Úradná správa VsFZ č.38, 16.06.2017

15.06.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ 14.06.2017

Úradná správa VsFZ č.38, 16.06.2017 

Úradná správa VsFZ č. 38/2016-2017,

16.06.2017

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK oznamuje, že v zmysle US k novému SR je klub povinný podať prihlášky do súťaže pre každé družstvo zvlášť od 1.6.2017 do 20.6.2017 včítane postupujúcich z jednotlivých ObFZ. Prihlášky do súťaží po tomto termíne nebudú akceptované a príslušné družstvo nebude zaradené do súťaží VsFZ .

2. ŠTK oznamuje FK, ktoré majú záujem štartovať v Slovenskom pohári, že od 29.5.2017 do 30.6.2017 môžu prihlasovať svoje družstvá do SC elektronickou prihláškou na ŠTK SFZ.

3. ŠTK vyzýva FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek, na zaslanie zápisov z odohratých turnajov. V prípade nezaslania a neuzavretia zápisov z týchto turnajov, ŠTK nezaradí družstvá prípraviek toho-ktorého FK do súťaží prípraviek pre nasledujúci SR.

4. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 30.k Svit – Bardejovská Nová Ves sa odohrá 18.6.2017 o 14,00 hod.

- IV.L S dosp. 30.k Zámutov – Kračúnovce sa odohrá 17.6.2017 o 13,00 hod.

      - IV.L S dosp. 30.k Záhradné – Raslavice sa odohrá 16.6.2017 o 17,30 hod.

      - IV.L J dosp. Veľký Folkmar – Rudňany sa odohrá 18.6.2017 o 13,00 hod.

- V.L Š dosp. 26.k Malý Šariš – Ražňany - ŠTK ruší stretnutie na základe oznámenia FK M. Šariš.

- V.L PT dosp. 26.k Harichovce – Kravany sa odohrá 17.6.2017 o 17,00 hod.

- II.L SMD 30.k Lokomotíva KE – Spišská Belá sa odohrá 15.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 10 €.

- III..L Š dor. 26.k Čirč - Malý Šariš sa odohrá 16.6.2017 o 17,00 hod.

- II.L SMŽ sk.B 26.k Ľubotice – Široké sa odohrá 17.6.2017 o 9,00 a 10,45 hod.

5. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- MŠK Slavoj Spišská Belá, kat. U10, U11 dňa 14.6.2017 od 9,00 hod. v Sp. Belej za účasti – Lendak, Poprad, Kežmarok, Sp. Nová Ves, Lendak.

- SŠ FK Lendak, kat. U10, U11 dňa 13.6.2017 v Lendaku za účasti – Sp. Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Sp. Belá, Lendak.

6. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- V.L KG dosp. 25.k Dobšina – Poproč 0:3 kont. v prospech FK Poproč pre pokles hráčov FK Dobšiná pod 7. Do pozornosti DK – nástup družstva s počtom hráčov menej ako 11.

- III.L Z dor. 25.k Borša – Parchovany 3:0 kont. v zmysle SP čl.82, bod „b“ – neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

7. ŠTK berie na vedomie stiahnutie námietky FK Borša zo dňa 14.6.2017 v zmysle SP, čl.89, ktorá bola podaná dňa 5.6.2017. ŠTK v zmysle uvedeného článku túto námietku neprerokovala z dôvodu stiahnutia. Za vyvolané námietkové konanie do 14.6.2017 ŠTK udeľuje poplatok pre FK Borša 10 €.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VSFZ

1. Zmeny v obsadení

Zmeny na 17.-18.6.2017

Dospelí

Stropkov – Svidník DZ Gavalier za Novysedláka

Sabinov – Veľké Revištia Bednár za Alexu

Svit – Bardejovská Nová Ves o 14:00 hod., Holp za D. Béreša

Trebišov – Giraltovce 17.6., J. Mano, Klovanič, D. Béreš

Plavnica – Prešov B D. Mano za J. Mano

Zámutov – Kračúnovce 17.6. o 13:00 hod., Šuba za Somošiho

Humenné – Vysoké Tatry Tirpák za Drabanta

Čaňa – Sobrance P. Kmec za Tirpáka

Sokoľany – Košická Nová Ves za Roku

Ťahanovce – Kokšov-Bakša J. Mano za D. Mano

Cejkov – Topoľany D. Béreš za Holpa, DZ Čan za SFZ

Sečovská Polianka – Kochanovce 17.6., J. Mišenčík za Micheľa

Ulič – Sačurov Reňo za Bochnoviča

Dubinné – Koprivnica Škurla za Tabaku

Malý Šariš – Ražňany ruší sa delegácia

Demjata – Stará Ľubovňa Tabaka, Gnip, Pavlovský st.

