MatchTravel
Atak
23.05.2019 17:00    Ukončený
24.05.2019 17:30    Ukončený
25.05.2019 09:00   o 1h34m53s
25.05.2019 09:00   o 1h34m53s
25.05.2019 09:00   o 1h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
  FK Junior ŠACA
(odstúpené)
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
25.05.2019 10:45   o 3h19m53s
25.05.2019 11:15   o 3h49m53s
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
  FK Junior ŠACA
(odstúpené)
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
25.05.2019 12:00   o 4h34m53s
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Súťaže
TIPOS III. liga Východ (Muži)
TIPOS III. liga Východ, 27. kolo
24.05.2019 17:30
3 : 1
24.05.2019 17:30    Ukončený
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
25.05.2019 17:00   o 9h34m53s
  MFK Rožňava
(odstúpené)
26.05.2019 10:30   o 1d3h4m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
IV.liga Sever dospelí VsFZ (Muži)
IV.liga Sever dospelí VsFZ, 27. kolo
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
IV.liga Juh dospelí VsFZ (Muži)
IV.liga Juh dospelí VsFZ, 27. kolo
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
25.05.2019 17:00   o 9h34m53s
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
25.05.2019 17:00   o 9h34m53s
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
25.05.2019 17:00   o 9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
V.liga Košicko-gemerská dospelí VsFZ (Muži)
V.liga Košicko-gemerská dospelí VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
25.05.2019 17:00   o 9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
V.liga Zemplínska dospelí VsFZ (Muži)
V.liga Zemplínska dospelí VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
V.liga Vihorlatsko-Dukelská dospelí VsFZ (Muži)
V.liga Vihorlatsko-dukelská dospelí VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
V.liga Šarišská dospelí VsFZ (Muži)
V.liga Šarišská dospelí VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
25.05.2019 17:00   o 9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
V.liga Podtatranská dospelí VsFZ (Muži)
V. liga Podtatranská dospelí VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
1d3h4m53s
26.05.2019 10:30
26.05.2019 10:30   o 1d3h4m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Do zápasu ostáva
1d9h34m53s
26.05.2019 17:00
26.05.2019 17:00   o 1d9h34m53s
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga - Nadstavba -, 3. kolo
17.03.2019 11:00    Ukončený
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga skupina ObFZ, 6. kolo
24.02.2019 09:30
: 3
24.02.2019 09:30    Ukončený
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga skupina Michalovce, 7. kolo
24.02.2019 08:00    Ukončený
24.02.2019 10:00
: 5
24.02.2019 10:00    Ukončený
24.02.2019 12:00
: 3
24.02.2019 12:00    Ukončený
24.02.2019 16:00
: 4
24.02.2019 16:00    Ukončený
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga skupina Sátoraljaúhely, 7. kolo
23.02.2019 10:00
: 0

23.02.2019 10:00    
0
23.02.2019 12:00
: 4
23.02.2019 12:00    Ukončený
23.02.2019 14:00    Ukončený
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga skupina Trebišov, 5. kolo
09.02.2019 14:00    Ukončený
10.02.2019 14:00
7 : 3
10.02.2019 14:00    Ukončený
10.02.2019 16:00
10 : 0
10.02.2019 16:00    Ukončený
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga skupina Moldava 2, 7. kolo
24.02.2019 10:00
: 0

24.02.2019 10:00    
0
24.02.2019 14:00
: 9
24.02.2019 14:00    Ukončený
24.02.2019 16:00
3 : 2
24.02.2019 16:00    Ukončený
25.02.2019 17:00
12 : 0
25.02.2019 17:00    Ukončený
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga skupina Moldava 1, 7. kolo
23.02.2019 12:00
: 4
23.02.2019 12:00    Ukončený
27.02.2019 17:30    Ukončený
27.02.2019 18:00
: 9
27.02.2019 18:00    Ukončený
Krajská futbalová liga 2018/2019 (Muži)
Krajská futbalová liga skupina Spišská Nová Ves, 7. kolo
24.02.2019 12:00
: 0

