Úradná správa VsFZ č.36 , 02.06.2017
02.06.2017, Marcel Eperješi

Úradná správa VsFZ č.36 , 02.06.2017

Zasadnutie odborných komisií VsFZ 31.05.2017

Úradná správa VsFZ č.36 , 02.06.2017

Úradná správa VsFZ č. 36/2016-2017,

02.06.2017

SEKRETARIÁT VsFZ

 1. Zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 14.06.2017 o 15,00 hod. v Košiciach.

ODVOLACIA KOMISIA VSFZ

 1. Začína odvolacie konanie MFK Stará Ľubovňa verzus ŠTK VsFZ (US č.32 z 8.5.2017)
 2. Berie na vedomie podnet TJ Slavoj Kráľovský Chlmec verzus DK VsFZ (US č.34 z 19.5.2017) o stiahnutí odvolania.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA VSFZ

1. ŠTK VsFZ oznamuje FK, že dňa 16.6. a 19.6.2017 bude hrať Slovensko U21 na ME U21 v Poľsku. Pre veľký záujem o účasť fanúšikov aj funkcionárov klubov na tomto podujatí ŠTK ponúka možnosť predohrať stretnutia dospelých 26., resp. 30. kola plánované na 18.6.2017 odohrať v týždni na základe predložených dohôd v stretnutiach. Toto opatrenie sa týka aj stretnutí mládeže posledného kola plánované na uvedený termín.

2. ŠTK oznamuje FK, že v zmysle RS pre SR 2016-2017 bod 5.g sa rušia všetky výnimky z UHČ družstiev dospelých. V prípade, že v týchto stretnutiach sa nebude jednať priamo o zostup, resp. o postup, tak ŠTK bude akceptovať, v prípade nahlásených požiadaviek, ponechanie výnimiek v pôvodných termínoch. V prípade, že FK nenahlási ponechanie výnimiek, budú tieto výnimky v stretnutiach dospelých zrušené.

3. ŠTK oznamuje FK, ktoré majú záujem štartovať v Slovenskom pohári Slovnaft Cup-e, že od 29.5.2017 do 30.6.2017 môžu prihlasovať svoje družstvá do SC elektronickou prihláškou na ŠTK SFZ.

4. ŠTK vyzýva FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach prípraviek, na zaslanie zápisov z odohratých turnajov. V prípade nezaslania a neuzavretia zápisov z týchto turnajov, ŠTK nezaradí družstvá prípraviek toho-ktorého FK do súťaží prípraviek pre nasledujúci SR.

5. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov:

- III.L dosp. 29.k Giraltovce – Vranov n/T sa odohrá 10.6.2017 o 17,00 hod. Giraltovce 20 €.

- IV.L J dosp. 29.k Hrabušice – Parchovany sa odohrá 10.6.2017 o 12,00 hod. Hrabušice 10 €.

- V.L Š dosp. 24.k Dubinné – Malý Šariš sa odohrá 4.6.2017 o 10,30 hod. M. Šariš 20 €.

- II.L SMD 29.k Ľubotice – Trebišov sa odohrá 10.6.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Kolízia stretnutí.

- II.L SMD 29.k Košická Nová Ves – Vranov n/T sa odohrá 7.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Vranov n/T 5 €.

- II.L SMD 30.k Giraltovce – Košická Nová Ves sa odohrá 14.6.2017 o 15,15 a 17,30 hod. K.N.Ves 5 €.

- II.L SMD 30.k Snina – Humenné sa odohrá 14.6.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Snina 5 €.

- III.L KG dor. 25.k Malá Ida – Krásna sa odohrá 7.6.2017 o 17,00 hod. malá Ida 5 €.

- III.L ŠD dor. 17.k Jasenov – Gerlachov sa odohrá 7.6.2017 o 17,00 hod. Jasenov 10 €.

- III.L ŠD dor. 18.k Bard. Nová Ves – Medzilaborce sa odohrá 10.6.2017 o 16,00 hod. Kolízia stretnutí.

- III.L Š dor. 24.k Stará Ľubovňa – Plavnica sa odohrá 1.6.2017 o 17,00 hod. St. Ľubovňa 10 €.

- III.L PT dor. 25.k Sp. Podhradie – Sp. Štvrtok sa odohrá 9.6.2017 o 17,00 hod. Sp. Podhradie 5 €.

- III.L PT dor. 26.k Ľubica – Smižany sa odohrá 16.6.2017 o 17,00 hod. Ľubica 5 €.

- III.L PT dor. 26.k Spišské Vlachy – Markušovce sa odohrá 17.6.2017 o 10,00 hod.

- II.L SMŽ sk. A 25.k Benecol Košice – KAC Košice sa odohrá 10.6.2017 o 10,00 a 11,45 hod. na ihrisku

UT ZŠ Bruselská Košice – Ťahanovce. Benecol KE 5 €.