Gerlachov – Župčany Kovaľ, Pristač, Pavlovský ml.

Harichovce – Kravany 17.6., Marko za Židišina

Veľký Šariš – Šiba DZ Stretavský za Gajdoša

Dorast

Lokomotíva Košice – Spišská Belá 15.6. o 15:00 a 17:15 hod., Bednár, Berta, Gnip

Ťahanovce – Hrhov o 14:00 hod., Lipták za Miškovú

KAC Košice – Lokomotíva Košice B o 10:00 hod., Kováčová

Čirč – Malý Šariš 16.6. o 17:00 hod., Maček za Vaňa

Kežmarok – Veľká Lomnica L. Tóth za M. Havrilu

Žiaci

Ľubotice – Široké o 9:00 a 10:45 hod., Tirpák

Lendak – Vysoké Tatry Šoltýs za Alexu

Finálový turnaj žiačok o Majstra SR, NTC Poprad

16.06.2017 o 16:00 a 18:00 hod. Kočiš, Kunzo, R. Bobko

17.06.2017 o 10:00 a 12:00 hod. Maličký, Kočiš, Turcsanyi

18.06.2017 o 09:00 a 11:00 hod. L. Tóth, Turcsanyi, Frank

 

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

KR dôrazne upozorňuje R a DZ o zaplatenie poplatkov za oneskorené ospravedlnenia najneskôr do konca súťažného ročníka 2016/2017.

3. Rôzne

- KR oznamuje termín predsezónneho seminára a workshopu pre DZ sk A.,B. - dňa 26.7.2017 od 15:30 . Pre DZ sk. C - 28.7.2017 od 15:30. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Ľalík Róbert 1258197 + 20€ (Bardejovská Nová Ves),

Vitkaj Ján 1200573 + 20€ (Svit),

Ondica Lukáš 1196659 + 10€ (Radvaň nad Laborcom),

Tkačin Miroslav 1280999 + 10€ (Pakostov),

Bača Lukáš 1196898 + 10€ (Vysoké Tatry),

Diro Drahomír 1153066 + 10€ (Maria Huta),

Šurín Patrik 1209140 + 10€ (Košická Nová Ves),

Džupina Dávid 1252647 + 10€ (Michaľany),

Pivovarních Lukáš 1159709 + 10€ (Bystré),

Hric Ľubomír 1112334 + 10€ (Sačurov),

Miko Roman 1359205 + 10€ (Šiba),

Piter Bučko Martin 1244813 + 10€ (Čirč),

Bobák Patrik 1229978 + 10€ (Nálepkovo),

Hudák Patrik 1288417 + 5€ (Ľubotice), 

Dufala Denis 1318401 + 5€ (Krásna), 

Vojtko Kristián 1357608 + 5€ (Plavnica), 

Nemec Martin 1291256 + 5€ (Brezovica), 

Kohút Boris 1272401 + 5€ (Vikartovce), 

Poláček René 1294340 + 5€ (Široké), 

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Zubanych Oleksandr 1358216 + 10€ (Dlhé Klčovo) čl.37/3,

Morstýn Marek 1225366 + 10€ (Perín) čl.37/3,

Horváth Belo 1207256 + 10€ (Turňa nad Bodvou) čl.37/3,

Sykora Dominik 1330222 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, Š

2 stretnutia:

Munnich Michal 1250403 + 10€ (Nálepkovo) čl.45/1a,2,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Palguta Martin 1134190 + 10€ (Hranovnica) 2 týždne do 31.09.2017,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

  • FK Dobšiná pokutu 150€ podľa RS 7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí V.ligy KG: Dobšiná – Poproč.
  • FK Parchovany pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD - Z: Borša – Parchovany.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Ptičie ohľadom hráča Lancoš Nikolas 1272542. Trest je v kompetencií DK ObFZ Humenné.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči MFK Slovan Sabinov, dohoda medzi klubom MFK Slovan Sabinov a OŠK Chminianská Nová Ves, hráč Juraško Lukáš 1290106. OŠK Chminianská Nová Ves + 5€.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 1020x