24.02.2019 12:00    
0
24.02.2019 14:30
: 4
24.02.2019 14:30    Ukončený
24.02.2019 16:30    Ukončený
24.02.2019 18:30    Ukončený
II.liga-SD-U19-sk.Východ-VsFZU19 (Muži)
Nadstavbová časť o umiestnenie skupina B, 13. kolo
08.05.2019 10:00
5 : 3
08.05.2019 10:00    Ukončený
22.05.2019 15:00
7 : 0
22.05.2019 15:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
II.liga-SD-U19-sk.Východ-VsFZU19 (Muži)
Nadstavbová časť o umiestnenie skupina A, 13. kolo
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
21d2h34m53s
15.06.2019 10:00
15.06.2019 10:00   o 21d2h34m53s
II.liga-SD-U19-sk.Východ-VsFZU19 (Muži)
Nadstavbová časť o postup, 15. kolo
Do zápasu ostáva
1h34m53s
25.05.2019 09:00
25.05.2019 09:00   o 1h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
1d2h34m53s
26.05.2019 10:00
26.05.2019 10:00   o 1d2h34m53s
Do zápasu ostáva
1d2h34m53s
26.05.2019 10:00
26.05.2019 10:00   o 1d2h34m53s
II.liga-SD-U19-sk.Východ-VsFZU19 (Muži)
II.liga SD U19 Východ VsFZ skupina B, 11. kolo
06.10.2018 10:00
1 : 0
06.10.2018 10:00    Ukončený

06.10.2018 10:00
: 0
06.10.2018 10:00    
0
06.10.2018 10:00
5 : 1
06.10.2018 10:00    Ukončený
06.10.2018 10:00
: 4
06.10.2018 10:00    Ukončený
06.10.2018 10:00
3 : 1
06.10.2018 10:00    Ukončený
07.10.2018 10:00
: 2
07.10.2018 10:00    Ukončený
II.liga-SD-U19-sk.Východ-VsFZU19 (Muži)
II.liga SD U19 Východ VsFZ skupina A, 11. kolo
06.10.2018 10:00
7 : 0
06.10.2018 10:00    Ukončený
06.10.2018 10:00
: 5
06.10.2018 10:00    Ukončený
06.10.2018 10:00
: 0

06.10.2018 10:00    
0
06.10.2018 10:00
: 4
06.10.2018 10:00    Ukončený
06.10.2018 10:00
: 4
06.10.2018 10:00    Ukončený
III.liga-SD-U19-sk.KG-VsFZU19 (Muži)
III.liga SD U19 KG VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
4h34m53s
25.05.2019 12:00
25.05.2019 12:00   o 4h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
9h34m53s
25.05.2019 17:00
Do zápasu ostáva
4d9h34m53s
29.05.2019 17:00
29.05.2019 17:00   o 4d9h34m53s
III.liga-SD-U19-sk.Z-VsFZU19 (Muži)
III.liga SD U19 Z VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00

25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
III.liga-SD-U19-sk.ŠD-VsFZU19 (Muži)
III.liga SD U19 ŠD VsFZ, 19. kolo
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00

25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
III.liga-SD-U19-sk.Š-VsFZU19 (Muži)
IIi.liga SD U19 Š VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
1h34m53s
25.05.2019 09:00
25.05.2019 09:00   o 1h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
1d2h34m53s
26.05.2019 10:00
26.05.2019 10:00   o 1d2h34m53s
Do zápasu ostáva
11d9h34m53s
05.06.2019 17:00
05.06.2019 17:00   o 11d9h34m53s
Do zápasu ostáva
11d9h34m53s
05.06.2019 17:00
05.06.2019 17:00   o 11d9h34m53s
III.liga-SD-U19-sk.PT-VsFZU19 (Muži)
III.liga SD U19 PT VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
Do zápasu ostáva
6h34m53s
25.05.2019 14:00
25.05.2019 14:00   o 6h34m53s
II.liga-MD-U17-sk.Východ-VsFZU17 (Muži)
Nadstavbová časť o umiestnenie skupina B, 13. kolo
08.05.2019 12:15
13 : 0
08.05.2019 12:15    Ukončený
22.05.2019 17:15
2 : 0
22.05.2019 17:15    Ukončený
Do zápasu ostáva
4h49m53s
25.05.2019 12:15
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
II.liga-MD-U17-sk.Východ-VsFZU17 (Muži)
Nadstavbová časť o umiestnenie skupina A, 13. kolo
Do zápasu ostáva
4h49m53s
25.05.2019 12:15
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
Do zápasu ostáva
4h49m53s
25.05.2019 12:15
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
Do zápasu ostáva
21d4h49m53s
15.06.2019 12:15
15.06.2019 12:15   o 21d4h49m53s
II.liga-MD-U17-sk.Východ-VsFZU17 (Muži)
Nadstavbová časť o víťaza, 15. kolo
Do zápasu ostáva
3h49m53s
25.05.2019 11:15
25.05.2019 11:15   o 3h49m53s
Do zápasu ostáva
4h49m53s
25.05.2019 12:15
Do zápasu ostáva
4h49m53s
25.05.2019 12:15
25.05.2019 12:15   o 4h49m53s
Do zápasu ostáva
1d4h49m53s
26.05.2019 12:15
26.05.2019 12:15   o 1d4h49m53s
Do zápasu ostáva
1d4h49m53s
26.05.2019 12:15
26.05.2019 12:15   o 1d4h49m53s
II.liga-MD-U17-sk.Východ-VsFZU17 (Muži)
II.liga MD U17 Východ VsFZ skupina B, 11. kolo
06.10.2018 12:15
: 3
06.10.2018 12:15    Ukončený

