Prehľad
Nasadení
Domáci
Hostia
Lavička
Domáci
Hostia
Realizačný tím
Domáci

Tibor NagyTRÉNER

Štefan SirovecVEDÚCI

Jozef TakácsMASÉR

Aneta TothovaLEKÁR

Sirovec ŠtefanAsistent trénera 1

NEZNÁMYAsistent trénera 2

TRÉNER

VEDÚCI

MASÉR

LEKÁR

Asistent trénera 1

Asistent trénera 2

Hostia

NeznámyTRÉNER

NeznámyVEDÚCI

NeznámyMASÉR

NeznámyLEKÁR

NeznámyAsistent trénera 1

NEZNÁMYAsistent trénera 2

Štadión

Kapacita