Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0005
ÚS KR zo dňa 04.09.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR berie na vedomie podnet: • FK Demjata. Poplatok 10€. • FK. Kechnec Poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Svidník na R Jasečko, AR Mano Dávid, Jurášek a DZ Dzido zo stretnutia Kalša – Svidník. • FK Svidník na R Mišenčík Jaroslav, AR Capík, Cuprák a DZ Kotrady zo stretnutia Svidník – Veľké Revištia. • FK Kráľovský Chlmec na R Bochnovič, AR Holp, Hudák Marek a DZ Duška zo stretnutia Topoľany – Kráľovský Chlmec. • FK Svit na R Gorel, AR Lang a Olejník zo stretnutia Svit – Spišská Belá. • FK Zámutov na R Kavčák, AR Zrebňák, Homoľa a DZ Vasilenko zo stretnutia Belá n/C – Zámutov. • FK Svidník na R Mati a AR Gordoň zo stretnutia III.LSD Janočko Acadamy – Svidník. • FK Záhradné na R Zemčák zo stretnutia Nižný Hrušov – Záhradné. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Svit – Spišská Belá na základe podnetu FK Spišská Belá a považuje podnet vo všetkých 3 bodoch za neopodstatnený. Poplatok 40€. • Zámutov – Borov na základe podnetu DK a konštatuje že R udelil správne ŽK. • Veľký Šariš – Šarišské Dravce na základe podnetu DK a konštatuje že video nie je nahraté na stránke. KR dáva do pozornosti FK Veľký Šariš za nenahratie videozáznamu na stránku futbalnet.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0005
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 11:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.09.2019 11:36
10 EUR 05.09.2019 11:36
40 EUR 05.09.2019 11:36