Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2017/2018-0012
ÚS KR zo dňa 08.11.2017
1. Zmeny v obsadení na 11.-12.11.2017 Dospelí Svidník – Krompachy Bali-Jenčík za Fedáka Fintice – Veľký Šariš Hamadej za Gorela Radvaň – Gerlachov Anguš za Havíru Sokoľany – Malá Ida Greš za R. Bobka Úpor – Kráľovský Chlmec J. Mišenčík za M. Havrilu Veľká Lomnica – Nálepkovo D. Béreš za Ružbarského Dorast Poprad – Spišská Belá Alexa za Dzivjaka Vysoké Tatry – Spišská Stará Ves Kunzo za Alexu Žiaci Prešov – Humenné Leško za Maňkoša 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutí v termíne do 14.11.2017: Čirč (Čirč – Kamenica), Ptičie (Ptičie – Záhradné). - KR oznamuje termín WORKSHOPU DZ - sk. A na 11.11.2017. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom. - KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor dňa 10.-12.11.2017. KR dôrazne upozorňuje frekventantov na rešpektovanie pokynov a povinností, ktoré boli zaslané emailom. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ: • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Plavnica na R Molitoris, AR Micheľ a Bali-Jenčík zo stretnutia Sabinov – Plavnica. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Zámutov – Kračúnovce na základe podnetu FK Zámutov a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€. • Koprivnica – Župčany na základe podnetu FK Koprivnica a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 11:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 09.11.2017 11:39
40 EUR 09.11.2017 11:39