Komisia rozhodcov
VsFZ-KR-2017/2018-0001
ÚS KR zo dňa 03.08.2017
1. Zmeny v obsadení Zmeny na 05. – 06.08.2017 DOSPELÍ Vyšné Opátske – Rožňava 5.8.2017, Sp. Podhradie – Soľ Ziemba za Ondrášeka, M. Huta – Rudňany 5.8.2017 Čonka, Bochnovič, Nosáľ, V. Kapušany – Sokoľany Dzivjak, Maličký, L. Tóth, Kokšov-Bakša – Poproč V. Tóth, Cisko, Kováč, Ťahanovce – V. Ida Kozák, Bajo, Petraššovitš, Koš. N. Ves – Slávia TU Eperješi za Mi. Hrebeňára, Perín – Čečejovce Ondrášek za Fottu, M. Horeš – Cejkov Gajdoš za Basoša, Parchovany – Borša Reňo za Krona, Vinné – Lastomír Basoš za Gajdoša, Kr. Chlmec – Streda Ginda za Baníkovú, Jasenov – Borov Micheľ, Hrinda, Šimková, Faťara, Sačurov – N. Hrušov Kron za Reňa, Kluknava – Olcnava Fotta za Bdžocha, Čaňa – Čičarovce DZ Hreško za Čekana, Perín – Čečejovce DZ Sendek za Klovaniča, Úpor – Pavlovce DZ Čekan za Čerevku, Pakostov – V. Žipov DZ Kubánka za Mišenčíka, Župčany – Koprivnica DZ Pribula za Ryšáka, Demjata – Gaboltov DZ Škody za Gajdoša, Ľubica – V. Folkmár DZ Pečarka za Kovaľa, Harichovce – Štrba DZ Tarcala za Peráta. DORAST Budimír – G. Hôrka o 17,30 Zis, Šaca – V. Ida 30.8. o 17,00 Petraššovitš, Drnava – Bidovce o 10,00 Gallo, V. Kapušany – Sobrance o 17,00 Koščo, Vojčice – Streda 29.8. o 16,00 Kurták, Markušovce – FAM Poprad Olejník za Klokočku. SC II. Kolo 9.8.2017 o 16,30 Ptičie – Medzev P. Tóth za Capíka, 2. Ospravedlnenia a poplatky Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle. 3. Rôzne - KR berie na vedomie podnety: OFK Lastomír +10,-€, FK Nižný Hrušov + 10,€. FK Poprad. KR žiada FK Kračúnovce o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Kračúnovce – Poprad B do 9.8.2017. KR pozýva na svoje zasadnutie R Havrila Marek, Nosáľ, Tirpák dňa 10.8. 2017 o 16,30 hod. OŠK Rudňany. KR žiada OŠK Rudňany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Rudňany – Geča do 9.8.2017. KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 10.8.2017 o 17,00 R stretnutia Lang, AR Mati, Djordjevič, DZ Čekan, kapitánov, vedúcich mužstiev obidvoch klubov. - KR dôrazne upozorňuje R a AR o dôslednú kontrolu hráčov pred stretnutím podľa zápisu o stretnutí. - KR oznamuje termín opravných fyzických previerok a náhradných nominačných fyzických previerok sa uskutočnia dňa 23.8.2017 od 17:00 na tartanovej dráhe ulica Watsonová v Košiciach. Previerok sa povinne zúčastnia R ktorí nemajú vykonané nominačné FP, alebo nezabehli na nominačných FP limit vo svojej výkonnostnej skupine. - KR oznamuje termín náhradných seminárov R a DZ na 23.8.2017 od 16:00 v Dome Športu. Seminára sa zúčastnia R a DZ, ktorí sa nezúčastnili zimných doškoľovacích seminárov a letného seminára DZ.
Rozhodnutie: VsFZ-KR-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 04.08.2017 08:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 04.08.2017 08:40
10 EUR 04.08.2017 08:40