06.10.2018 12:15
: 0
06.10.2018 12:15    
0
06.10.2018 12:15
6 : 0
06.10.2018 12:15    Ukončený
06.10.2018 12:15
: 3
06.10.2018 12:15    Ukončený
06.10.2018 12:15
: 1
06.10.2018 12:15    Ukončený
07.10.2018 12:15
2 : 1
07.10.2018 12:15    Ukončený
II.liga-MD-U17-sk.Východ-VsFZU17 (Muži)
II.liga MD U17 Východ VsFZ skupina A, 11. kolo
06.10.2018 12:15
3 : 0
06.10.2018 12:15    Ukončený
06.10.2018 12:15
: 2
06.10.2018 12:15    Ukončený
06.10.2018 12:15
: 0

06.10.2018 12:15    
0
06.10.2018 12:15
: 1
06.10.2018 12:15    Ukončený
06.10.2018 12:35
: 5
06.10.2018 12:35    Ukončený
II.liga-SŽ-U15-sk.A-VsFZU15 (Muži)
II.liga SŽ U15 A VsFZ, 19. kolo
05.05.2019 10:00
3 : 0
05.05.2019 10:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
  FK Junior ŠACA
(odstúpené)
Do zápasu ostáva
1d2h34m53s
26.05.2019 10:00
26.05.2019 10:00   o 1d2h34m53s
Do zápasu ostáva
1d2h34m53s
26.05.2019 10:00
26.05.2019 10:00   o 1d2h34m53s
Do zápasu ostáva
4d8h34m53s
29.05.2019 16:00
29.05.2019 16:00   o 4d8h34m53s
II.liga-SŽ-U15-sk.B-VsFZU15 (Muži)
II.liga SŽ U15 B VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00

25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
1d2h34m53s
26.05.2019 10:00
26.05.2019 10:00   o 1d2h34m53s
Do zápasu ostáva
3d7h34m53s
28.05.2019 15:00
28.05.2019 15:00   o 3d7h34m53s
Do zápasu ostáva
4d8h34m53s
29.05.2019 16:00
29.05.2019 16:00   o 4d8h34m53s
Do zápasu ostáva
11d7h34m53s
05.06.2019 15:00
05.06.2019 15:00   o 11d7h34m53s
II.liga-SŽ-U15-sk.C-VsFZU15 (Muži)
II.liga SŽ U15 C VsFZ, 23. kolo
21.05.2019 16:00
: 3
21.05.2019 16:00    Ukončený
Do zápasu ostáva
1h34m53s
25.05.2019 09:00
25.05.2019 09:00   o 1h34m53s
Do zápasu ostáva
2h4m53s
25.05.2019 09:30
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Do zápasu ostáva
2h34m53s
25.05.2019 10:00
25.05.2019 10:00   o 2h34m53s
Memoriál Gejzu PrincaU15 (Muži)
XV. ročník Memoriál Gejzu Princa, 2. kolo
15.08.2018 09:00
3 : 2
15.08.2018 09:00    Ukončený
15.08.2018 10:45
3 : 0
15.08.2018 10:45    Ukončený
II.liga žiačky-U15-sk.Východ-VsFZU15 (Ženy)
II.liga žiačky U15 sk.Východ VsFZ, 18. kolo
Do zápasu ostáva
1d3h4m53s
26.05.2019 10:30
Do zápasu ostáva
1d3h4m53s
26.05.2019 10:30
26.05.2019 10:30   o 1d3h4m53s
Do zápasu ostáva
12d7h34m53s
06.06.2019 15:00
06.06.2019 15:00   o 12d7h34m53s
II.liga-MŽ-U13-sk.A-VsFZU13 (Muži)
II.liga MŽ U13 A VsFZ, 19. kolo
05.05.2019 11:45
1 : 0
05.05.2019 11:45    Ukončený
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
  FK Junior ŠACA
(odstúpené)
Do zápasu ostáva
1d4h19m53s
26.05.2019 11:45
26.05.2019 11:45   o 1d4h19m53s
Do zápasu ostáva
1d4h19m53s
26.05.2019 11:45
26.05.2019 11:45   o 1d4h19m53s
Do zápasu ostáva
4d10h19m53s
29.05.2019 17:45
29.05.2019 17:45   o 4d10h19m53s
II.liga-MŽ-U13-sk.B-VsFZU13 (Muži)
II.liga MŽ U13 B VsFZ, 23. kolo
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45

