Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0009
ÚS KR zo dňa 03.10.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín kontrolných FP pre R sk. A, B, Talent a R, ktorí sa nezúčastnili letných nominačných FP, dňa 16.10. 2019 od 16:00 hod.. Zraz R o 15:30 hod. na tartanovej dráhe Slávia TU v Košiciach. - KR dôrazne upozorňuje R a DZ, že v stretnutiach mládeže je konfrontácia hráčov povinná. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov: • R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020 • DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020 • R sk. C a D: 21.-23.2.2020 - KR berie na vedomie podnet: • FK Soľ. Poplatok 10€. • FK Močarany. Poplatok 10€. • FK Sačurov. Poplatok 10€. • FK Chmiňany. Poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Svidník na R Gabštúr, AR Juhás, Bali-Jenčík a DZ Mriglot zo stretnutia Svidník – Poprad B. • FK Soľ na R Pavlovský ml., AR Dušek a Zemčák zo stretnutia Záhradné – Soľ. • FK Kamenica n/C na R Paulišin, AR Basoš, Želizňák a DZ Čonka zo stretnutia Borov – Kamenica n/C • FK Michaľany na R Kuspán, AR Safko a Vass Róbert zo stretnutia Streda n/B – Michaľany. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Veľké Kapušany – Pavlovce na základe podnetu FK Pavlovce a považuje podnet za opodstatnený.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0009
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 13:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.10.2019 13:57
10 EUR 03.10.2019 13:57
10 EUR 03.10.2019 13:57
10 EUR 03.10.2019 13:58