Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2018/2019-0014
ÚS KR zo dňa 24.10.2018
1. Zmeny v obsadení na 27.-28.10.2018 Dospelí Streda - Kráľovský Chlmec DZ P. Koščo za Faťaru, Nálepkovo – Kežmarok DZ Čonka za Mišenčíka, Kechnec – Sokoľany P. Kmec za Žofčáka, Veľká Ida – Perín Revák za M. Béreša, Kokšov-Bakša – Košická Nová Ves Bucko za Kostrába, Seňa – Ťahanovce J. Mišenčík, Ľaš, Eperješi, Močarany – Cejkov Simeon Vass za Slimáka, Hencovce – Brekov Šimková za Horochoniča, Stakčín – Pakostov M. Béreš, Kuspan, Michalík, DZ Piruch, Vyšný Žipov – Borov Slimák za Eperješiho, Kamenica – Kurima Žofčák za Kožárovú, Koprivnica – Demjata Marek Hudák za Horochoniča, Dubinné – Ražňany Fečo za Kuspana, DZ Tkáč za Pirucha, Široké – Župčany Djordjevič, Kmec, Bochnovič, Pušovce – Čirč Turcsányi za Kunzovú, Vysoké Tatry – Odorín Miloš Hudák, Cuprák, D. Pacák, Nálepkovo – Kežmarok Maďar za Mi. Hudáka, Spišská Stará Ves – Hranovnica Olejár za Turcsányiho, Čirč – Kamenica 8.kolo 30.10. Šuba za Klokočku. Dorast FC Košice – Lokomotíva Košice Bucko za Kostrába, Vranov – Kežmarok Ginda za Horochoniča, Spišská Belá – Svidník 2.k. 30.10. Dzivjak, Maliňák, Jakubčo, Benecol Košice – Geča Bajo za Gnipa, Michaľany – Zemplínska Teplica Belej za Ondrášeka, Malý Horeš – Kráľovský Chlmec o 11:00 v Bieli Ondrášek za Beleja, Vysoké Tatry – Krompachy Zemčák za Olejára. Dorastenky, žiačky Lokomotíva Košice – Poprad 28.10. Hrebeňár za Baja, Trebišov – Snina 30.10. o 15:00 Belej za Puškáša, Vranov – Stropkov 27.10. o 10:00 Sabol. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o vyloženie videozáznamu zo stretnutí na stránku futbalnet.sk v termíne do 28.10.2018: FK Čirč zo stretnutia Čirč – Široké, FK Kežmarok zo stretnutia Kežmarok – Levoča. - KR odstupuje DK FK Hranovnica za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Hranovnica – Levoča. - KR berie na vedomie podnet: FK Močarany. Poplatok 10,-€ FK Hranovnica. Poplatok 10,-€. FK Pakostov. Poplatok 10,-€. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Budimír na R Puškaš, AR Kavčák a Brutvanová zo stretnutia Perín - Budimír. • FK Veľké Kapušany na R Gabštur, AR Ružbarský a Cisko zo stretnutia Slávia TU – Veľké Kapušany. • FK Kurima na R Bucko, AR Pacák Dávid, Kožárová a DZ Kunzo zo stretnutia Kurima - Veľký Šariš. • FK Ľubica Cisko Štefan, AR Ištoňa a Gabštur zo stretnutia Spišská Belá – Ľubica. • FK Svidník na R Mišenčík Jaroslav, AR Baldovský a Fedák zo stretnutia Svidník – Stropkov. • FK Hranovnica na R Krivjančin, AR Béreš Milan a Židišin zo stretnutia Hranovnica – Levoča. • FK Krišovská Liesková na R Slimák, AR Zis a Sabol zo stretnutia Krišovská Liesková – Streda nad Bodrogom. • FK Veľké Revištia na R Filipák, AR Dzivjak, Capík a DZ Bednár zo stretnutia Snina – Veľké Revištia. • FK Chminianska Nová Ves na R Svat, AR Končár Tomáš a Marušinová zo stretnutia Pušovce – Chminianska Nová Ves. • FK Strážske na R Mati, AR Benedik, Hrebeňár a DZ Popík zo stretnutia Čičarovce - Strážske - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Veľké Kapušany – Čaňa na základe podnetu FK Čaňa. Herná situácia sa z daného videozáznamu nedá posúdiť. • Pakostov – Hencovce na základe podnetu FK Hencovce a považuje podnet za opodstatnený.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2018/2019-0014
Dátum zaevidovania: 25.10.2018 09:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 25.10.2018 09:25
10 EUR 25.10.2018 09:25
10 EUR 25.10.2018 09:25