Úradná správa VsFZ č.37 , 09.06.2017

09.06.2017, Admin VsFZ
Zasadnutie odborných komisií VsFZ dňa 07.06.2017

Úradná správa VsFZ č.37 , 09.06.2017

Úradná správa VsFZ č. 37/2016-2017,

02.06.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 1. Zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 14.06.2017 o 15,00 hod. v Košiciach.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK oznamuje, že v zmysle US k novému SR je klub povinný podať prihlášky do súťaže pre každé družstvo zvlášť od 1.6.2017 do 20.6.2017 včítane postupujúcich z jednotlivých ObFZ. Prihlášky do súťaží po tomto termíne nebudú akceptované a príslušné družstvo nebude zaradené do súťaží VsFZ.

2. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že dňa 16.6. a 19.6.2017 bude hrať Slovensko U21 na ME U21 v Poľsku. Pre veľký záujem o účasť fanúšikov aj funkcionárov klubov na tomto podujatí ŠTK ponúka možnosť predohrať stretnutia dospelých 26., resp. 30. kola plánované na 18.6.2017 odohrať v týždni na základe predložených dohôd v stretnutiach. Toto opatrenie sa týka aj stretnutí mládeže posledného kola plánované na uvedený termín.

3. ŠTK oznamuje FK, že v zmysle RS pre SR 2016-2017 bod 5.g sa rušia všetky výnimky z UHČ družstiev dospelých. V prípade, že v týchto stretnutiach sa nebude jednať priamo o zostup, resp. o postup, tak ŠTK bude akceptovať, v prípade nahlásených požiadaviek, ponechanie výnimiek v pôvodných termínoch. V prípade, že FK nenahlási ponechanie výnimiek, budú tieto výnimky v stretnutiach dospelých zrušené.

4. ŠTK oznamuje FK, ktoré majú záujem štartovať v Slovenskom pohári, že od 29.5.2017 do 30.6.2017

môžu prihlasovať svoje družstvá do SC elektronickou prihláškou na ŠTK SFZ.

5. ŠTK vyzýva FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek, na zaslanie zápisov z odohratých turnajov. V prípade nezaslania a neuzavretia zápisov z týchto turnajov, ŠTK nezaradí družstvá prípraviek toho-ktorého FK do súťaží prípraviek pre nasledujúci SR.

6. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 30.k Stropkov – Svidník sa odohrá 15.6.2017 od 17,00 hod.

- III.L dosp. 30.k Trebišov – Giraltovce sa odohrá 17.6.2017 o 17,00 hod.

- III.L dosp. 30.k Sabinov – Veľké Revištia sa odohrá 16.6.2017 o 17,30 hod.

- IV.L J dosp. 29.k Sobrance - Veľký Folkmar sa odohrá 11.6.2017 o 13,00 hod. V. Folkmar 10 €.

- V.L KG dosp. 26.k Sokoľany – Košická Nová Ves sa odohrá 17.6.2017 o 16,00 hod.

- V.L Z dosp. 25.k Borša – Streda n/B sa odohrá 11.6.2017 o 14,00 hod. Streda n/B 20 €.

- V.L VD dosp. 26.k Seč. Polianka – Kochanovce/Brekov sa odohrá 17.6.2017 o 17,00 hod.

- V.L PT dosp. 26.k Kluknava – Hranovnica sa odohrá 17.6.2017 o 17,00 hod.

- V.L PT dosp. 25.k Prakovce – Spišská Belá sa odohrá 10.6.2017 o 17,00 hod.

- II.L SMD 29.k Sobrance – Snina sa odohrá 9.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Sobrance 10 €.

- II.L SMD 30.k Spišská Nová Ves – Stropkov sa odohrá 13.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Kolízia.

- III.L KG dor. 25.k Malá Ida – Krásna sa odohrá 10.6.2017 o 12,00 hod. Malá Ida 10 €.

