Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2017/2018-0007
ÚS KR zo dňa 28.09.2017
2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 3.10.2017: Široké (Široké – Čirč), Kežmarok (Kežmarok – Olcnava). - KR oznamuje termín seminára Talent-Mentor na dňa 10.-12.11.2017. Bližšie informácie budú zaslané emailom. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ: • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Stropkov na R Mano Dávid, AR Béreš Dávid, Bali-Jenčík a DZ Dzido zo stretnutia Krompachy – Stropkov. • FK Čičarovce na R Želizňák, AR Kriak a Drabant zo stretnutia Veľké Kapušany – Čičarovce. • FK Hencovce na R Pacák Tobiáš, AR Želizňák Erik a Vojtko zo stretnutia Sedliská – Hencovce. - KR berie na vedomie podnet: • FK Galaktik, poplatok 5€. • FK Harichovce, poplatok 10€. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Čaňa – Mária Huta Gelnica na základe podnetu FK Čaňa a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. Poplatok 40€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2017/2018-0007
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 15:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 29.09.2017 15:19
10 EUR 29.09.2017 15:19
40 EUR 29.09.2017 15:20