Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0004
ÚS KR zo dňa 28.08.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR dôrazne upozorňuje DZ, ktorí sú delegovaní na II.LSD Východ SFZ na povinnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu so SFZ. - KR berie na vedomie podnet: • FK Ptičie. Poplatok 10€. • FK Čierne. Poplatok 10€. • FK Kráľovský Chlmec. Poplatok 10€. - KR neprejednala podnet DK zo stretnutia Zámutov – Borov z dôvodu nevyloženia kompletného videozáznamu na futbalnet.sk . KR odstupuje FK Zámutov na DK. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Krišovská Liesková na R Basoš, AR Vass Simeon, Dušek a DZ Popík zo stretnutia Petrovce - Krišovská Liesková. • FK Krompachy a FK Svidník na R Benedik, AR Maličký, Hríb a DZ Vaňo zo stretnutia Krompachy - Giraltovce. • FK Úpor na R Tomáš, AR Vass Róbert a Zrebňák zo stretnutia Streda nad Bodrogom - Úpor. • FK Chminianska Nová Ves na R Novák, AR Kostráb, Čonka a DZ Benko zo stretnutia Kendice - Chminianska Nová Ves. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Spišské Podhradie – Gerlachov na základe podnetu FK Spišské Podhradie a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0004
Dátum zaevidovania: 29.08.2019 10:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 29.08.2019 10:07
10 EUR 29.08.2019 10:07
10 EUR 29.08.2019 10:07
40 EUR 29.08.2019 10:08