- III.L Z dor. 25.k Strážske – Boťany sa odohrá 10.6.2017 o 14,00 hod. Strážske 10 €.

- III.L Z dor. 26.k Veľké Kapušany – Strážske sa odohrá 17.6.2017 o 14,00 hod. na ihrisku v Čičarovciach. Zraz družstiev a R v Čičarovciach. V. Kapušany 5 €.

- III.L Š dor. 25.k Šar. Michaľany - Chmin. Nová Ves sa odohrá 8.6.2017 o 17,00 hod. Kolízia.

- III.L Š dor. 25.k Malý Šariš – Dulová Ves sa odohrá 9.6.2017 o 16,00 hod. na ihrisku v Dulovej Vsi. Organizáciu stretnutia a US zabezpečuje FK Malý Šariš. Nutná zmena.

- III.L Š dor. 26.k Stará Ľubovňa – FAMT Prešov sa odohrá 13.6.2017 o 17,00 hod.

- II.L SMŽ sk.B 25.k Humenné B – Humenné A sa odohrá 9.6.2017 o 15,00 a 16,45 hod. na ihrisku Pri Mlyne. Humenné 10 €.

- II.L SMŽ sk.C 25.k Kežmarok – Smižany sa odohrá 11.6.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Smižany 10 €.

- II.L SMŽ sk.C 26.k Sp. Podhradie – Levoča sa odohrá 14.6.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Sp.Podhradie 10 €.

7. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- MFK Stará Ľubovňa, kat. U9 dňa 15.6.2017 od 15,00 hod. za účasti – Lipany, FAMT Prešov, Stropkov, Snina, Stará Ľubovňa.

- MFK Stará Ľubovňa, kat. U10, U11dňa 12.6.2017 od 15,00 hod. za účasti - Lipany, Sabinov, Ľubotice, Stará Ľubovňa.

- TJ Slavoj Kráľovský Chlmec, kat. U10, U11dňa 13.6.2017 od 14,00 hod. za účasti – Veľké Kapušany, Čierna n/Tisou, Veľké Trakany, Kr. Chlmec.

8. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- III.L KG dor. Lokomotíva KE B – Medzev 3:0 kont. v zmysle SP čl.82, bod „b“ – neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

- III.L PT dor. 24.k Vikartovce – Veľká Lomnica 3:0 kont. v zmysle SP čl.82, bod „b“ – neúčasť hostí na stretnutí. Do pozornosti DK.

9. ŠTK odrátava 3 body družstvu dospelých TJ Cementár Turňa n/B – V.L KG dospelí za neuhradenie

zbernej faktúry v dobe splatnosti v zmysle SP čl. 83.

10. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 14.6.2017 o 16,30 hod. zástupcov zo stretnutia V.L Z 24.k Borša – Topoľany nasledovne :

FK Borša: Kapitán – Adrián Dócs, vedúci – Štefan Sirovec

FK Topoľany: K – Július Surmin, vedúci – Miroslav Tabaka a hráč – Tomáš Duška, rp. 1278484.

Rozhodcovia – Róbert Tabaka, Dávid Mati, Tomáš Bednár a DZ – Martin Piro.

11. ŠTK neschválila nasledovné žiadosti:

- II.L SMD FC Lokomotíva Košice pre nevyjadrenie súhlasu FK Spišská Belá

- II.L SMŽ sk.A 26.k FK Buzica pre nesúhlas FK Čierna nad Tisou

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

 

 

 

 

KOMISIA ROZHODCOV VSFZ

1. Zmeny na 10.-11.6.2017

Dospelí

Úpor – Malý Horeš Gnip, Havira, Štefanič

baráž ObFZ TV 11.6.2017 o 17,00 – HP Slavoj Trebišov. Informácie p. Hlebaško.

