Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2018/2019-0017
ÚS KR zo dňa 07.11.2018
1. Zmeny v obsadení na 10. - 11.11.2018 Dospelí Krompachy – Bardejovská Nová Ves DZ Kmec za Bančanského Snina – Giraltovce DZ Bančanský za Kmeca Stropkov – Mária Huta Bednár za Marka Košice – Humenné D.Mano za Maličkého Vranov – Spišská Nová Ves Maličký za D.Mana Gerlachov – Sabinov Maličký za Bochnoviča Krásnohorské Podhradie – Pavlovce n/U Adamčo za Baksaya, DZ Tornay za Štofku Ľubotice – Medzilaborce D. Bobko za Kováčovú, DZ Bednár za Tornaya Geča – Petrovce Ginda za Mikloška Koprivnica – Demjata Molitoris, Marek Hudák, Gajdoš Úpor – Michaľany 11.11. o 13:30 hod., Tomáš za Vassa, DZ Tkáč za Guľka Dorast Bardejov – Ľubotice T. Končár za Čisárika Galaktik – Bardejov 1.k, 15.11. o 11:30 a 13:45 hod., Gorel, Eperješi, Horváth, DZ Píro Žiaci Snina - FC Košice Vojtko za Basoša Stropkov - Vranov T.Pacák, Škurla Humenné - Spišská Nová Ves Vojtko za Godžáka 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o vyloženie videozáznamu zo stretnutí na stránku futbalnet.sk v termíne do 11.11.2018: Kamenica n/C (Kamenica n/C – Sačurov). - KR oznamuje termín seminára Talent - Mentor na deň 30.11.-2.12.2018, Hotel Trigan, Štrbské Pleso. Bližšie informácie boli zaslané emailom. - KR berie na vedomie podnet: • FK Veľké Revištia. • FK Demjata. • FK Geča. • FK Humenné + 20 € - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Vysoké Tatry na R Mišenčík Jaroslav, AR Kačmár, Škurla a DZ Sadiv zo stretnutia Hrabušice – Vysoké Tatry. • FK Streda nad Bodrogom na R Slimák, AR Fotta a Fečo zo stretnutia Streda nad Bodrogom – Úpor. • FK Veľké Kapušany na R Maličký, AR Vaňo a Štefanič zo stretnutia Veľké Kapušany – Medzev. • FK Sačurov na R Székely, AR Vass, Šimková a DZ Stretavský zo stretnutia Kamenica n/C – Sačurov. • FK Krompachy na R Dušek, AR Lang, Drenko a DZ Lisák zo stretnutia Prešov B – Krompachy. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Čirč – Kamenica na základe podnetu FK Kamenica a považuje podnet za opodstatnený. • Humenné – Vranov na základe podnetu FK Humenné a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. V bode 1 neopodstatnený, v bode 2 a 3 opodstatnený. Poplatok 40€. • Ľubica – Harichovce na základe podnetu FK Harichovce a považuje podnet za opodstatnený. • Kurima – Chminianska Nová Ves a konštatuje, že hráčovi D č.9 Slavomír Podubinský 1261327 bol nesprávne udelený OT ČK. Správne mal byť udelený OT ČK hráčovi D č.6 Benjamín Bezeg 1261455. KR dáva do pozornosti DK hráča č. 6 Benjamín Bezeg 1261455.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2018/2019-0017
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 15:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 08.11.2018 15:58
40 EUR 08.11.2018 15:59