Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0002
ÚS KR zo dňa 15.08.2019
1. Zmeny v obsadení na 17.- 18.8.2019 Dospelí Humenné – Prešov Konečný za Baldovského Spišská Nová Ves – Kalša Leško za Dzivjaka Giraltovce – Svidník Dzivjak za Leška, DZ Onofrej za Roku Plavnica – Krompachy DZ Roka za Onofreja Župčany – Soľ Kriak za Kováčovú Ľubotice – Spišské Podhradie M. Končár, Jasečko, Koščo Záhradné – Raslavice Kováčovú za Kriaka Kračúnovce – Stará Ľubovňa, 17.8, Filipák, Sučka, Havrila Sobrance – Kráľovský Chlmec M. Cisko za Havrilu Sokoľany – Rudňany Bali-Jenčík za Dzivjaka Dvorníky – Kr. Podhradie Brutvanová za Kožárovú Kokšov-Bakša – Ždaňa SFZ za Djordjeviča Lastomír – Streda Sevčík za SFZ Čierna – Močarany Lelko za Basoša Hencovce – Čierne Micheľ, Perát, Tomáš, DZ Barvirčák Stakčín – Ptičie Basoš za Lelka Sečovská Polianka – Borov SFZ za Miľa Šarišské Dravce – Šiba DZ Fencík za Barvirčáka Veľký Šariš – Torysa DZ Pribula za Kovaľa Harichovce – Gelnica Marušin, Turcásnyi, Michalík Vysoké Tatry – Vikartovce Leško za Šoltýsa Dorast FC Košice – Kysucké Nové Mesto Pohanka za Djordjeviča, DZ Roka za Kmeca Janočko AC – Ľubotice Novák za Konečného Giraltovce – Spišská Belá, 6.k, 22.8. o 15:00 a 17:15 hod., Židišin, Hopko Sobrance – Petrovce Anguš za Miľa Šiba – Jasenov Hopko za Židišina Čirč – Demjata, 2.k, 28.8. o 16:30 hod. Gabštúr za Kandráča Svit – Spišský Hrušov zrušený Michalovce – Žilina J. Mano, Fedák, P. Tóth Žiaci Galaktik – Čaňa, 27.8. o 16:00 a 17:45 hod., Fotta za Gnipa KAC Košice – Rožňava Kuspan za Zisa Ženy Bardejov – Trenčín AR2 Židišin 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín náhradného pracovného seminára DZ, dňa 21.8.2019 o 16:00 hod. - KR oznamuje termín náhradného pracovného seminára R, dňa 28.8.2019 o 18:00 hod. - KR oznamuje termín náhradných FP, dňa 28.8.2019 o 16:00 hod. Zraz R o 15:30 hod. na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach. - KR berie na vedomie podnet: • FK Soľ. Poplatok 10€ • FK Raslavice. Poplatok 10€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Svidník na R Mišenčík J., AR Bobko D., Hrebeňár a DZ Dzido zo stretnutia Svidník - Plavnica. • FK Nižný Hrušov na R Kriak, AR Pacák T., Mano D. a DZ Gnip zo stretnutia Nižný Hrušov - Sabinov. • FK Bystré na R Kurtak, AR Anguš a Okruhľanský zo stretnutia Ptičie - Bystré. • FK Olcnava na R Turcsanyi, AR Šoltýs, Bjalončík a DZ Tornay zo stretnutia Hrabušice - Olcnava. • FK Kr. Liesková na R Macko, AR Bajo a Gajdoš zo stretnutia Vojčice - Kr. Liesková. • FK Kežmarok a FK Giraltovce na R Zemčák zo stretnutia 3.L.SD a MD Kežmarok - Giraltovce. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Zámutov – Sečovská Polianka na základe podnetu DK a konštatuje, že hráčovi č.4 Michal Dzurovčin 1235702 bol nesprávne udelený OT ČK.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0002
Dátum zaevidovania: 16.08.2019 10:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.08.2019 10:36
10 EUR 16.08.2019 10:36