Svidník – Vyšné Opátske DZ Dub za SFZ,

Bardejovská Nová Ves – Sabinov DZ Szabó za Duba,

Medzilaborce – Dlhé Klčovo Marko za Kunza,

Geča – Kalša P. Kmec za Marka,

Rudňany – Krompachy Filipák, Adamčo, Sučka,

Sobrance – Veľký Folkmar 11.6. o 13,00,

Turňa – Slávia TU Košice Benedik za Matiho,

Borša – Streda o 14,00

Topoľany – Michaľany Jevín za Gnipa,

Sačurov – Sečovská Polianka Ševčík, Basoš, Guba, DZ Minaroviech,

Sedliská – Ulič DZ Voroňák za Minaroviecha,

Stakčín – Nižný Hrušov Ubľanský za Hamadeja

Kamenica – Ptičie Hrinda, Kurták, Kováč,

Kochanovce – Hencovce T. Škodi za Benedika,

 1. – Dubinné 10.6. Ružbarský za Haviru,

Ražňany – Demjata Mikloško za Jančára, Končár za Petraššovitša,

 1. – Spišská Belá 10.6. Marko za Končára.

 

Dorast

Košická Nová Ves – Vranov Gaľa, Gorel, Fotta,

Malá Ida – Krásna o 12,00 Gorel,

 1. – Boťany 10.6. Ubľanský za T. Škodiho,

Šarišské Michaľany – Chmin. Nová Ves 8.6. o 17,00 – Adamčo za Vaňa,

Malý Šariš – Dulová Ves 9.6. o 16,00 v Dulovej Vsi – Zubka,

Plavnica – Pušovce Gabštúr za Karaffu,

Stará Ľubovňa – FAMT PO 26.k 13.6. o 17,00 – Pristáč.

Žiaci

Humenné B – Humenné A 9.6. o 15,00 a 16,45 – Basoš za Gajdoša,

 1. – Smižany 11.6. Dzivjak za Alexu,

Michalovce – Trebišov Capík, Jevín.

Kvalifikačné stretnutia o postup do I. ligy - Ženy 2017/2018

10.6.2017 o 17:00 Spišská Nová Ves- R-Šuba AR1-Jasečko AR2-Kunzova

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

KR upozorňuje R a DZ o zaplatenie poplatkov za oneskorené ospravedlnenia najneskôr do konca súťažného ročníka 2016/2017.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 13.6.2017:

FK Záhradné zo stretnutia Záhradné – Ľubotice.

- KR oznamuje termín predsezónneho seminára a workshopu pre DZ sk A.,B. - dňa 26.7.2017 od 15:30 . Pre DZ sk. C - 28.7.2017 od 15:30. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR vykonala pohovor s R Fabíny, ohľadom stretnutia III.LD Veľká Lomnica – Spišské Vlachy.

KR odstupuje na DK FK Spišské Vlachy za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KR.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Veľká Lomnica
 • FK Sečovská Polianka + 10,-€.

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Košická Nová Ves na R Leško Pavol, AR Mišenčík Matúš, Ružbarský a DZ Kostík zo stretnutia II.LSMD Ľubotice – Košická Nová Ves.
 • FK Svidník na R Leško Pavol, AR Filipák, Béreš Dávid a DZ Džubák zo stretnutia Plavnica – Svidník.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Jakubčo Peter 1208687 + 20€ (Stropkov),

Štefančík Matúš 1249508 + 20€ (Prešov),

Maťaš Pavol 1241492 + 20€ (Pušovce),

Sabol Martin 1249152 + 10€ (Ľubotice),

Šimko Richard 1298191 + 10€ (Ľubotice),

Štieber Jozef 1149147 + 10€ (Ľubotice),

Gombár Vladimír 1165748 + 10€ (Raslavice),

Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice),

Szabó Tibor 1152311 + 10€ (Veľké Kapušany),

Kupčov Patrik 1208809 + 10€ (Hrabušice),

Gallo Adam 1261705 + 10€ (Dobšiná),

Hudák Patrik 1235039 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Stoľár Marek 1128725 + 10€ (Kokšov – Bakša),