- II.L SMŽ sk. A 25.k Lokomotíva KE B – Buzica sa odohrá 7.6.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Lok. KE 5 €.

- II.L SMŽ sk. A 26.k Junior Šaca – Benecol KE sa odohrá 13.6.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Junior Šaca 5 €.

- II.L SMŽ sk. A 26.k Rožňava – Čaňa sa odohrá 13.6.2017 o 15,30 a 17,15 hod. na ihrisku v Nadabule. Čaňa 5 €.

- II.L SMŽ sk.C 25.k Plavnica – Sp.Podhradie sa odohrá 12.6.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Sp. Podhradie5 €.

- II.L SMŽ sk. C 26.k Smižany – Ľubica sa odohrá 13.6.2017 o 16,00 a 17,45 hod.

- II.L SMŽ sk.C 26.k Sp. Podhradie – Levoča sa odohrá 15.6.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Sp. Podhradie 5 €.

6. ŠTK oznamuje organizáciu prípraviek:

- FK Vyšné Opátske, kat. U8, U9 dňa 11.6.2017 od 10,00 hod. za účasti – Čaňa, Poprad, Lokomotíva Košice, Vyšné Opátske.

- FK Humenné organizuje turnaj prípraviek U8 a U9 dňa 6.6.2017 od 9,00 hod. na ihrisku Pri Mlyne za účasti – Vranov, Trebišov, Spišská Nová Ves a Humenné.

- MFK Snina, kat. U10, U11dňa 7.6.2017 od 8,30 hod. za účasti – Vranov n/T, Humenné, Trebišov, Snina.

- MFK Spišská Nová Ves, kat. U10, U11daňa 8.6.2017 od 12,30 hod. za účasti – Poprad, Spišská Belá, Kežmarok, Lendak, Spišská Nová Ves.

- TJ Tisa Trakany organizuje turnaj prípraviek U10 a U11 dňa 5.6.2017 od 14,00 hod. na ihrisku Veľké Trakany za účasti – Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec, Čierna n/T a Trakany.

7. ŠTK kontumuje tieto výsledky:

- V.L Z dosp. 23.k Topoľany – Streda n/B 3:0 kont. v zmysle SP čl.82, bod „g“ – pokles hráčov pod 7, družstvo nastúpilo s 11 hráčmi. Výsledok 7:0 ostáva v platnosti.

- III.L PT dor. 23.k Veľká Lomnica – Spišské Vlachy 3:0 kont. v zmysle SP čl.82 body „c a d“, odmietnutie pokračovať v hre. Do pozornosti DK.

8. ŠTK odrátava 3 body družstvu dospelých TJ Cementár Turňa n/B – V.L KG dospelí za neuhradenie zbernej faktúry v dobe splatnosti v zmysle SP čl. 83.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.

 

KOMISIA ROZHODCOV VSFZ

1. Zmeny v obsadení

Zmeny na 3.-4.6.2017

Dospelí

Trebišov – Bardejovská Nová Ves sa hrá 4.6.2017 v ÚHČ

Vranov n.T – V. Revištia sa hrá 3.6.2017 v ÚHČ

Pušovce – Prešov Karaffa za Tótha

D. Klčovo – Raslavice Guľko za SFZ

Šarišské Michaľany – Spišské Podhradie Homoľa za P. Béreša

Medzev – Rudňany P. Béreš za Nosáľa

Kalša – Mária Huta Izrael za SFZ

Kechnec – Košická Nová Ves Petraššovitš za Zisa

Sečovská Polianka – Hencovce Zis za Petraššovitša

Nižný Hrušov – Kochanovce Havíra za D. Mana

Ulič – Kamenica Lumtzer za Borufku

Sačurov – Sedliská D. Mano za Havíru

Dubinné – M. Šariš o 10:30

Veľká Lomnica – Hranovnica R. Bobko za Klokočku

Poprad B – Levoča Klokočka za R. Bobka

Dorast

Vranov n. T – Spišská Belá 1.6.2017 o 15:00 a 17:15

Ľubotice – Košická Nová Ves M. Mišenčík za Vaňa

Jasenov – Gerlachov 7.6.2017 o 17:00 Godžák za Metiľa

Dulová Ves – FAMT Prešov Tirpák za Nosáľa

Košická Nová Ves – Vranov 29.kolo 7.6. o 15:00 a 17:15 Mati, Gaľa, Fotta,Tóth

Žiaci

Buzica – V. Opátske V. Tóth za Kováčovú

FAMT Prešov – Humenné B 4.6. Mi. Hudák za Krivjančina

Kračúnovce – S. Ľubovňa Škurla za E. Želizňaka

Spišské Podhradie – Ľubica 9:30 a 11:15 Šuba

Poprad – Trebišov Ištoňa, Vaňo

Spišská Nová Ves – Michalovce J. Mišenčík za Maličkého

Lokomotíva Košice B – Buzica 25. Kolo 7.6. o 16:00 a 17:45 Benedik

Ženy

Michalovce – Myjava Kron za J. Škodiho

Poprad - Lučenec Pavlovský ml. za Klokočku

2. Ospravedlnenia a poplatky

Viď Komunikačno-vzdelávací systém R a DZ / Skupina R a DZ / Zoznam ospravedlnení a poplatkov / http://moodle.futbalvsfz.sk /. KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení a poplatkov, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka KR VsFZ. Doklad o zaplatení poplatku zasielajú R a DZ prostredníctvom systému Moodle.

