Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2017/2018-0006
ÚS KR zo dňa 20.09.2017
1. Zmeny v obsadení na 23.-24.9. Dospelí Rožňava – Prešov B AR2 Fedák, Krompachy – Stropkov D. Béreš za Juhása, Vyšné Opátske – Bardejovská Nová Ves Holp za D. Bobka, Svidník – Vranov Holp za Zvoláneka, Gerlachov – Zámutov AR1 Fedák, Ptičie – Fintice R. Bobko za D. Bobka, Raslavice – Veľký Šariš Ličko za Langa, Topoľany – Strážske Kozák, Lipták, Čonka, Petrovce – Krásnohorské Podhradie Mati, Tabaka, Benedik, DZ Voroňák za Leška Malá Ida – Rudňany E. Weiss za D. Béreša, Čičarovce – Sokoľany Tirpák, M. Mišenčík, Havira, Čaňa – Mária Huta Čiernik, Mihálik, Gabštúr, Medzev – Sobrance M. Havrila, Ištoňa, Vaňo, Cejkov – Michaľany Basoš za Godžáka, Pavlovce – Lastomír Lang za SFZ, Kendice – Malý Šariš Farkaš za Kováča, Dlhá Lúka – Ražňany Godžák za Basoša, Župčany – Demjata Poracký za Ištoňu, Záhradné – Spišské Podhradie DZ Koščo P. za Palinského, Humenné - Medzilaborce DZ Palinský za Košča P., Kechnec – Veľké Kapušany DZ Leško za Voroňáka, Kalša – Geča P. Béreš, Haviarik, L. Tóth, DZ Popík za Zvoláneka, Malý Horeš – Kráľovský Chlmec DZ Zvolánek za Szaba, Úpor – Nacina Ves DZ Kanuščák za Ondíka, Močarany – Vinné Horochonič za Holpa, DZ Stretavský za Popíka, Sečovská Polianka – Bystré DZ Gnip za Bančanského, Borov – Kochanovce DZ Bančanský za Gnipa, Spišská Belá – Kluknava 23.9. o 17,00 DZ Ondík za Kanuščáka. Dorast Giraltovce – Spišská Nová Ves Gnip za Nováka, DZ Vaško za Barvirčáka, Galaktik KE – Barca Gorel za Langa, DZ Lumtzer za Tótha, Lokomotíve Košice – KAC Košice Zis za Petraššovitša, Snina – Humenné Bali-Jenčík za P. Greška, Poproč – Gemerská Hôrka 24.9. o 12,00 Gallo za Drenka, Veľká Ida – Krásnohorské Podhradie 12,00 Petrššovitš za Zisa, Michaľany – Streda Kavčák za S. Vassa, Bardejov – Podbrezová Adamčo, Vaňo, Kunaj. Žiaci Vyšné Opátske – Galaktik 24.9. o 10,00 a 12,00 Zis, Humenné – Stropkov Hamadej za Moroza, Spišská Nová Ves – Poprad Baldovský za Šubu, Bardejov – Michalovce 24.9. Fedák, Hamadej. Ženy Prešov – Žilina Ištoňa za Haviru, Košice – Spišská Nová Ves Kuspan za Kováča. 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 26.9.2017: Gerlachov (Gerlachov – Ľubotice) pod disciplinárnymi dôsledkami, Soľ (Soľ – Ptičie), Kráľovský Chlmec (Kráľovský Chlmec – Borša), Nálepkovo (Nálepkovo – Spišská Belá). - KR z dôvodu 4. kola SC oznamuje zmenu termínu jesenných fyzických previerok dňa 28.9.2017 o 15,30. Zraz o 15:00 hod. na štadióne Slávia TU, ul. Watsonova v Košiciach. FP sa zúčastnia R sk. A, B, Talent a rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili letných resp. náhradných FP a R, ktorí nemajú splnený limit vo svojej výkonnostnej skupine. - KR oznamuje predbežné termíny zimných doškoľovacích seminárov pre R a DZ: • 09.-10.2.2018 - R sk. C a DZ sk. B – Kežmarské Žľaby • 10.-11.2.2018 - R sk. D Košický kraj – Kežmarské Žľaby • 16.-18.2.2018 - R sk. A, B, TALENT a DZ sk. A – Tatranská Lomnica • 16.-17.3.2018 - DZ sk. C - Kežmarské Žľaby • 17.-18.3.2018 - R sk. D Prešovský kraj – Kežmarské Žľaby - KR vykonala pohovor s R Jevín zo stretnutia Malý Horeš – Nacina Ves. - KR berie na vedomie pochvalu: • FK Giraltovce na R Greško Pavol, Vojtko a Basoš zo stretnutia II.L SMD Trebišov – Giraltovce. • FK Haniska na R Horváth, AR Zvolánek a Gonos zo stretnutia Perín – Haniska. • FK Košická Nová Ves na R Dušek, AR Ondrášek a Drabant zo stretnutia II.L SMD Košická Nová Ves – Ľubotice. • FK Nacina Ves na R Havrila Pavol, AR Svat, Onderišin a DZ Mišenčík zo stretnutia Nacina Ves – Parchovany. • FK Geča na R Dušek, AR Capík, Hamadej a DZ Bančanský zo stretnutia Geča – Čaňa. - KR berie na vedomie podnet: • FK Cejkov. Poplatok 10,-€. • FK Sobrance. Poplatok 20,-€. • FK Humenné. Poplatok 5,-€ • R Ševčík. • R Puškaš. - KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia: • Močarany – Cejkov na základe podnetu FK Cejkov a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40,-€.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2017/2018-0006
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 09:11
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 21.09.2017 09:13
20 EUR 21.09.2017 09:14
5 EUR 21.09.2017 09:14
40 EUR 21.09.2017 09:14