Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2019/2020-0001
ÚS KR zo dňa 07.08.2019
1. Zmeny v obsadení na 10.- 11.8.2019 Dospelí Prešov – Veľké Revištia 10.8. o 15:30, Bardejovská Nová Ves – Giraltovce Tabaka za Juhása, Svidník – Plavnica D. Bobko za Holpa, Kalša – Šarišské Michaľany Holp za D. Bobka, Nižný Hrušov – Sabinov Kriak za Matiho, Ťahanovce – Sokoľany Mati za Kriaka, Rudňany- Topoľany Benedik za Homoľu, Spišské Vlachy – Pavlovce Filipák za Homoľu, Slávia TU – Medzev Bucko, Lipták, J. Mano, Budkovce – Čierna Molitoris za Tomáša, Močarany – Úpor Tomáš za Molitorisa, Naciná Ves – Lastomír Homoľa za Filipáka, Čičarovce – Petrovce Hrinda, Juhás, Zrebňák, Čierne – Belá Škurla za SFZ. Dorast Kežmarok – Giraltovce 1.kolo ruší sa DZ, Giraltovce – Rožňava D. Béreš za Jurášeka, Spiská Belá – Janočko AC 9.8. o 17:15 a 15:00 Kandráč, Maček, Vranov – Svidník 3. kolo Knap, Tomáš. Memoriál Gejzu PRINCA HP Barca 12.8. o 9:30 a 11:00 Benedik, Juhás, Horváth, HP Košická Nová Ves 13.8. o 9:30 a 11:00 Mati, Bucko, Gnip, HP Lokomotíva /Čermeľ/ 14.8. o 9:00 a 10:30 Mati, Kriak, Kuspan. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR oznamuje termín náhradných FP, dňa 28.8.2019 o 16:00 hod. Zraz R o 15:30 hod. na tartanovej dráhe Slávie TU v Košiciach. - KR oznamuje termín náhradného pracovného seminára R, dňa 28.8.2019 o 18:00 hod. - KR oznamuje termín náhradného pracovného seminára DZ, dňa 21.8.2019 o 16:00 hod. - KR žiada FK, ktoré žiadajú o zmenu delegovaných osôb, aby v podnete uvádzali dôvod zmeny a konkretizovali stretnutie a minútu, kde boli údajne poškodený rozhodcom. - KR berie na vedomie podnet: • FK Raslavice • FK Levoča • FK Plavnica • FK Krišovská Liesková • FK Kalša. • FK Úpor. • FK Nižný Hrušov. Poplatok 10,- €. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Budimír na R Kozák, AR Weiss a Zrebňák zo stretnutia Budimír – Kysak. • FK Krompachy na R Leško, AR Bali-Jenčík, Cuprák a DZ Leško zo stretnutia Stropkov – Krompachy. • FK Chminianska Nová Ves na R Basoš, AR Godžák, Želizňák a DZ Vasilenko zo stretnutia Koprivnica – Chminianska Nová Ves. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Olcnava – Levoča na základe podnetov FK Levoča a konštatuje: Podnet č.1 opodstatnený, č.2 opodstatnený, č.3 neopodstatnený, č. 4 opodstatnený. Bez poplatku. • Medzilaborce – Nižný Hrušov na základe podnetov FK Nižný Hrušov a konštatuje: Podnet č. 1 opodstatnený, č.2 sa nedá objektívne z uvedeného videa posúdiť. Bez poplatku. • Sabinov – Raslavice na základe podnetov FK Raslavice a konštatuje: Podnet č. 1. opodstatnený, č.2 opodstatnený, č.3 opodstatnený. Bez poplatku.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2019/2020-0001
Dátum zaevidovania: 08.08.2019 10:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.08.2019 10:20