Zoznam klubov, ktorým boli schválené projekty VsFZ.
19.05.2017, Marcel Eperješi

Zoznam klubov, ktorým boli schválené projekty VsFZ.

Podpísané zmluvy zaslané klubom.

Pracovná skupina schválila 107 žiadostí klubov o dotáciu na infraštruktúru štadiónov VsFZ 2017. 

1500 € pomôžu pri rekonštrukcii v týchto kluboch : Zoznam klubov so schválenou žiadosťou

Kluby MFK Slovan Sabinov a MFK Stará Ľubovňa musia zmeniť stručný popis na použitia dotácie. 

Šesť klubov musí prepracovať kompletne svoje žiadosti.  

 

Prečítané: 456x