25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
Do zápasu ostáva
1d4h19m53s
26.05.2019 11:45
26.05.2019 11:45   o 1d4h19m53s
Do zápasu ostáva
3d9h19m53s
28.05.2019 16:45
28.05.2019 16:45   o 3d9h19m53s
Do zápasu ostáva
4d10h19m53s
29.05.2019 17:45
29.05.2019 17:45   o 4d10h19m53s
Do zápasu ostáva
11d9h19m53s
05.06.2019 16:45
05.06.2019 16:45   o 11d9h19m53s
II.liga-MŽ-U13-sk.C-VsFZU13 (Muži)
II.liga MŽ U13 C VsFZ, 23. kolo
21.05.2019 17:45
: 7
21.05.2019 17:45    Ukončený
Do zápasu ostáva
3h19m53s
25.05.2019 10:45
25.05.2019 10:45   o 3h19m53s
Do zápasu ostáva
3h49m53s
25.05.2019 11:15
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
Do zápasu ostáva
4h19m53s
25.05.2019 11:45
25.05.2019 11:45   o 4h19m53s
Prípravka U11 VsFZU11 (Muži)
Prípravky U11 VsFZ, 9. kolo
28.04.2019 09:00
11 : 2
28.04.2019 09:00    Ukončený
16.05.2019 17:30
: 0
16.05.2019 17:30    Prebieha
21.05.2019 00:00
: 0
21.05.2019 00:00    Prebieha
Prípravka U10 VsFZU10 (Muži)
Prípravky U10 VsFZ, 9. kolo
28.04.2019 09:00
4 : 0
28.04.2019 09:00    Ukončený
16.05.2019 17:30
: 0
16.05.2019 17:30    Prebieha
21.05.2019 11:00
: 0
21.05.2019 11:00    Prebieha
Komisie
VsFZ-STK-2018/2019-0041ÚS VsFZ č.34/2018-2019, 17.05.2019
VsFZ-STK-2018/2019-0040US VsFZ č.33/2018-2019, 10.05.2019
VsFZ-STK-2018/2019-0039ÚS VsFZ č.32/2018-2019, 03.05.2019
VsFZ-STK-2018/2019-0038US VsFZ č.31/2018-2019, 26.04.2019
VsFZ-DK-2018/2019-0042ÚS DK zo dňa 22.05.2019
VsFZ-DK-2018/2019-0041ÚS DK zo dňa 15.05.2019
VsFZ-DK-2018/2019-0040ÚS DK zo dňa 09.05.2019
VsFZ-DK-2018/2019-0039ÚS DK zo dňa 07.05.2019
VsFZ-KD-2018/2019-0002KR VsFZ nariaďuje opraviť správu PR v nasledovných prípadoch :
VsFZ-KD-2018/2019-0001Uznesenie KR VsFZ
VsFZ-KR-2018/2019-0026ÚS KR zo dňa 22.05.2019
VsFZ-KR-2018/2019-0025ÚS KR zo dňa 16.05.2019
VsFZ-KR-2018/2019-0024ÚS KR zo dňa 09.05.2019
VsFZ-KR-2018/2019-0023ÚS KR 02.05.2019
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
VsFZ-OK-2018/2019-0002OK VsFZ Uznesenie OK VsFZ - 01/2018/2019
VsFZ-OK-2018/2019-0001Sekretariát VsFZ
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Nenašli sa žiadne rozhodnutia
Partneri