3. Rôzne

- KR žiada nasledujúce FK o zaslanie videozáznamu zo stretnutia v termíne do 6.6.2017:

FK Ťahanovce zo stretnutia Ťahanovce – Poproč. Pod disciplinárnymi následkami.

- KR oznamuje termín letných nominačných FP dňa 6.6.2017 od 16,00. Tieto FP sú jednou z podmienok na zaradenie R na nominačné listiny pre súťažný ročník 2017/2018. Svoje pracovné a osobné povinnosti si je potrebné zariadiť tak, aby sa všetci R mohli zúčastniť týchto FP. Zároveň KR pripomína nutnosť doložiť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R.

- KR VsFZ vyzýva KR ObFZ o nahlásenie nováčikov na nominačné listiny VsFZ od súťažného ročníka 2016/2017. Mená nováčikov s údajmi (emailová adresa, telefónne číslo, bydlisko) nahlásiť na mailovú adresu tonoperat@gmail.com do 4.6.2017. Nahlásení nováčikovia sa zúčastnia FP 6.6.2017 od 16:00 v Košiciach na Atletickom štadióne na Wattsonovej ulici. R so sebou prinesú lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť R.

- KR oznamuje termín predsezónneho seminára a workshopu pre DZ sk A.,B. - dňa 26.7.2017 od 15:30 . Pre DZ sk. C - 28.7.2017 od 15:30. Bližšie informácie budú zaslané emailom.

- KR berie na vedomie podnet:

 • FK Spišské Vlachy a pozíva na svoje zasadanie 7.6.2017 na 16:30 R Fabíniho, vedúcich a kapitánov mužstiev dorastu V. Lomnica a Spišské Vlachy. V prípade existencie videozáznamu zo zápasu III. DL V. Lomnica – Spišské Vlachy KR žiada o jeho dodanie na predmetné sedenie KR.
 • Š. Michalian, poplatok 10€

- KR berie na vedomie pochvalu:

 • FK Šarišské Michaľany a FK Kračúnovce na R Tabaka, AR Jasečko, Kunzo a DZ Čaga zo stretnutia Kračúnovce - Šarišské Michaľany.
 • FK Kráľovský Chlmec na R Šefčík, AR Baníková a Kavčák zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Michaľany.
 • FK Kráľovský Chlmec na R Zubka, AR Šimková a Paulišin zo stretnutia Borša - Kráľovský Chlmec.
 • FK Kráľovský Chlmec na R Adamčo, AR Brutvanová a Béreš Milan zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Topoľany.
 • FK Kráľovský Chlmec na R Eperješi, AR Novák a Metiľ zo stretnutia Kráľovský Chlmec – Čičarovce.
 • FK Pakostov na R Nosaľ, AR Tóth Lukáš a Kočiš zo stretnutia Pakostov – Radvaň.
 • FK Vranov na R Mano Dávid, AR Gaľa, Béreš D. a DZ Duška zo stretnutia Bardejovská Nová Ves – Vranov.

- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia:

 • FK Záhradné zo stretnutia Štrba – Záhradné a považuje podnet za neopodstatnený. Poplatok 40 €.

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA VsFZ

Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b:

Čabala Ján 1209493 + 20€ (Giraltovce),

Monka Miroslav 1199387 + 20€ (Svit),

Varga Tomáš 1319819 + 10€ (Záhradné),

Sarka Štefan 1192836 + 10€ (Malá Ida),

Tóth Štefan 1130630 + 10€ (Gemerská Hôrka),

Sakala Matúš 1219141 + 10€ (Soľ),

Harmaňos Jakub 1251245 + 10€ (Stakčín),

Kuznecov Vitalij 1205694 + 10€ (Stakčín),

Selep Marek 1188290 + 10€ (Stará Ľubovňa),

Pribiš Igor 1160540 + 10€ (Malý Šariš),

Mackaľ Tomáš 1268225 + 5€ (Snina),

Legemza Ľuboš 1277778 + 5€ (Sobrance),

Šuca Michal 1324865 + 5€ (Lokomotíva Košice),

Šašala Róbert 1328072 + 5€ (Čirč),

Martinko Adam 1268127 + 5€ (Veľká Lomnica),

Makula Marián 1364179 + 5€ (Harichovce),

Majerčák Tomáš 1346726 + 5€ (Lendak),

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Krajník Lukáš 1279515 + 10€ (Humenné) čl.45/1,2a,

