Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0008
ÚS KR zo dňa 26.09.2019
1. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 2. Rôzne - KR oznamuje termín kontrolných FP pre R sk. A, B, Talent a R, ktorí sa nezúčastnili letných nominačných FP, dňa 16.10. 2019 od 16:00 hod.. Zraz R o 15:30 hod. na tartanovej dráhe Slávia TU v Košiciach. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov: · R sk. A, B a Talent: 7.-9.2.2020 · DZ sk. A, B, C: 8.-9.2.2020 · R sk. C a D: 21.-23.2.2020 - KR berie na vedomie podnet: · FK Veľké Kapušany. Poplatok 10€. · FK Vínné. Poplatok 10€. · Prejednala podnet FK Stakčín. Poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: · FK Geča na R Štefanič, AR Ištoňa, Nosáľ a DZ Szabó zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Geča. · FK Krompachy na R Benedik, AR Marko, Maliňák a DZ Bančanský zo stretnutia Prešov – Krompachy. · FK Sačurov na R Kavčák, AR Vass Simeon, Vass Róbert a DZ Čonka zo stretnutia Hencovce – Sačurov. · MFK Giraltovce na R Leško, AR Jurášek, Cisko a DZ Dzido zo stretnutia Vranov -Giraltovce - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: · Dvorníky-Včeláre – Budimír na základe podnetu FK Budimír a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0008
Dátum zaevidovania: 27.09.2019 14:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 27.09.2019 14:28
10 EUR 27.09.2019 14:28
10 EUR 27.09.2019 14:29
40 EUR 27.09.2019 14:29