Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0003
ÚS KR zo dňa 21.08.2019
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín náhradného pracovného seminára R, dňa 28.8.2019 o 18:00 hod. - KR oznamuje termín náhradných FP, dňa 28.8.2019 o 16:00 hod. Zraz R o 15:30 hod. na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach. Zoznam R, ktorí sa majú zúčastniť jednotlivých akcií bude zaslaný elektronickou poštou. - KR berie na vedomie podnet: - FK Čaňa. 10€ - KR berie na vedomie pochvalu: - FK Turňa na R Jančár zo stretnutia IV.L SD Turňa – Gemerská Poloma. - FK Vojčice na R Godžák, AR Holp a Vass R. zo stretnutia Malý Horeš – Vojčice. - FK Močarany na R Metiľ, AR Lelko a Jenčo zo stretnutia Čierna nad Tisou – Močarany. - FK Soľ na R Kriak, AR Hrebeňár, Benedik a DZ Dzido zo stretnutia Župčany – Soľ. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: - Sečovská Polianka - Borov na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi D č.5 Nemčík Pavol 1238266 mal byť udelený OT ČK. - Lokomotíva Košice - Seňa na základe podnetu FK Seňa a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. - Medzilaborce – Spišská Belá na základe podnetu FK Spišská Belá a považuje podnet za opodstatnený.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0003
Dátum zaevidovania: 22.08.2019 12:46
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 22.08.2019 12:46