. • FK Budkovce na R Paulišin, AR Ulian a Čeklovský zo stretnutia Lastomír – Budkovce. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Nálepkovo – Gelnica na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi H č.2 Hrobko Miroslav 1136660 mal byť udelený OT ČK. • Kendice – Šiba na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi D č.36 Voľanský Peter 1212512 bol správne udelený OT ŽK. • Koprivnica – Čirč na základe podnetu FK Čirč a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0011
Dátum zaevidovania: 17.10.2019 09:53
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 17.10.2019 09:54
10 EUR 17.10.2019 09:54
40 EUR 17.10.2019 09:54