Bača Lukáš 1196898 + 10€ (Vysoké Tatry) čl.37/3,

Kondžura Miroslav 1151819 + 10€ (Záhradné) čl.45/1,2a,

Košč Michal 1313026 + 10€ (Krompachy) čl.37/3,

Popovič Vladimír 1193444 + 10€ (Michaľany) čl.37/3,

Burčák Ottó 1275030 + 10€ (Borša) čl.37/3,

Štofík Jakub 1241217 + 10€ (Stakčín) čl.37/3,

Tomajka Lukáš 1285109 + 5€ (Spišská Nová Ves) čl.37/3,

Naď Matúš 1274509 + 5€ (Trebišov) čl.45/1,2a,

Gruľo Armund 1279698 + 5€ (Hrhov) čl.46/1a,2,

Čabala Jakub 1274264 + 5€ (Kračúnovce) čl.45/1,2a,

Greš Andrej 1342169 + 5€ (Spišský Štvrtok) čl.45/1,2a,

Pončák Boris 1308322 + 5€ (FAMT Prešov) čl.45/1,2a,

2 stretnutia:

Stojka Patrik 1372662 + 5€ (Ľubica) čl.45/1,2a,

3 stretnutia:

Grešak Peter 1294418 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.49/1a,2a,

Na obdobie:

Zubko Jozef 1308014 + 10€ (Radvaň nad Laborcom) podľa čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 29.05.2017 do 19.06.2017,

Palguta Martin 1134190 + 10€ (Hranovnica) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 29.05.2017 do 26.06.2017,

Hanko Filip 1284588 + 5€ (Lokomotíva Košice) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 29.05.2017 do 19.06.2017,

Čekan Branislav 1291655 + 5€ (Sabinov) čl.48/1c,2b, na obdobie 4 týždňov od 29.05.2017 do 26.06.2017,

Gažik Emil 1382410 + 5€ (Ľubica) čl.49/1b,2b, na obdobie 4 týždňov od 29.05.2017 do 26.06.2017,

Mešár Marco 1267695 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.49/1b,2b, na obdobie 6 týždňov od 29.05.2017 do 10.07.2017,

Mižigár Leonard 1385921 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.49/1b,2b, na obdobie 6 týždňov od 29.05.2017 do 10.07.2017,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Kimák Jakub 1282385 + 20€ (Stropkov) 1 stretnutie do 31.08.2017,

Šulák Peter 1196662 + 20€ (Trebišov) 1 stretnutie do 31.08.2017,

Vodilka René 1250846 + 10€ (Medzilaborce) 1 týždeň do 31.08.2017,

Dužda František 1261913 + 10€ (Ražňany) 2 týždne do 30.09.2017,

Lang Ľuboš 1190668 + 10€ (Veľká Lomnica) 2 týždne do 31.08.2017,

DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie:

 • FK Pakostov pokutu 200€ podľa čl.58/2a,3, za HNS divákov v stretnutí IV.ligy S: Pakostov – Humenné, ďalej udeľuje podľa čl.27/1 a čl.40/1,2, disciplinárne sankcie zastavenie HP s podmienečným odkladom na 6 mesiacov od 1.6.2017. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie športovej činnosti hráčovi Fedorko Jozef 1326136 + 10€ na 2 stretnutia nepodmienečne od 25.5.2017 podľa čl.48/1b,2a.
 • FK Spišské Vlachy pokutu 50€ podľa RS 7j za nedohratie stretnutia III.ligy PT: Veľká Lomnica – Spišské Vlachy.
 • FK FAMT Prešov p. Porochnavý Matúš pokarhanie + 5€ za NS v stretnutí II.ligy SŽ sk.B: Sabinov – FAMT Prešov.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Ptičie, daný podnet nie je v kompetencií DK VsFZ ale DK ObFZ Humenné. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

DK VsFZ berie na vedomie vyjadrenie FK Medzev a FK Rožňava. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Záhradné, trest hráča Kondžura Miroslav 1151819 na základne správy DZ a rozhodnutia KR VsFZ trestá hráča.

DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Sabinov, DK VsFZ trestá Čekan Branislav 1291655.

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske na základe podania KAC Jednota Košice podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ FK Vyšné Opátske o predloženie dokladu o úhrady faktúry (Šipoš Dávid 1288534).

DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči TJ FK Vyšné Opátske na základe podania KAC Jednota Košice podľa čl.71. DK VsFZ žiada TJ FK Vyšné Opátske o predloženie dokladu o úhrade faktúry (Borovský Lukáš 1283042).

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 623x