Tárczy Ľudovít 1113791 + 10€ (Čičarovce),

Kireš Tomáš 1112794 + 10€ (Ulič),

Čabák Tomáš 1279434 + 10€ (Kamenica nad Cirochou),

Čopák Dominik 1249361 + 10€ (Kamenica nad Cirochou),

Šimko Tomáš 1259838 + 10€ (Prakovce),

Ferenc Vladimír 1184016 + 10€ (Helcmanovce),

Borza Richard 1121471 + 10€ (Kluknava),

Halaburka Daniel 1266669 + 5€ (Snina), SD

Sagula Matej 1269765 + 5€ (Spišský Štvrtok), PT

Trojan Ondrej 1337421 + 5€ (Smižany), SŽ sk.C

 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Migaš Ján 1241495 + 20€ (Pušovce) čl.37/3,

Sekerák Ondrej 1011073 + 10€ (Fintice) čl.37/3,

Kuzma Radoslav 1234696 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.37/3,

Asztalos Gabriel 1295992 + 10€ (Gemerská Hôrka) čl. 45/1,2a,

Michaliv Tomáš 1210401 + 10€ (Topoľany) čl.37/3,

Jenčo Tibor 1237733 + 10€ (Ražňany) čl.37/3,

Balko Miroslav 1271860 + 5€ (Snina) čl.37/3, SD

Dzurko Martin 1295577 + 5€ (Dulova Ves) čl.37/3, Š

Vyletel Tomáš 1277973 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3, PT

 

Na obdobie:

Margitan Roland 1200566 + 10€ (Perín) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 05.06.2017 do 26.06.2017,

Zlacký Marek 1147067 + 10€ (Kokšov – Bakša) podľa čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 05.06.2017 do 26.06.2017,

Hajdúch Marek 1119877 + 10€ (Hencovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017,

Uhlík Jozef 1150923 + 10€ (Sedliská) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017,

Vinter Dávid 1273256 + 10€ (Kežmarok) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017,

 

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Veľké Kapušany pokutu 150€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí IV.ligy J: Čaňa – Veľké Kapušany. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Michalec Miroslav 1028218 + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017.
 • FK Čičarovce pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Čičarovce. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Racsko Róbert + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017.
 • FK Gaboltov pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy Š: Gaboltov – Čirč. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Pagor Ľuboš 1062288 + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017.
 • FK Helcmanovce pokutu 100€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči delegovaným osobám a vykázanie z lavičky v stretnutí V.ligy PT: Ľubica – Helcmanovce. Zároveň udeľuje disciplinárne opatrenia zastavenie činnosti p. Slovinský Jozef + 10€ podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 05.06.2017 do 03.07.2017.
 • FK Medzev pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD - KG: Lokomotíva Košice „B“ – Medzev.
 • FK Veľká Lomnica pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutie III.ligy SD - PT: Vikartovce – Veľká Lomnica.

 

DK VsFZ berie na vedomie podnet F.O. AJAX Pakostov, hráč Fedorko Jozef 1326136 si svoj trest odstál. Pakostov + 10€.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske, dohoda medzi klubom TJ FK Vyšné Opátske a KAC Jednota Košice, hráč Šipoš Dávid 1288534. KAC Jednota Košice + 10€.

DK VsFZ na základe predložených dokumentov zastavuje disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske, dohoda medzi klubom TJ FK Vyšné Opátske a MŠK Spišské Vlachy, hráč Borovský Lukáš 1283042. KAC Jednota Košice + 10€.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MFK Slovan Sabinov na základe podania OŠK Chminianská Nová Ves podľa čl.71. DK VsFZ žiada MFK Slovan Sabinov o predloženie dokladu o úhrade faktúry (Juraško Lukáš 1290106).

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

image
Prečítané: 600x