Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0006
ÚS KR zo dňa 11.09.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje R skupina A, B, skupina Talent a R, ktorí sa nezúčastnili nominačných FP, že kontrolné FP budú 16.10. 2019 v Košiciach - KR berie na vedomie podnet: • FK Svidník. Poplatok 20€. • FK Lipany. Poplatok 10€. • FK Vinné. Poplatok 10€. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Krompachy – Bardejovská Nová Ves na základe podnetu FK Krompachy a konštatujte, že podnet sa z videozáznamu nedá objektívne posúdiť. Poplatok 40€ • Poprad B – Giraltovce na základe podnetu FK Giraltovce a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€. • Veľký Šariš – Šarišské Dravce na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi H č. 79 Matej Hovančík 1295595 mal byť udelený OT ČK.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0006
Dátum zaevidovania: 13.09.2019 09:48
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 13.09.2019 09:48
10 EUR 13.09.2019 09:49
10 EUR 13.09.2019 09:49
40 EUR 13.09.2019 09:49
40 EUR 13.09.2019 09:49